noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto implementerar ett nytt betalningssystem åt pensionsförvaltarna Keva och Varma

04 juli 2017

Tieto ska implementera ett nytt pensionsutbetalningssystem åt två stora finska pensionsbolag, Keva och Varma. Det handlar om ett treårigt förnyelseprojekt som lägger grunden för automatiserade och moderna utbetalningar.

Lösningen ska stödja Kevas och Varmas affärsprocesser och ge bolagen möjlighet att arbeta mer effektivt. Målet är att automatisera processer och spara tid som idag ägnas åt rutinmässiga, manuella uppgifter. Istället ska personal i högre grad kunna koncentrera sig på arbetsuppgifter som kräver specialistkunskap. 

Tieto har byggt upp och tar idag hand om betalningssystem i Finland som hanterar utbetalningar till över 650 000 pensionärer. Det nya systemen innebär en fördubbling av antalet mottagare med Tietos lösningar.

Projektet genomförs i etapper med agila metoder och verktyg. Man ska till exempel använda DevOps-metoder och automatiseringslösningar inom systemutveckling. Det nya pensionsutbetalningssystemet ska ersätta föråldrade system och kommer att kopplas sömlöst till bl.a. skattemyndighetens, bankernas och de allmänna pensionernas system. Moderna teknologier och modularitet möjliggör en flexibel utveckling i framtiden. Därmed kan systemet anpassas till exempelvis ny lagstiftning på ett kostnadseffektivt sätt. 

– Vi är glada att Keva och Varma förlitar sig på vårt kunnande i den här viktiga förnyelseprocessen, säger Christian Segersven, Vice President Financial Services hos Tieto i Finland. 


För mer information:
Christian Segersven, Vice President Financial Services, Tieto, epost christian.segersven@tieto.com, mobil +358 (0)50 311 2486,

Keva är Finlands största pensionsförsäkringsbolag, som förvaltar pensioner för anställda inom kommuner, stat, kyrka och Folkpensionsanstalten. Keva erbjuder även mångsidiga arbetslivstjänster. Kevas har1,2 miljoner kunder som är anställda på eller pensionerade från offentliga sektorn, samt 2300 organisationer inom kommuner, statliga arbetsgivare samt kyrkliga samfällighet. www.keva.fi  

Varma är ett ömsesidigt försäkringsbolag, som ägs av Varmas företags- och företagarkunder, de försäkrade arbetstagare samt garantikapitalets ägare. Varma har 66 000 företagare och arbetsgivare som kunder. Bolaget ansvarar för arbetspensionsskyddet för 862 000 personer. Medlen som har samlats in som pensionspremier investeras för att kunna betala nuvarande och kommande pensioner. Varma förvaltar investeringar på 40 miljarder euro, vilket gör bolaget till Finlands största privata investerare. www.varma.fi 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn