noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevrys treåriga hållbarhetsplan levererad: Ett stabilt hållbarhetsresultat fram till 2023 banar väg för ambitiösa mål framåt

Tietoevrys hållbarhetsrapport för 2023 har idag publicerats som en del av bolagets årsredovisning.

29 februari 2024

Den beskriver vårt arbete inom områdena klimat, etiskt uppförande och att skapa en spännande arbetsplats. Rapporten sammanfattar också resultatet av Tietoevrys hållbarhetsplan 2023: Upgrading tomorrow.

– Vi är nöjda med vår prestation inom miljö. Vi har jobbat hårt med att minska vårt kolidoxidaavtryck och vi har faktiskt överträffat flera mål. Jag är också glad över våra framsteg när det kommer till mänskliga rättigheter. Vi har etablerat ett solitt sätt att jobba och har bra planer framåt, säger Ida Bohman Steenberg, hållbarhetschef på Tietoevry.

Framsteg inom utsläppsminskning, cirkulär ekonomi och social hållbarhet

Bland höjdpunkterna inom hållbarhetsarbetet under 2020-2023 redovisar Tietoevry en sammanlagd minskning av koldioxidutsläppen i den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 84 procent. En viktig milstolpe var också att Tietoevry fick sina utsläppssmål verifieradeav Science Based Targets.

År 2023 kom 99% av vår globala elförbruking i datacenter och kontor från av förnybar el. Datacenter- och kontorskonsolideringar är några av nyckelaktiviteterna som drivit den utvecklingen. . Tietoevry flyttade till Arenastaden i Sverige under 2022 och till Organicas lokaler i Tjeckien under 2023. Båda platserna är utformade med stort fokus på miljöeffektivitet och hållbarhet.

Inom cirkularitetsområdet siktade Tietoevry på 100% återanvändning och återvinning av hårdvara är 2023, med fokus på bärbara datorer och mobiltelefoner. Denna siffra ökade från 70 % till 93 % för intern hårdvara mellan 2021 och 2023, och 86 % till 98 % för kundhårdvara. Vi är nöjda med framstegen, men inser också att vi behöver bli ännu bättre inom området.

I vår strävan att skapa en spännande arbetsplats har Tietoevry bland annat satt som mål att uppnå 40 procent kvinnliga medarbetare till 2026 och 50 procent till 2030. Även om utmaningar kvarstår med den branschomfattande tillgången på kvinnliga kandidater och vår branschs attraktionskraft på kvinnor, nådde vi 31 % kvinnlig representation inom vår organisation under treårsperioden.

– Mångfald är ett prioriterat område för oss och vi har tagit olika initiativ för att uppmuntra flickor och kvinnor att utforska möjligheterna inom techbranschen. Våra könsneutrala rekryteringsstrukturer och vår guidebok "Being an IT girl" är exempel på detta arbete. Det är absolut nödvändigt för Tietoevry att skapa lösningar som tillgodoser våra olika kunders olika behov. Team som präglas av mångfald spelar en nyckelroll i detta, säger Bohman Steenberg.

Framåtblick: Hållbarhetsarbetet fortsätter genom uppdaterade ambitioner och åtaganden

Tietoevry fortsätter att driva hållbar utveckling i såväl den egna verksamheten som genom hela värdekedjan.

Under de kommande åren är vi fast beslutna att ytterligare minimera vårt miljöavtryck genom värdekedjan och hjälpa våra kunder att göra detsamma genom sund användning av teknik. Vi kommer inom kort att presentera en ny hållbarhetsplan för Tietoevry, där vi framtidssäkrar vår verksamhet och svarar upp mot våra kunders och samhällets växande hållbarhetsbehov, avslutar Bohman Steenberg.

Viktiga ambitioner och resultat 2023 i korthet

Ambition 1: Att använda 100% koldioxidfri el i egna datacenter och kontor senast 2023.

Resultat 2023: Andel förnybar el på 99 %.

Ambition 2: Att minska våra energirelaterade utsläpp av växthusgaser med 80 % (scope 1 och 2) under 2020-2023.

Resultat 2023: 84 % minskning uppnådd.

Ambition 3: Jämn könsfördelning i företaget senast 2030.

Resultat 2023: 31 % kvinnlig representation

Ambition 4: Att återanvända och återvinna 100 % av hårdvara (i nuvarande omfattning) till 2023, vilket omfattar såväl vår egen användning som enheter som vi tillhandahåller våra kunder

Resultat 2023: 93 % av de returnerade bärbara datorerna används internt och 98 % av de returnerade kundenheterna återanvänds eller återvinns.

Ambition 5: 90% av våra medarbetare ska genomgå vår etikutbildning (utbildning i uppförandekoden).

Resultat 2023: 96% färdigställandegrad.

Läs hela rapporten här. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072 

Kontakt

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn