noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Infotorg

Få tilgang til oppdaterte data og alle opplysninger du trenger til effektiv saksbehandling og god innsikt. Vi gir deg et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger.

Les mer

Få all informasjon på samme sted

Samfunnet vårt er bygget på informasjon. Nesten uansett hvilken type virksomhet du driver og hvilke tjenester eller produkter du leverer, er du avhengig av tilgang til oppdatert informasjon. I 30 år har vi levert oppdaterte data og virksomhetkritisk informasjon til næringsliv, kommuner og offentlige virksomheter via portalen infotorg.no.

Tilgang til korrekt og oppdatert informasjon er en viktig ressurs og en nøkkeltjeneste for kundene våre.

Politi, banker, kommuner, forsikringsselskap, sykehus, redningsselskaper er noen av virksomhetene som er avhengig av riktige og oppdaterte opplysninger for å kunne levere gode tjenester og hjelpe de som trenger det.

Vi tilbyr informasjonstjenester fra over 30 private og offentlige datakilder. Disse registrene danner grunnlaget for en omfattende onlineportal - infotorg. Dette gir deg som kunde mulighet til å bestille tilgang til over 26 forskjellige tjenester fra oss. Uansett om du trenger informasjon om eiendom, personer, kjøretøy, kreditt eller foretak, finner du det på infotorg.

Sjur Kristiansen

Chief Consultant

Slik får du det

Hent informasjonen du trenger via enkeltoppslag på våre nettsider.  Du kan velge mellom 26 ulike tjenester.

Web

Hent informasjonen du trenger via enkeltoppslag på våre nettsider. Du kan velge mellom 26 ulike tjenester.

Med integrasjon kan du koble informasjon fra aktuelle registre rett inn i dine data. Det gir direkte tilgang til alle data du trenger i egne kunderegistre, saksbehandlingsløsninger og fagløsninger.

Integrasjon

Med integrasjon kan du koble informasjon fra aktuelle registre rett inn i dine data. Det gir direkte tilgang til alle data du trenger i egne kunderegistre, saksbehandlingsløsninger og fagløsninger.

Vi hjelper deg både med datavask, uttrekk fra ulike datakilder og ajourhold av data i kundeporteføljen din.

Ajourhold av data

Vi hjelper deg både med datavask, uttrekk fra ulike datakilder og ajourhold av data i kundeporteføljen din.

Dette tilbyr vi

Eiendom

All informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom får du på infotorg. Hos oss finner du juridiske, tekniske og økonomiske dokumenter tilknyttet alle eiendommer i Norge.

Les mer

Person

Personinformasjon på infotorg hentes fra Folkeregisteret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og andre. Når du skal finne opplysninger om en eller flere personer, finner du det her. Det kan være spørsmål om flytting, endringer i sivilstand, eller arbeidsforhold i Norge.

Foretak

Trenger du oversikt over næringslivet? Du finner informasjon om foretaksnavn, regnskap, kunngjøringer, bransje, styremedlemmer eller hvem som er daglig leder. Informasjonen hentes fra et antall offentlige og private foretaksregistre.

Les mer

Kjøretøy

Enten du skal saksbehandle, vurdere verdi, få oversikt over hvem som eier et kjøretøy eller sjekke heftelser, er nødvendig og oppdatert informasjon samlet her fra sentrale registre.

Les mer

Kreditt

Ta korrekte beslutninger vedrørende finansiering, avtaleinngåelser og leveranser med oppdatert kredittinformasjon. Våre rapporter gir deg et godt beslutningsgrunnlag. Informasjonen er alltid oppdatert og hentet fra landets ledende kredittopplysningsmiljøer.

Les mer

Gjeldsregisteret

Trenger du å sjekke hvor mye lån en kunde allerede har ved søknad om et nytt lån, opplåning eller refinansiering? Her finner du all informasjon om usikret forbrukskreditt, eksempelvis kredittkort og forbrukslån. Finansforetak oppdaterer Gjeldsregisteret løpende med informasjon om usikret gjeld på personer registrert med fødselsnummer eller d-nummer i Norge.

Les mer

Modernisert Folkeregister

Modernisert Folkeregister fra Tietoevry

Norge får nå et nytt modernisert Folkeregister. Vi tilbyr både det eksisterende og det Moderniserte Folkeregisteret til våre kunder og her finner du mer informasjon .

Les mer

Webinaropptak

Her kan du se opptak av webinaret: Enkel overgang til nytt Folkeregister.

Les mer

Webinar on-demand

Webinar on-demand: Hvordan infotorg forenkler hverdagen til advokater

Eiendomsinformasjon for advokater

Se vårt webinar om hvordan en advokats hverdag kan forenkles og forbedres ved bruk av våre tjenester på infotorg.no. Vi viser praktiske eksempler på hvordan du dekker dine daglige behov for tilgang til data innen eiendomssaker.

;

Reelle Rettighetshavere

Identifisering av Reelle Rettighetshavere i Norden

Tietoevry og T-rank lanserer nordisk løsning for identifisering av Reelle Rettighetshavere. En forbedret tjeneste der vi også inkluderer svenske, danske og finske eierdata i vårt beregningsgrunnlag. Det gjør at norske selskaper med nordiske eiere vil kunne få påført hvem som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapene.

Les mer

eTinglysing slettemodul

Elektronisk sletting av utleggsforretning

Vi lanserer en ny tjeneste – eTinglysing / sletting av utleggsforretning Nå kan du slette en utleggsforretning raskt og effektivt både hos Kartverket og i Løsøreregisteret hos Brønnøysundregistrene. Med eTinglysing kan man foreta slettinger på sekunder og spare mye tid. Løsningen automatiserer hele prosessen gjennom digital kontroll, kvalitetssikring og validering av alle elementene i verdikjeden.

Les mer
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn