noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Skyen er hybrid – hvordan kan du best utnytte fordelene?

Selv om hybride skytjenester er et utbredt oppsett for de fleste organisasjoner i dag, kan det være vanskelig å utnytte alle fordelene de gir.

Last ned rapport

07 oktober 2020

En hybrid skyløsning kombinerer offentlig sky, privat sky og on-premise-ressurser gjennom orkestrering av de ulike plattformene. Den hybride skyen gir en fullstendig brukeropplevelse og gir alle fordelene fra databehandling i skyen ved at den sømløst manøvrerer mellom de ulike plattformene. 

Det vil lede til mer skalerbarhet, bedre datadistribusjon og bedre hastighet og fleksibilitet i bedriften. Alt dette skjer under én enhetlig skymodell som bærer med seg langt flere fordeler fra digital transformasjon.

Så, hvordan kan man sikre at en slik verdiskapende harmoni og integrasjon passer sammen? Svaret er at det er utfordrende, men ikke umulig. 

Hvis du ikke kan satse alt på offentlig sky bør du velge hybrid sky 

I skyen skaleres alt etter behov, men for mange organisasjoner er det av naturlige årsaker ikke realistisk å implementere hyperskalerte løsninger. Dette kan skyldes bedriftenes tilnærming til compliance og datasikkerhet, eller begrensninger ved bedriftenes IT-struktur, for eksempel forsinkelser. I disse tilfellene vil hybrid sky være en god løsning. 
 
Hvis du bruker den hybride skyen, får du en fullverdig utnyttelse av fordelene ved skytjenester. Du kan speile bedriftens nåværende system inn i skyen. Arbeidsprosesser kan enkelt forflyttes mellom private og offentlige skyer og gir bedriften økt fleksibilitet, skalerbarhet og hastighet, samt flere alternativer for datadistribusjon. Dette muliggjør kostnadseffektivisering og -predikering, som vi har skrevet mer detaljert om i vår nye rapport. 

Tilpass og akselerer med IaaS for hybrid sky

Med IaaS (infrastruktur som tjeneste) for hybrid sky kan bedrifter løse et bredt spekter av forretningsbehov. IaaS leverer elastisiteten som kreves fra bedriften med hensyn til endringer, men kan også brukes til å styre infrastruktur som kode (IAC) for å optimalisere miljøkostnader. IaaS unngår kvalitetsproblemer gjennom å bruke praksis fra kvalitetsstyring av programvare i inframiljøer, og gir bedriften kontroll over sikkerhetsimplementering med automatiske kontroller. 
 
Mange industribedrifter har behov for å ha deler av sine IT-systemer on-site, med nærhet til eksempelvis produksjon. Andre deler av systemet må derimot ligge i den offentlige skyen, slik som analyser og datasjøer (data lakes), for at ferdiglagde verktøy kan utnyttes. Uten hjelp av en hybrid sky vil en slik kompleksitet i praksis være umulig å håndtere på en konkurransedyktig måte.
 
Skyen gir utviklere et miljø med mange ferdige løsninger som man ikke kan ignorere dersom man ønsker å være konkurransedyktig i dagens marked. Disse ressursene fremmer utvikling av optimaliserte applikasjoner med hensyn til kostnader og tiden det tar å implementere dem, samtidig som de gir en uendelig fleksibilitet for vekst. Disse fordelene har tradisjonelt bare vært mulige gjennom IaaS-modeller i offentlige skyer, men ved å utnytte elementer fra den private skyen, er dette fordeler som nå er mulige å utnytte også i løsninger for hybride skyer. 
 
Den hybride skyen gir en fullverdig brukeropplevelse og fleksibel implementering 
Som med enhver skytransformasjon, vil første steg i adopsjonen av en hybrid sky være å definere bedriftens situasjon, målsettinger og utfordringer. Uten et solid business case vil ikke den hybride skyen kunne styrke bedriftens skytransformasjon. Valget av løsning må drives frem av bedriftens behov, ikke teknologi. Det er derfor viktig å kartlegge hvilke behov bedriften har før man velger teknologi. 
 
Videre beveger man seg over til introduksjon og implementering. I denne fasen må bedriften i større grad benytte seg av sin samarbeidspartner for å kunne distribuere fordelene internt i organisasjonen på en bærekraftig og effektiv måte. Hybride skyløsninger er mer kompliserte enn private og offentlige skyer, og krever en større verktøykasse for å unytte det fulle potensialet. En «gjør det selv»-tilnærming kan i verste fall føre til at bedriften mislykkes i sin transformasjon til skyen, både med hensyn til kostnader og til tiden det tar å utnytte fordelene. Bedriften bør derfor velge en samarbeidsparter som har løst de tekniske utfordringene, gjort dem enkle å håndtere, og som på en pålitelig måte kan levere i stor skala. 
 
Én ting er imidlertid sikkert: hybride skyløsninger kan gi deg noen av de største fordelene fra skytjenester, med raske innovasjons- og go-to-market-prosesser på den ene siden, og en trygg og sikker forretningskontinuitet på den andre siden. Den hybride skyen muliggjør dette ved hjelp av automatiserte og sikre skytjenester som er fleksible og pålitelige samtidig som de er agile og produktive. Sammenlignet med tradisjonell infrastruktur kan en overgang til en hybrid sky gi en besparelse i totale eierkostnader (TCO) på over 30 %, og på toppen av dette kommer indirekte effekter som økt produktivitet og redusert teknisk gjeld. Ettersom hybride skyløsninger legges på toppen av eksisterende IT-systemer, er det heller ikke nødvendig med en total fornyelse av infrastrukturen. 
 
Elastisitet og skalerbarhet er ikke lenger luksusgoder, men kritiske forretningseiendeler. Enhver organisasjon bør derfor stille seg et viktig spørsmål: Hvorfor ikke høste fordelene? 
 
Francisco Romero 
Leder av Hybrid IaaS, TietoEVRY 

Kontakt oss

Francisco Romero Gotor

Head of Hybrid Cloud IaaS

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn