noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry fullfører sin exit fra Russland

20 april 2022

Tietoevry annonserte 3. mars 2021 at selskapet har til hensikt å avvikle virksomheten i Russland. Avviklingen er nå fullført og den russiske virksomheten er solgt til den lokale ledelsen i form av en management buy-out. Med denne transaksjonen avslutter Tietoevry alle sine lokale aktiviteter i Russland og overfører alt ansvar, inkludert ansatte, kunder, leverandør, juridiske og regulatoriske forhold til de nye eierne. Som et ledd i avtalen vil Tietoevry bistå med ordinære tjenester for å sikre transisjon til nye eiere.

Som kommunisert tidligere, så er det ikke forventet at avviklingen av den russiske virksomheten vil ha noen vesentlig innvirkning på konsernets økonomi.

Kontaktinformasjon:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn