noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry slutför sin avveckling i Ryssland

20 april 2022

Den 3 mars tillkännagav Tietoevry att bolaget avvecklar sin verksamhet i Ryssland. Tietoevry har nu sålt sin ryska verksamhet till den lokala ledningen i Ryssland, som en så kallad ”management buyout”. Med denna transaktion avslutar Tietoevry all sin verksamhet i landet och överför ansvaret gällande anställda, kunder, leverantörer, juridiska och regulatoriska förpliktelser till de nya ägarna. Som en del i detta kommer Tietoevry att bistå de nya ägarna med ordinarie övergångstjänster.

Som tidigare kommunicerats förväntas Tietoevrys utträde ur Ryssland inte ha någon betydande inverkan på bolagets finanser.

För mer information:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn