noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nordisk undersøkelse av skytjenester fra IDC: multi-cloud blir den nye normalen

23 desember 2020

Bruken av skytjenester har eksplodert de siste årene, og er nå i ferd med å bli den nye digitale ryggraden til nordiske bedrifter og offentlig sektor. En ny IDC-rapport om skytjenester i Norden viser at to tredeler av nordiske virksomheter foretrekker en strategi med flere skytjenester.

I samarbeid med analysebyrået IDC, har TietoEVRY laget rapporten IDC Cloud Survey 2020, som kartlegger hvordan nordiske virksomheter bruker skyen. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant 200 beslutningstakere i nordiske virksomheter.

Undersøkelsen viser at det vanligste er å fordele virksomheten utover flere skyplattformer. Hele 68 prosent bruker to eller flere private skyløsninger, mens 70 prosent bruker to eller flere offentlige skyløsninger. 48 prosent av selskapene har mer enn en fjerdedel av arbeidsmengden i skyen.

– De fleste virksomheter trenger flere IT-systemer. En av de største utfordringene er derfor å sørge for sømløs prosessering og datatrafikk mellom systemene. Det er vanskeligere hvis du bygger frittstående siloer enn i et flerskysystem, sier Johan Torstensson, direktør for skytjenester og infrastruktur i TietoEvry.

Utviklingen i skymarkedet har ikke gått saktere under pandemien. Bare 15 prosent svarte at de har satt skyprosjekter på pause på grunn av covid-19, mens 15 prosent har skrudd tempoet opp.

Økt etterspørsel etter sikre og bærekraftige løsninger

41 prosent av nordiske virksomheter anser sikkerhet for å være den største utfordringen når de skal ta i bruk skyløsninger. 42 prosent anser etterlevelse av lover og regler som den største utfordringen.

– Det er en løpende diskusjon om hvor data skal lagres i alle fire nordiske land, selv om det har fått mest oppmerksomhet i Norge og Sverige. Den siste tiden har det også fått økt oppmerksomhet i Finland etter flere høyprofilerte datainnbrudd. Å jobbe i flerskysystemer krever enormt mye tillit, sier Torstensson.

En annen viktig faktor er bærekraft. 44 prosent sa at miljøkonsekvenser er en del av deres skystrategi.

– Skykunder er opptatt av energiforbruk og karbonfotavtrykk. Hvis du ikke tar det på alvor, blir du ikke invitert med inn i samtalen. Bærekraft har blitt en hygienefaktor, akkurat som sikkerhet, sier Torstensson.

Forventer mer vekst

Deltakerne i undersøkelsen forventer vesentlig utvikling innenfor automatisering de neste 24 månedene. 23 prosent av deltakerne sier deres virksomhet vil automatisere deres skyløsning i denne perioden.

Det virkelige tallet er antakeligvis enda høyere, ettersom 29 prosent av virksomhetene vil overlate styringen av deres skyløsning til et tredjepartsselskap.

Ifølge IDC Research forventes skreddersydde og bransjespesifikke applikasjoner å utgjøre mesteparten av 520 millioner applikasjoner satt i drift mellom 2019 og 2025. Til sammenlikning ble det satt i drift rundt 100 millioner applikasjoner i de 40 årene før 2019.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn