noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hvordan skape en bærekraftig dataøkonomi

Bærekraftig digital økonomi for en levedyktig fremtid

03 oktober 2022

Digital teknologi er nøkkelen til å løse globale miljøutfordringer og sikkerhetsrisikoer. Men det er også trusler i digitaliseringen, som når makten over dataøkonomien faller utenfor Europa. En bærekraftig fremtid skapes gjennom en suveren, ansvarlig og sikker digital økonomi, og Norden ligger i forkant av europeerne.

Dagens verdenssituasjon har gjort det enda viktigere å utvikle digitale teknologier på en bærekraftig, rettferdig og sikker måte. For tiden har land utenfor EU et godt grep om dataøkonomien, noe som utgjør en utfordring for europeernes autonomi og motstandskraft i krisesituasjoner.

Dataøkonomien i Europa er utviklet primært på grunnlag av folks behov. Når data behandles utenfor rekkevidden av EUs regelverk, trues personvernet, klimamålene og informasjonssikkerheten. I dag håndteres opptil 92 prosent av alle data utenfor EU, sier Alberto Valero, leder for teknologi og vekst i Tietoevry.

"EUs digitale strategi styrker IT-kunnskapen i Europa på en bærekraftig måte, noe som er viktig for å sikre vår rett til selvbestemmelse", sier Valero.

Alberto Valero Tietoevry Connect.png

Digitale teknologier har stor innvirkning på enkeltpersoner, bedrifter, miljø og samfunn på mange forskjellige måter. På den ene siden spiller teknologi en nøkkelrolle i å løse klimaspørsmål, energi- og økonomiske kriser og globale sikkerhetstrusler. På den annen side må bransjen selv kjempe med de samme utfordringene den prøver å løse.

"Infrastrukturen utvikler seg raskt i IT-sektoren, noe som har enorme miljøeffekter. Ifølge eu-estimater brukes 8-10% av det globale energiforbruket på digital teknologi. Vi har imidlertid vært i stand til å redusere våre kunders karbondioksidutslipp med anslagsvis 75 kilotonn i 2021 alene ved hjelp av moderne teknologisk utvikling og økologisk dataøkonomi", sier Valero.

 

Kraften av skyer

Tietoevry er i forkant av den bærekraftige dataøkonomien ved å sette sine standarder høyt og ved å delta aktivt i utviklingen av industrien i samarbeid med nordiske aktører og EU. Skytjenester skapt med grønne verdier i spissen er den beste måten å øke energieffektiviteten i dataøkonomien og redusere miljøpåvirkningen.

"Skytjenester er 90 prosent mer energieffektive enn tradisjonelle datasentre, og den samme prosentandelen gjelder selv når man sammenligner 5G-teknologi med 4G. I tillegg brukes spillvarme fra datasentre allerede i for eksempel Espoo i Finland, der den leverer varme til 700 husstander på ett år. I dag gjenbrukes halvparten av energien vi bruker til oppvarming av husholdninger", sier Valero når han gir eksempler på hvordan skytjenester og moderne teknologi kan bidra til å løse energikrisen.

Et av målene i EUs digitale strategi er at dataøkonomien skal gå helt over til bruk av fornybar energi innen 2030. Tietoevry vil på sin side oppnå karbonnøytral energiproduksjon allerede neste år, 2023.

"I 2021 utgjorde vår bruk av fornybar energi 92 %, og vi sparte energi tilsvarende det årlige energiforbruket til tusen husholdninger. I dagens verdenssituasjon er vi stolte av å kunne vise hvordan du kan realisere dine ambisiøse bærekraftsmål og hvor konkrete effekter det kan ha", sier Valero om selskapets fremgang som også påvirker samfunnet for øvrig.

De nordiske landene er foregangsland i utviklingen av moderne skyteknologi og styrker Europas posisjon i fremtidens dataøkonomi.

"De kalde værforholdene er ideelle for energieffektive datasentre, og i tillegg til klimaspørsmålet økes sikkerheten når datasentre plasseres på nordisk jord. Tietoevry er forpliktet til å plassere alle sine datasentre i kalde land", forklarer Valero om viktigheten av den fysiske plasseringen av datasentre.

Bærekraftig digitalt lederskap

I tillegg til miljøspørsmål påvirker digital teknologi også folks privatliv, selskapers driftsforhold og samfunnets sikkerhet og vitalitet. Alt dette øker presset for regulering. Menneskers rett til privatliv og likeverdige tjenester selv i unntakstilfeller, nasjonale og internasjonale sikkerhetsaspekter, samt vilkårene for rettferdig konkurranse for bedrifter er noe av det som krever en felles europeisk dataøkonomi. Der må bærekraftige innovasjoner gå hånd i hånd med demokratiske verdier. Teknologiens kraft må kombineres med ansvarlig lederskap.

"IT-bransjen påvirker samfunnet og miljøet i en slik grad og på så mange måter at det er av stor betydning i hvilken retning bransjen utvikler seg, i hvem den ender opp, hvordan man skaper nye løsninger og innovasjoner, hvor man skal plassere datasentrene og i hvilket land skytjenestene administreres. Nå som de grunnleggende behovene og menneskerettighetene vi har tatt for gitt er truet, er det viktigere enn noensinne å styrke den europeiske dataøkonomien og holde vår egen skjebne i egne hender", sier Valero.

I samarbeid med industriaktører og EU utvikler Tietoevry en beskyttet og bærekraftig infrastruktur, der regulering sikrer et rettferdig digitalt miljø for europeere og en mer effektiv bruk av tilgjengelige data.

"Ifølge EU-kommisjonen kan opptil 80% av industrielle data forbli ubrukte. Forbedring av tilgjengeligheten av data i et sikkert miljø kan fremme gjenoppretting fra kriser, konkurranseevne, sikkerhet og trivsel. Data er en uuttømmelig ressurs, som ikke slites ut når den brukes. Dette betyr at nyttige data skal behandles mer effektivt slik at vi kan utvikle samfunnets funksjoner og virksomhetens aktiviteter. Vellykket lederskap innen digital teknologi har et enormt potensial for å øke velstand, solidaritet og bærekraft", ifølge Valero.

Sikre innovasjoner

Mens bransjens regulering øker sikkerheten, fører den også med seg innovasjonsutfordringer. Raske endringer i bransjen og i lovgivningen krever kontinuerlig overvåking av driftsmiljø og utviklingstrender. Innovasjoner må gå hånd i hånd med miljømål og med nåværende og fremtidig regulering. Samtidig krever opprettholdelse av konkurranseevne og bedre lønnsomhet optimalisering av effektivitet og bedre risikostyring. Hvis du har en pålitelig partner i dette, er byrden lettere og du kan jobbe mer effektivt.

Tietoevry HQ.jpg

"Vi hjelper våre kunder med å finne de løsningene som kreves basert på individuelt tilpassede behov. Vi sørger for at skytjenestene er optimale både når det gjelder sikkerhet og kostnadseffektivitet. I våre løsninger tar vi hensyn til hele IT-bransjens innflytelsessfære med alle dens muligheter og trusler. Da kan vi løse utfordringer på en måte som kommer alle til gode og ikke gjøres på bekostning av andre."

Tietoevry påvirker bransjen aktivt og utvikler skytjenester på en bærekraftig måte. Vi setter energieffektivitet, datasuverenitet og cybersikkerhet først. Nordiske verdier sammen med global virksomhet og teknologisk kunnskap skaper et solid fundament for å styrke en sikker og uavhengig dataøkonomi.

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn