noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Åbo Energi digitaliserar verksamheten med hjälp av Tieto Smart Utility

25 april 2017

Åbo Energi har valt molntjänsten Tieto Smart Utility som stöd för företagets försäljnings- och distributionsverksamhet av elektricitet samt för fjärrvärme, ånga och kylning. Tietos molntjänst Smart Utility ökar effektiviteten genom att digitalisera och automatisera energiföretagens nyckelprocesser. Tjänsten möjliggör även sömlös anslutning till den finska Datahuben, vilket förbereder energiföretagen för en framtida centraliserad lösning för informationsutbyte. Åbo Energi är det ledande energiföretaget i sydvästra Finland med 150 000 kunder.

Tietos nya lösning används av såväl företags- som konsumentdelen inom Åbo Energi. Tjänsten optimerar energiföretagets viktigaste kundprocesser, såsom omnikanals-marknadsföring, försäljning och kundtjänst samt faktureringsprocesserr. För Åbo Energis kunder innebär moderniseringen ett bredare utbud av digitala tjänster och en effektivare kundservice. Dessutom ökar Tieto Smart Utility effektiviteten i nätverksamhetens mätprocesser och i utbytet av marknadsdata. Tjänsten tillhandahåller även processer för fastighetsanslutningar och administration av fältarbetet.

"Vi har satt upp ambitiösa mål för moderniseringen av vårt kundservicesystem så att vi även framöver kan uppfylla kundernas föränderliga servicebehov och förbereda oss inför tekniska förändringar i vår driftsmiljö, som till exempel införandet av en datahub 2019. Ett viktigt mål med moderniseringsarbetet är att öka automatiseringen i serviceprocesserna och kundservicen i alla kanaler. Effektiva kundprocesser kräver bra kundservice och kostnadseffektivitet", säger Timo Honkanen, CEO för Åbo Energi.

"Vi är glada över att kunna utöka vårt långsiktiga samarbete med Åbo Energi och få möjlighet att förbättra våra kunders konkurrenskraft på en nordisk energimarknad i förändring. Energiföretagen kommer att behöva digitalisera sina verksamheter och automatisera i högre grad, vilket också skapar nya affärsmöjligheter. I takt med att konkurrensen intensifieras måste energiföretagen investera i att förbättra kundupplevelsen och förbereda sig för framtida förändringar av elmarknaden", konstaterar Timo Karpola, Director of Energy Utilities för Finland och Baltikum på Tieto.

Tieto Smart Utility är en modulär molnlösning (Software-as-a-Service-lösning) som är framtagen för företag som arbetar med elhandel, distribution och andra energiverksamheter. Lösningen tar hänsyn till såväl nuvarande krav som kommande regleringar av elmarknaden. Den skalbara lösningen uppfyller också stringenta krav på informationssäkerhet genom att utnyttja Tietos nordiska datacenter. Bland Tietos kunder inom den nordiska energisektorn återfinns bland annat Fortum Sverige och Vattenfall Finland.

Mer information kan lämnas av:

Olof Ferenius, affärsområdeschef för Energy Utilities, Tieto
Tel: +46 706 616 791, e-post: olof.ferenius@tieto.com

Yrjö Kujala, Development Manager, Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab
Tel: +358 50 5573 152, e-post: yrjo.kujala@turkuenergia.fi


Åbo Energi-koncernen är ett av Finlands största energiföretag. Vår nettoomsättning 2016 var 255,8 miljoner EUR och vi hade i genomsnitt 279 anställda. Åbo Energi är det ledande företaget i sydvästra Finland när det gäller försäljning och distribution av elektricitet och värme. I företagets verksamhet ingår också att utveckla, bygga och underhålla energinät och anläggningar för energiproduktion. Åbo Energi är även involverade i utvecklingen av eldrivna transporter i Åbo-regionen. Vi förser 150 000 hushåll och företag med energitjänster som förbättrar miljö, livskvalitet och konkurrenskraft. www.turkuenergia.fi

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn