noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Elinvoimainen tulevaisuus digitaloudella

16 syyskuuta 2022

Digitaaliteknologiassa on ratkaisun avaimet globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja turvallisuusriskeihin, mutta datatalouden vallan keskittyminen Euroopan ulkopuolelle lisää myös uhkia. Kestävä tulevaisuus luodaan suvereenilla, vastuullisella ja turvallisella digitaloudella, jossa Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä.

Vallitseva maailmantilanne on tehnyt digitaaliteknologian kehittämisestä kestävästi, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti entistäkin kriittisempää. Nykyisellään datatalouden vallankahvassa ovat Euroopan unionin ulkopuoliset maat, mikä haastaa eurooppalaisten itsemääräämisoikeuden ja resilienssin kriiseistä selviytymiseen.

– Eurooppalaista datataloutta kehitetään ihmisläheiset arvot edellä, mutta kun data käsitellään EU:n sääntelyn ulottumattomissa, yksityisyydensuoja, ilmastotavoitteiden toteutuminen ja tietoturva ovat uhattuina. Nykyään jopa 92 prosenttia kaikesta datasta käsitellään EU:n ulkopuolella, Tietoevry Connectin teknologiajohtaja Alberto Valero avaa taustoja Euroopan unionin digistrategiaan, jonka tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista IT-osaamista kestävällä tavalla itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi.

Alberto Valero Tietoevry Connect.png

IT-alan infrastruktuuri kehittyy nopealla vauhdilla, ja sen ympäristövaikutukset ovat valtavat. EU:n arvion mukaan digitaaliteknologia syö energiaa globaalilla tasolla 8–10 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Modernin teknologian ja ekologisen datatalouden avulla olemme kuitenkin pystyneet vähentämään asiakkaidemme hiilidioksidipäästöjä arviolta jo 75 kilotonnin verran pelkästään vuoden 2021 aikana.

Digitaaliteknologian vaikutusvalta yksilöön, yrityksiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan on ilmiönä moniulotteinen. Yhtäältä teknologia on avainasemassa ilmastokysymysten, energia- ja talouskriisien sekä globaalien turvallisuusuhkien ratkaisemisessa. Toisaalta ala itsekin painii samojen haasteiden kanssa, joita se pyrkii ratkomaan.

– IT-alan infrastruktuuri kehittyy nopealla vauhdilla, ja sen ympäristövaikutukset ovat valtavat. EU:n arvion mukaan digitaaliteknologia syö energiaa globaalilla tasolla 8–10 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Modernin teknologian ja ekologisen datatalouden avulla olemme kuitenkin pystyneet vähentämään asiakkaidemme hiilidioksidipäästöjä arviolta jo 75 kilotonnin verran pelkästään vuoden 2021 aikana.

Tietoevry kulkee etunenässä kohti vastuullista datataloutta asettamalla omat standardinsa korkeiksi ja osallistumalla aktiivisesti alan keskusteluun ja kehittämiseen yhteistyössä alan muiden toimijoiden ja Euroopan unionin kanssa.

Lue lisää: Datasuvereniteetti ja datatalouden mahdollisuudet

Pilvipalveluiden voima

Vihreät arvot edellä tuotetut pilvipalvelut ovat tehokkain tapa lisätä energiatehokkuutta ja vähentää myös datatalouden ympäristökuormaa.

– Pilvipalvelut ovat 90 prosenttia perinteistä konesalia energiatehokkaampi ratkaisu, ja sama vertailuluku pätee 5G-teknologiaan suhteessa 4G-teknologiaan. Datakeskusten hukkalämmön uudelleenhyödyntäminen puolestaan lämmittää jo esimerkiksi Espoossa 700 kotitalouden asunnot vuodeksi. Nykyisellään puolet käyttämästämme energiasta palautuu uusiokäyttöön kotitalouksien lämmitykseen, Valero avaa esimerkein pilvipalveluiden ja modernin teknologian merkitystä energiakriisin selättämisessä.

Miten datataloutta kehitetään kestävästi, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti? Katso Alberto Valeron haastattelu.

Käynnistä video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

EU:n digistrategian tavoitteena on datatalouden siirtymä kokonaan uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2030 mennessä. Tietoevry saavuttaa hiilineutraalin energiantuotannon jo ensi vuoden aikana.

– Vuoden 2021 aikana nostimme uusiutuvan energian käyttöasteemme 92 prosenttiin ja säästimme energiaa yli 1000 suomalaisen kotitalouden vuosittaisen energiankulutuksen verran. Tässä maailmantilanteessa olemme ylpeitä voidessamme toimia suunnannäyttäjänä kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteidemme toteuttamisessa ja konkreettisten vaikutusten osoittamisessa, Valero kertoo yhtiön koko yhteiskuntaan vaikuttavista edistysaskelista.

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä modernien pilviteknologioiden kehittämisessä, mikä vahvistaa osaltaan Euroopan asemaa tulevaisuuden datataloudessa.

– Kylmät olosuhteet ovat ideaalit energiatehokkaille datakeskuksille, ja ilmastokysymysten lisäksi datakeskuksen sijainnit pohjoismaisella suvereenilla maaperällä lisäävät turvallisuutta. Tietoevry onkin sitoutunut sijoittamaan kaikki datakeskuksensa kylmiin maihin.

Tutustu Tietoevryn vastuullisuustavoitteisiin

Digitaalista johtamista

Ympäristökysymysten lisäksi digitaaliteknologian vaikutusvalta ulottuu ihmisten yksityiselämään, yritysten toimintaedellytyksiin sekä yhteiskunnan turvallisuuteen ja elinvoimaisuuteen, mikä lisää painetta sääntelylle.

Euroopan komission arvion mukaan saatavilla olevasta teollisesta datasta jopa 80 prosenttia jää kokonaan hyödyntämättä. Kriiseistä elpymistä, kilpailukykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan edistää parantamalla datan saatavuutta luotettavassa ympäristössä.

Ihmisten oikeus yksityisyydensuojaan ja yhdenvertaisiin palveluihin myös poikkeusoloissa, kansallinen ja kansainvälinen turvallisuus sekä yritysten oikeudenmukaisen kilpailun edellytykset kysyvät yhteistä eurooppalaista datataloutta, jossa kestävä innovointi kulkee käsikädessä demokraattisten arvojen kanssa. Teknologian valta tarvitsee rinnalleen vastuullista johtamista.

– IT-alan vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön ovat niin laaja-alaiset ja monisyiset, ettei ole yhdentekevää mihin suuntaan ja kenen käsissä ala kehittyy, miten uusia ratkaisuja innovoidaan, missä datakeskukset sijaitsevat ja kenen maaperällä pilvipalveluita hallinnoidaan. Ajassa, jossa ennen itsestäänselvyyksinä pitämämme perustarpeet ja ihmisoikeudet ovat uhattuina, on entistäkin tärkeämpää vahvistaa eurooppalaista datataloutta ja pitää kohtalo omissa käsissämme, Valero painottaa.

Tietoevry kehittää yhteistyössä alan toimijoiden ja Euroopan unionin kanssa suojattua ja kestävää infrastruktuuria, jonka sääntely turvaa eurooppalaisille oikeudenmukaisen digitaaliympäristön ja saatavilla olevan datan aikaisempaa tehokkaamman hyödyntämisen.

– Euroopan komission arvion mukaan saatavilla olevasta teollisesta datasta jopa 80 prosenttia jää kokonaan hyödyntämättä. Kriiseistä elpymistä, kilpailukykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan edistää parantamalla datan saatavuutta luotettavassa ympäristössä. Data on ehtymätön resurssi, kuin kaunis maisema, joka ei kulu käytössä. Näin ollen hyödyllinen tieto tulisi jalostaa entistä tehokkaammin yhteiskunnan ja yritysten toimintojen kehittämiseen. Onnistuneella johtamisella digitaaliteknologialla on valtava potentiaali lisätä vaurautta, solidaarisuutta ja kestävyyttä, Valero kuvailee.

Lue lisää: Eurooppalaisten arvojen mukaista datataloutta

Turvallista innovointia

Samalla kun alan sääntely lisää turvallisuutta, se haastaa innovointia. Nopeat muutokset alan kehityksessä ja sitä ohjaavassa lainsäädännössä edellyttävät toimintaympäristön jatkuvaa luotausta ja kehityssuuntien syvää ymmärrystä. Innovoinnin on kuljettava käsikädessä ympäristötavoitteiden sekä nykyisen että tulevan sääntelyn kanssa. Samalla kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kannattavuuden parantaminen edellyttävät jatkuvaa tehokkuuden optimointia ja korostunutta riskienhallintaa. Luotettavan kumppanin käsissä taakka kevenee ja tehokkuus paranee.

Tietoevry HQ.jpg

Pohjoismaiset arvot ja vankka osaaminen datatalouden pohjana

  • Tietoevry on aktiivinen vaikuttaja, joka kehittää pilvipalveluita kestävästi ympäristö, energiatehokkuus, datan suvereniteetti sekä kyberturvallisuus edellä.
  • Pohjoismaiset arvot yhdistettynä globaaleihin kyvykkyyksiin ja teknologiaosaamiseen luovat vakaan pohjan datatalouden vahvistamiselle.
  • Ratkaisuissa huomioidaan koko IT-alan vaikutuspiiri mahdollisuuksineen ja uhkineen, jolloin haasteita voidaan ratkoa kokonaisuuden kannalta edullisella tavalla.
  • Yritys pyrkii aina löytämään asiakkailleen ajan hengen vaatimat ratkaisut heille yksilöllisesti räätälöityjen tarpeiden pohjalta.

Teksti: Mari Korhonen
Kuvat: Joona Raevuori

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä