noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry leverte på bærekraftsplan: solid bærekraftsarbeid gjennom 2023 legger grunnlaget for nye ambisiøse mål

Tietoevrys bærekraftsrapport for 2023 er blitt publisert i dag som en del av selskapets årsrapport.

29 februar 2024

Tietoevrys bærekraftsrapport for 2023 er blitt publisert i dag som en del av selskapets årsrapport. Rapporten, som er utarbeidet i samsvar med GRI-standarder, beskriver selskapets bærekraftstrategi og relaterte mål. Den beskriver vårt arbeid innen klimahandling, etisk atferd og hvordan vi jobber for å skape en spennende arbeidsplass. Rapporten avslutter dessuten også rapporteringsperioden for Tietoevrys nåværende bærekraftsplan.

"I løpet av denne perioden har vi redusert miljøavtrykket vårt og overoppfylt våre egne klimamål. Vi har også gjort betydelige fremskritt når det gjelder menneskerettigheter, hvor vi har jobbet systematisk med prosessene våre," sier Ida Bohman Steenberg, konserndirektør for bærekraft i Tietoevry.

"Som en del av bærekraftsarbeidet vårt, har vi jobbet med det vi har kalt påvirkningsmuligheter. Der så vi på hvordan vi kan arbeide med bærekraftsdrevne prosjekter sammen med kundene våre. Å arbeide med kunder på denne måten er vår beste mulighet til å utgjøre en forskjell. Erfaringene herfra vil vi ta med oss inn i vår nye bærekraftsplan," sier hun.

Fremgang innen utslippsreduksjon, sirkulærøkonomi og sosial bærekraft.

Blant det som ble oppnådd i løpet av 2021-2023, trekker Tietoevry frem en samlet reduksjon på 84% i karbonutslipp. Verifiseringen av selskapets forpliktelser for 2022 av Science Based Targets er også en nøkkelmilepæl.

Fornybar elektrisitet i våre datasentre og kontorer globalt utgjør nå 99% av vårt strømforbruk. Konsolidering av med datasenter- og kontorer er de viktigste bidragsyterne til dette. Tietoevry flyttet til sine lokaler i Arenastaden i Sverige i løpet av 2022, og til sine Organica-lokaler i Tsjekkia i 2023. Begge steder er designet med stor vekt på miljøeffektivitet og bærekraft.

På sirkulærøkonomiområdet hadde Tietoevry som mål å gjenbruke og resirkulere 100% av maskinvaren, med fokus på bærbare datamaskiner og mobiltelefoner. Her økte prosentandelen fra 70% til 93% for intern maskinvare mellom 2021 og 2023, og fra 86% til 98% for kundemaskinvare. Vi er fornøyde med fremgangen, men ser samtidig behovet for fortsatt akselerasjon på klimaområdet.

Som den del av vårt arbeid med å skape en spennende arbeidsplass, satte Tietoevry som mål å oppnå 40% kvinnelige ansatte innen 2026 og 50% innen 2030. Mens det fortsatt er utfordringer med tilgjengeligheten av kvinnelige kandidater på bransjenivå og bransjens appell til kvinner, oppnådde vi en kvinnerepresentasjon på 31 % løpet av treårsperioden.

"Vi gjort mangfold til en prioritering, og har gjennomført ulike tiltak for å oppmuntre jenter og kvinner til å utforske muligheter i teknologibransjen. Våre kjønnsnøytrale rekrutteringsstrukturer og vår guidebok "Being an IT girl" er eksempler på dette arbeidet. Det er avgjørende for Tietoevry å skape løsninger som tilfredsstiller de forskjellige behovene til våre ulike kunder. Mangfoldige team spiller en nøkkelrolle i dette," sier Bohman Steenberg.

Ser fremover - arbeidet fortsetter gjennom oppdaterte ambisjoner og forpliktelser

Tietoevry fortsetter å jobbe for en bærekraftig utvikling både i egne operasjoner og gjennom verdikjeden.

"I de kommende årene forplikter vi oss til å ytterligere minimere vårt miljøavtrykk gjennom verdikjeden, og hjelpe våre kunder med det samme gjennom smart bruk av teknologi. Vi vil snart introdusere en ny bærekraftsplan for Tietoevry, der vi sikrer fremtidige operasjoner og svarer på de voksende bærekraftbehovene til både kundene våre og samfunnet," konkluderer Bohman Steenberg.

Nøkkemål og resultater for 2023 i korte trekk

Ambisjon 1: Å bruke 100% karbonfri energi i egne datasentre og kontorer innen 2023.

Resultat 2023: Andel fornybar energi på 99%.

Ambisjon 2: Å redusere 80% av våre energirelaterte utslipp av klimagasser (scope 1 og 2) i løpet av 2020-2023.

Resultat 2023: 84% reduksjon oppnådd.

Ambisjon 3: Like representasjon av menn og kvinner i selskapet innen 2030.

Resultat 2023: 31% kvinnelig representasjon.

Ambisjon 4: Å gjenbruke og resirkulere 100% av maskinvaren (i nåværende omfang)

Resultat 2023: 93% av returnerte bærbare datamaskiner brukt internt og 98%, av maskiner brukt av kunder har enten blitt gjenbrukt eller resirikulert.

Ambisjon 5: 90 % av våre ansatte skal fullføre opplæring i vår Code of Conduct.

Resultat 2023: Fullføringsgrad på 96 %.

Last ned rapporten her. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072 

 

 

Tietoevry newsdesk

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn