noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Turku Energia digitaliserer virksomheten ved hjelp av Tieto Smart Utility

25 april 2017

Turku Energia, et av Finlands største energiselskap, har valgt skytjenesten fra Tieto Smart Utility for å understøtte virksomheten innen strømsalg, distribusjon, fjernvarme, damp og kjøling. Skytjenesten fra Tieto Smart Utility øker effektiviteten ved å digitalisere og automatisere energiselskapets  viktigste prosesser, i tillegg til å skape en sømløs integrasjon med datahub 2019 som er en fremtidig løsning for sentralisert informasjonsutveksling for energiselskaper. Turku Energia er det ledende energiselskapet i Sørvest-Finland og har ca 150.000 kunder.

Løsningen støtter Turku Energias forretningsprosesser for både forbruker- og bedriftssegmentet. Tjenesten optimaliserer selskapets viktigste kundeprosesser som flerkanals markedsføring, salg og kundeservice, og “måler-til-konto-prosesser.” Denne moderniseringen gir et bedre og bredere tilbud av tjenester på digitale kanaler og mer effektiv kundeservice. I tillegg øker Tieto Smart Utility effektiviteten for håndtering av målerdata både for salg og nettvirksomheten, inkludert prosesser for å effektivisere feltarbeidet.

“Vi har satt oss ambisiøse mål innen modernisering av kundeservicesystemet, slik at vi fortsatt kan møte våre kunders behov og stadig endrede tjenester, samt forberede oss for endringer i vårt driftsmiljø, for eksempel ved etableringen av datahub 2019. Et viktig mål med moderniseringen er å automatisere prosesser for å bli bedre og mer effektive i dialog med våre kunder og deres behov i et multikanalmiljø. Effektive kundeprosesser krever god kundeservice og kostnadseffektiv drift,” uttaler Timo Honkanen, CEO i Turku Energia.

“Vi er tilfredse med å ha forlenget vårt lange samarbeid med Turku Energia, og muligheten til å bidra med å bedre deres konkurranseevne i Norden innen et energimarked i sterk endring. I fremtiden kreves det en omfattende digitalisering av energiselskapenes virksomhet og de blir nødt til å ha en høy grad av automatisering, som også skaper nye forretningsmuligheter. Ettersom konkurransen blir mer intens, må energiselskaper investere i bedring av kundeopplevelsen og forberede seg på kommende endringer i energimarkedet,” sier Timo Karpola, Direktør for Energy Utilities, Finland og Baltikum, Tieto.

Tieto Smart Utility er en modulbasert programvare, utformet spesielt for behovene til energiselskaper, og er levert fra en nordisk, sikker og moderne privat skytjeneste (SaaS). Tieto Smart Utility har full støtte for nordiske energiselskapers behov og løsningen gjør det mulig for oppfyllelse av regulatoriske krav nå og i fremtiden. Tietos kunder i den nordiske energisektoren omfatter bl.a. Fortum Sverige, Vattenfall Finland og Hafslund, Skagerak og SSN i Norge.

Ta kontakt for mer informasjon:

Knut Ekern, Tieto Norge
telefon: 93 00 26 00, email: knut.ekern@tieto.com

Yrjö Kujala, Development Manager i Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab
Tel: +358 50 5573 152, email: yrjo.kujala@turkuenergia.fi


Turku Energia-konsernet er et av Finlands største energiselskaper med netto salgsinntekter i 2016 på EUR 255,8 millioner. Turku Energia er det ledende selskapet i Sørvest-Finland når det gjelder salg og overføring av elektrisitet og varme. Selskapets virksomhet omfatter også å utvikle, bygge og vedlikeholde energinettverk og energiproduksjonsanlegg. Turku Energia er også involvert i utvikling av elektrisk transport i Turku-regionen.Selskapet leverer energitjenester som forbedrer miljøet, livskvalitet og konkurranseevnen til 150.000 husstander og bedrifter. www.turkuenergia.fi

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn