noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Skyen er hybrid — hvordan kan du dra nytte av det?

Hybrid sky? Hva er det? Offentlig sky, privat sky og ditt lokale driftsmiljøs kombineres og fungerer som èn løsning. Altså en hybrid skyløsning.

Last ned rapport

07 oktober 2020

Ved å veksle helt sømløst mellom disse plattformene, vil en slik hybrid løsning sørge for en komplett skyopplevelse med alle fordeler forbundet med skytjenester.

Kort fortalt handler det om evnen til å skalere ved behov og bedre distribusjon av data, som gir en bedre skyopplevelse, sier Francisco Romero Gotor, Head of Hybrid Cloud IaaS i TietoEVRY.

Spørsmålet er hvordan private og offentlige aktører kan oppnå dette? Det er utfordrende, men slett ikke umulig, ifølge Romero.

Kan du ikke ha alt i offentlig sky? Gå for hybrid sky!

I skyen skaleres alt etter behov og i intensive perioder, som for eksempel ved Black Friday kampanjer for nettbutikker. Men det er, av naturlige årsaker, ikke alle som kan ta i bruk slike hyperskalerte løsninger.

– Lovverk og forskrifter, eller interne retningslinjer kan begrense virksomhetens handlingsrom og tilnærming til compliance og datasikkerhet. Eller så kan IT-strukturen i seg selv stå i veien for målet. Har du svart ja på noen eller alle disse utfordringene vil hybrid sky være en god løsning, forteller Romero.

Gjort riktig, vil også virksomheter som ikke kan ha alt i offentlig nettsky i stedet benytte hybrid nettsky og oppnå de samme fordelene.

– Eksisterende systemer og plattformer gjøres rett og slett om til skykomponenter. Arbeidsprosesser kan da flyttes sømløst mellom privat og offentlig sky, og gir virksomheten mer fleksibilitet, skalerbarhet og hastighet, med flere muligheter for distribusjon av data, poengterer han.

Dette gir også effektivitet og forutsigbare kostnader, noe vi TietoEVRY og VMware har sett nærmere på i vår nye rapport .

Vi gjør jobben for deg

Et bredt spekter av forretningsbehov kan løses med IaaS (infrastruktur som tjeneste) for hybrid sky.


 

Ved å benytte metoder fra kvalitetsstyring av programvare i inframiljøer, får virksomheten full kontroll over sikkerhetsimplementering med automatiserte kontroller. 

– Noen industribedrifter har behov for å ha deler av sine IT-systemer i nærheten av produksjonen, mens for eksempel datasjøer og analyseverktøy må ligge i den offentlige skyen. Uten hybrid sky blir denne kompleksiteten nærmest umulig å håndtere på en konkurransedyktig måte, poengterer Gotor.

Skyen kobler utviklere med et rikt utvalg av ferdige løsninger, og disse bør vurderes dersom man ønsker å være konkurransedyktig i dagens marked, mener Gotor.

– Med hensyn til kostnader og tiden det tar å utvikle løsningene, tilrettelegger disse ressursene for utvikling av optimaliserte applikasjoner, samtidig som de tilrettelegger for uendelig fleksibilitet og vekst. Disse egenskapene var tradisjonelt kun tilgjengelig via offentlig sky og infrastruktur som tjeneste, men det er nå mulig å nyte godt av dem gjennom private driftede skyelementer i en hybrid skyløsning, forklarer han.

Hybrid sky tilbyr en komplett skyopplevelse

Som med alle skyreiser, starter også integreringen av hybrid sky med å definere virksomhetens situasjon, målsetninger og utfordringer.

– Bedriftens skytransformasjon kan ikke styrkes med hybrid sky uten ett skikkelig business case. Valg av løsning må drives av virksomhetens behov, ikke av teknologi, understreker Gotor. 

Han sier det derfor er viktig å definere behovene før den tekniske løsningen velges.

– Når introduksjons- og implementeringsfasen kommer, bør virksomheten i større grad støtte seg på partnere, slik at gevinstene internt i organisasjonen kan fordeles på en bærekraftig og effektiv måte. Hybride skyløsninger er nemlig mer intrikate og kompliserte enn rene offentlige og private skyer, og det kreves derfor et annet sett av ferdigheter for å utnytte det fulle potensialet, sier Gotor.  

En gjør-det-selv-tilnærming kan i verste fall føre til at transformasjonen mislykkes, både med hensyn til kostnader og tiden det tar før man kan nyte godt av fordelene. Virksomheter som bestemmer seg for denne reisen, bør velge en partner som har løst de tekniske utfordringene, gjort dem håndterbare og som på en pålitelig måte kan levere i stor skala.

– Drømmen om å gå i skyen er kortere når den foregående fasen en gjort grundig nok, sier Gotor, og fortsetter:

– En ting er imidlertid sikkert: De største fordelene forbundet ved skytjenester kan oppnås med hybrid sky, med raske innovasjons- og go-to-market-prosesser. Samtidig vil du opprettholde trygg og sikker kontinuitet i forretningen. Den hybride skyen muliggjør dette ved hjelp av automatiserte skytjenester, som samtidig er fleksible, pålitelige, sikre og produktive.

Sammenlignet med tradisjonell infrastruktur, kan en overgang til en hybrid sky, ifølge Gotor, gi en besparelse i totale eierkostnader på over 30 prosent. I tillegg til dette kommer indirekte effekter som økt produktivitet og redusert teknisk gjeld. Og fordi hybride skyløsninger er bygget på toppen av eksisterende IT-systemer, er det unødvendig å totalt fornye infrastrukturen.

– Elastisitet og skalerbarhet er ikke lenger luksusgoder, men kritiske deler av virksomheten. Du bør derfor stille seg selv et viktig spørsmål: Hvordan kan du realisere gevinstene for din virksomhet nå? avslutter Gotor.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn