noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Eika alliansen inngår langsiktig samarbeidsavtale med TietoEVRY

18 desember 2020

(Oslo, 18. desember 2020) TietoEVRY og Eika alliansen har inngått en omfattende strategisk avtale om leveranse av neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger, inkludert korttjenester og digitale kanaler. Gjennom denne leveransen sikrer TietoEVRY at Eika-bankene får digitale løsninger med høy kvalitet som ivaretar compliance og sikkerhet, og samtidig gir Eika bankene innovative og fremtidsrettede bankløsninger.

De mer enn 50 lokalbankene i Eika alliansen leverer et bredt spekter av bank- og forsikringsprodukter til om lag 700 000 kunder i det norske markedet. Eikas visjon er å styrke lokalbanken gjennom å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker. Det strategiske samarbeidet med TietoEVRY sikrer at Eika bankene får konkurransedyktige og moderne løsninger i tråd med denne visjonen.

«Kundene stiller stadig større forventninger til våre digitale løsninger og tjenester. Vi er derfor glade for å kunne annonsere et strategisk partnerskap med TietoEVRY. Avtalen vil styrke Eika-bankenes langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet. Dette vil forsterke våre muligheter til å fortsatt være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for våre kunder, våre ansatte og våre lokalsamfunn», sier styreleder i Eika og adm banksjef i Skue Sparebank, Hans Kristian Glesne.

«Det er en stor tillitserklæring at lokalbankene i Eika alliansen har valgt TietoEVRY som strategisk partner for neste generasjon digitale banktjenester. Denne avtalen viser at våre løsninger er tilpasset behovene til fremtidens digitale bank med høy grad av brukervennlighet og kvalitet levert på en sikker og effektiv måte. Avtalen gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst i årene som kommer», sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

Forut for denne avtalen har partene fullført en grundig forstudie, bygget på et velfungerende rammeverk som skal sikre at bankene får en kontrollert migrering til ny plattform. 53 alliansebanker som har deltatt i prosjektet har tiltrådt den nye avtalen. Overgangen til ny løsning vil skje steg for steg frem til alle bankene skal være operative første halvår 2023.  

«Denne avtalen vil bidra til å styrke Eika alliansens konkurranseevne, og lokalbankene får kundesentriske løsninger som forsterker deres nærhet og relevans til sine kunder. Vår ambisjon som ledende i det nordiske markedet er å bistå Eika-bankene slik at de kan utnytte mulighetene som ligger i en åpen, modulær og skalerbar bankprogramvare, med tjenester og tilkoblede økosystemer», sier konserndirektør Christian Segersven, som leder divisjonen Financial Services Solutions i TietoEVRY.

Om avtalen

Avtalen gjelder med virkning fra 18.12 2020 og løper med fem år fra alle Eika-bankene har migrert til TietoEVRY. Avtalen har også en opsjon på forlengelse med ytterligere fire år.

TietoEVRYs bankløsninger leveres som komponenter basert på industristandarder forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network). Moderne arkitektur og standarder sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav. Løsningene kan leveres som SaaS-tjenester fra TietoEVRY, eller som komponenter installert hos banken.

For ytterligere informasjon: Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn