noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hvilken sky bør du velge? Privat, offentlig, hybrid eller multisky?

Tid for å få klarhet og oversikt over hvilken skyløsning som er best egnet for din virksomhet.

Rune Kilstad / mai 24, 2021

Om du har forsøkt å få oversikt over hvilken skyløsning som er best egnet for din virksomhet, har du nok lagt merke til at det er ulike typer av skyløsninger: Privat sky, offentlig sky, hybrid sky og multisky.

Sky handler ikke bare om teknologi. Implementert og brukt på riktig måte kan en skyløsning gi resultater i form av både økt effektivitet og forbedret innovasjonskapasitet. For å finne svar på hvilken skyløsning som passer akkurat din virksomhet, er det viktig å stille spørsmål ved både dagens IT-løsning og om de ulike skyalternativene:

Hvilke forretningsmål bidrar ikke dagens løsning i tilstrekkelig grad til å nå? Hva er fordelene og ulempene ved skyalternativene som finnes? Svarene vil kunne brukes for å velge den skyløsningen som passer organisasjonen best.

De fire skymodellene

Her er en enkel oversikt over de ulike typene skymodeller som er tilgjengelig i dag. Dette kjennetegner de fire skymodellene.

I en offentlig sky er det en ekstern leverandør som er vert og vedlikeholder IT-løsningen. Den deles mellom flere ulike organisasjoner. Noen eksempler er Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud. Offentlig sky omfatter et stort utvalg av ulike løsninger, dette for å møte et økende behov hos virksomheter, store som små, i alle bransjer.

En privat skyløsning handler om databehandling dedikert for bare én bedrift eller organisasjon, en løsning som har et sikkert privat nettverk og som ikke er tilgjengelig for utenforstående. Privat sky er ofte brukt av finansinstitusjoner, myndigheter og andre organisasjoner hvor det er forretningskritisk med ekstra kontroll over eget miljø.

En hybrid skyløsning innebærer en type databehandling i skyen der det benyttes både offentlig og privat sky. Dette passer for virksomheter som er underlagt bestemmelser om hvor data skal oppbevares, slik at det kreves at enkelte typer data kun kan behandles lokalt, mens andre data kan behandles i offentlig sky.

Multisky er en tilnærming som benytter mer enn to skytjenester, fra mer enn en skyleverandør, offentlig eller privat, på tvers av flere skylagringsmiljø. Å benytte seg av flere skyer blir mer og mer vanlig hos selskaper som ønsker å forbedre sikkerheten og ytelsen ved hjelp av et utvidet utvalg av miljøer for databehandling.

Det er mye å ta i betraktning når ulike applikasjoner skal håndteres, fordi ulike applikasjoner har ulike sett av krav. Derfor er avgjørelsen om hvilken skyløsning som skal velges - offentlig eller privat - helt kritisk. Derfor skal vi sammenligne hvilke fordeler og ulemper som er knyttet til de ulike løsningene når det kommer til kostnad, vedlikehold, skalerbarhet, pålitelighet og sikkerhet:

Kostnad

For offentlig sky er det ikke nødvendig å kjøpe verken maskinvare eller programvare. Fleksible prismodeller legger til rette for å betale bare for de tjenestene man bruker. Privat sky, derimot, kan være mer kostbart, med en høyere total eierkostnad (TCO), på grunn av lagring, vedlikehold og programvarelisenser.

Hybride skyløsninger har vist seg å redusere de langsiktige IT-kostnadene. Likevel bør en være oppmerksom på en del type kostnader når en vurderer overgang til et hybrid skymiljø: Forvaltningskostnader, dataoverføringskostnader, tilpasningskostnader, integrasjonskostnader, lagringskostnader og plattformkostnader.

Multiskyplattform kan gi en enhetlig opplevelse på tvers av flere leverandører. Et enkelt operasjonspunkt på tvers av flere skyløsninger vil gi en viktig synlighet og kontroll på hele IT-løsningen. Dette er kostnadseffektivt, fordi eksisterende systemer effektiviseres og bidrar til bedre ressursutnyttelse.

Vedlikehold

Som kunde av en offentlig skyløsning trenger en selvsagt ikke å tenke på vedlikehold. Det er tilbyderen som sørger for vedlikehold og håndterer infrastrukturen. For privat nettsky, derimot, må en være oppmerksom på at det krever god planlegging og kompetanse, og kan føre med seg ekstra kostnader hvis en skal oppgradere infrastrukturen uten at forretningsprosesser berøres.

I en hybridsky finnes det strategier og verktøy som kan bidra til å forenkle vedlikehold og håndtering av et hybrid miljø. Dette er metoder som skaper en strømlinjeformet tilnærming på tvers av miljøene, hvor en skytjenestetilbyder kan hjelpe til.

Det kreves en skytjenesteleverandør for vedlikehold av en multiskyløsning. Dette kan medføre komplikasjoner, og tvinge fram en tilpasning av prosessene etter hvert som virksomhetenes data flyttes på tvers av ulike skyplattformer.

Skalerbarhet

Offentlige skyløsninger er svært fleksible og skalerbare, og i stand til å møte skiftende arbeidsbelastninger ved å øke eller redusere ressursene som kreves til enhver tid. For private skyløsninger, derimot, kan begrenset evne til skalerbarhet gjøre det vanskelig å møte uforutsette behov. Lokale datasentres kapasitet kan være en begrensende ressurs.

Hybridsky gir flere ressursmuligheter via offentlige skytilbydere, sammenlignet med et fysisk datasenter. Den hybride løsningen gjør det derfor enklere å forsyne, iverksette og skalere ressurser for å møte perioder med økt etterspørsel.

For multisky handler skalerbarhet om å kunne gi fleksibilitet i form av å holde en applikasjon i en privat skyinfrastruktur, men kombinert med muligheten for å flytte til en offentlig sky for å få ekstra kapasitet om nødvendig.

Pålitelighet og sikkerhet

Offentlige skyløsninger er preget av høy pålitelighet, og består av et stort nettverk av servere som sikrer at feil unngås. For en privat skyplattform er pålitelighetsaspektet gjerne påvirket av at mobile brukere kan ha begrenset tilgang, på grunn av strenge sikkerhetstiltak.

En hybrid skytilnærming gir både forutsigbarhet, økt pålitelighet og bedre sikkerhet, siden de mest sensitive dataene kan lagres i et mer nedstengt og kontrollert privat skymiljø, som et ekstra lag sikkerhet.

Multisky-tilnærmingen kan hjelpe deg å redusere sjansene for store IT-katastrofer, siden ikke alle eggene legges i samme kurv. Dermed sørger den også for bedre pålitelighet.

Du trenger en skypartner

Selv om det er viktig å vurdere fordeler og ulemper ved de ulike skymodellene, er det viktig å være oppmerksom på at mange virksomheter må fortsette å forholde seg helt eller delvis til tradisjonelle driftsmodeller. Da kan valg av skyplattform bli en følge av den enkelte virksomhets applikasjonsportefølje. Mange er avhengige av applikasjoner som ikke kan flyttes, eller som ikke er noe å vinne på å flytte til sky. Da kan riktig fokus være applikasjonsmodernisering.

Vi hjelper store og små virksomheter i ulike bransjer med å foreta disse valgene, og med å få en sømløs overgang til sky. Vi kan hjelpe deg også, gjennom det vi kaller «Cloud Discovery & Assessment», som du kan lære mer om her.

Rune Kilstad
Head of Sales, Tietoevry Tech Services Norway

SKREVET AV

Rune Kilstad

Head of Sales, Tietoevry Tech Services Norway

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn