noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Endringsagenten Tone Marie er kåret til en av Norges fremste tech kvinner

05 mars 2020

Denne uken la Abelia og kvinnenettverket ODA frem den årlige listen over Norges 50 fremste tech kvinner. Tone Marie Wahlstrøm, head of customer centric banking i TietoEVRY, er én av kvinnene på listen.

Tone.JPGTone Marie Wahlstrøm er en av Norges topp 50 tech-kvinner.

Da Tone Marie startet hos oss for 3,5 år siden, begynte hun å bygge opp en innovasjonsavdeling. Hun tror mye av grunnen for at hun er der hun er i dag handler om lederne hun har hatt, men ikke minst: hun har hatt tro på seg selv og turt å vise det!

- Jeg heier på de som er best. Uavhengig av om du er kvinne eller mann. Når det er sagt, tror jeg mange flere kvinner burde vært i toppen. Kvinnen må ta ansvar og stå opp for seg selv. Vi må ha mot til å være rette i ryggen og ta ansvar for å vise at vi hører til i toppen.

Vi i TietoEVRY ønsker å gi alle en sjanse!

Bakgrunn fra musikk og historie

Mangfold er noe som er viktig for Tone Marie, og det speiler teamet hennes godt.

- Hos oss finner du mennesker i aldergruppen 25-67 år, vi kommer fra omtrent 15 forskjellige nasjonaliteter, en stor andel er kvinner og vi har bakgrunner fra blant annet design, utvikling, psykologi, historie, juss, økonomi, finans og musikk.

Teamet til Tone Marie jobber mye mot banker, som alle har et forhold til. For å jobbe med kunder som har sluttbrukere i befolkningen krever mangfold.

- Alle har et forhold til banker. Derfor er det essensielt at vi speile markedet for å lage gode løsninger.

Kjernen for å lykkes med innovasjon er å prøve å feile

Tone Marie og teamet hennes på nærmere 40 personer, sitter på Fornebu og i Stockholm, og jobber med fornying og forbedring av finansielle tjenester. Noen av deres oppgaver er å automatisere antihvitevask for banker. Men teamet jobber ikke kun med eksterne kunder.

- Som selskap må vi fornye oss hele tiden, og da kommer vi inn som endringsagenter. Vi bistår med det som må endres internt for at vi skal flytte oss fremover som bedrift. Vi er som en blekksprut som stikker armene ut både internt og eksternt for å jobbe med innovasjon, sier Tone Marie og smiler.

For Tone Marie er det viktig å vise sine ansatte at det å prøve å feile ikke er en uting. Å begå feil, er nettopp det som flytter deg fremover.

- Kjernen for å lykkes med innovasjon er å prøve å feile og prøve igjen. Jeg ønsker å skape rom for at det å feile er lov. For å vise mine ansatte at det er lov, er det også viktig at jeg viser mine feil.

- Alle må være representert

Trond Vinje TietoEVRY.jpg

HR-direktør Trond Vinje i TietoEVRY bekrefter at TietoEVRY har stor ambisjon om å reflektere mangfoldet i samfunnet.

- Vi er sannsynligvis Norges største arbeidsplass innenfor teknologi for kvinner med våre 1100 kvinnelige kollegaer, og deler utfordringen med alle andre virksomheter i vår bransje med at det er et stort flertall av mannlige kandidater når vi rekrutterer, forklarer Trond.

Over flere år har vi arbeidet med å øke mangfoldet i selskapet vårt på flere områder.

- Vi har hatt en langsiktig plan om en fullstendig utjevning i andel mellom kvinner og menn, og har rapportert til styret og andre på dette jevnlig. Vi følger også opp på hvordan vi bruker de virkemidler som vi har sagt vi skal gjøre. Vi har ambisiøse målsetninger og arbeider fortsatt med å levere på disse.

Begynner du hos oss får du være med på et introduksjonsprogram for å bli kjent med bedriften og dine nye kolleger.

Ny vekting på kjønnsbalanse-indeks

Denne uken ble SHE Index lansert, hvor TietoEVRY ligger på en 39. plass med 72 poeng. Gjennomsnittsscoren for bransjen ligger på 66.

Indeksen kartlegger kjønnsbalanse på øverste ledernivå, samt ulike tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Dette vektes henholdsvis 60 og 40 prosent av poengsummen – en endring fra tidligere hvor vektingen har vært 80/20.

- SHE Indeks er et av flere viktige stimuli. Vi har en tilleggsutfordring i tech som mange andre industrier ikke har på samme måte. Kvinneandelen i tech-bransjen ligger på rundt 30 prosent, som er omtrent samme nivå som vi har i selskapet, sier Trond.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn