noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Data Services

Når tjenester og arbeidsoppgaver skal digitaliseres og automatiseres blir datakvalitet, tilgang til informasjon og beslutningsstøtte viktige suksessfaktorer. Utnytt potensialet av data.

Verdiøkende datatjenester ved hjelp av Data Access, Governance og Intelligence

Det ligger et stort potensiale i dine data, og muligens noen kritiske utfordringer. Vi hjelper deg med å få tilgang til og utnytte full potensiale av dine data, samt berike med eksterne data ved behov. Vi viser deg hvilke muligheter og begrensninger som finnes i dine data, og hvordan du kan berike og forbedre datakvaliteten. Ved hjelp av Data Governance bistår vi deg med verktøy og kompetanse. Slik at du kan lykkes med avansert automatisering og god beslutningsstøtte.

Suksessfull utnyttelse av data og datadeling kan skape konkurransefortrinn for din organisasjon. Oppnå mer effektiv drift, samt nye og forbedrede tjenester for dine kunder med god datakvalitet og innovative løsninger.
Gry Elisabeth Arnesen

Head of Data Services, Tietoevry Industry

Fordeler

Enkel tilgang til data fra mange private og offentlige datakilder via infotorg.no. Vi hjelper deg med både oversikt og kontroll og til å forstå hvilke verdier og muligheter du har med oppdaterte data.

Skap ny innsikt

Enkel tilgang til data fra mange private og offentlige datakilder via infotorg.no. Vi hjelper deg med både oversikt og kontroll og til å forstå hvilke verdier og muligheter du har med oppdaterte data.

Vi analyserer kvaliteten på dine data, anbefaler kvalitets sikringstiltak, og sørger for løpende oppdateringer mot en rekke private og offentlige datakilder.

Forbedret datakvalitet

Vi analyserer kvaliteten på dine data, anbefaler kvalitets sikringstiltak, og sørger for løpende oppdateringer mot en rekke private og offentlige datakilder.

Skap nye datadrevne og innovative tjenester. Øk kundetilfredshet og oppnå bedre resultater med ny innsikt og  avanserte analyser.

Nye og innovative tjenester

Skap nye datadrevne og innovative tjenester. Øk kundetilfredshet og oppnå bedre resultater med ny innsikt og avanserte analyser.

Utnytt full potensiale av dine data

Data Access

Få tilgang til referanse- og berikelsesdatabaser, kombiner dine egne data på tvers av siloer med kundedata. Du får både kontroll og kan utnytte dataene på mest effektiv måte.

Les mer

Data Governance

Se potensiale og begrensninger i dine data. Vi hjelper deg med å korrige manglede datasett og styrke din utnytelse av data.

Data Intelligence

Oppnå høyere effektivitet og bedre kvalitet på tjenestene dine gjennom avansert anvendelse av datasett og analyseverktøy.

Dette tilbyr vi

Overalt i samfunnet finnes data som benyttes på mange forskjellige måter, hver eneste dag.Tjenestene eller produktene du leverer er avhengig av å ha tilstrekkelig tilgang til nøyaktige og oppdaterte data for å oppnå suksess. Dette gjelder uavhengig om du er en offentlig eller privat organisasjon, bedrift eller virksomhet.

TietoEVRY forenkler din tilgang til data. Våre tjenester muliggjør bruk av data fra ulike deler av din virksomhet slik at du kan øke verdien av dine eksisterende data. Vi kan supplere dine data med informasjon fra mange ulike kilder og tjenester. Du får oppdatert informasjon om personer, eiendommer, materielle og immaterielle eiendeler og mye mer via infotorg.no

Vi leverer data til sentrale komponenter i kritiske tjenester og prosesser i både virksomheter og samfunn. Politiet, banker, kommuner, forsikringsselskaper, sykehus og mange flere får daglig oppdaterte data fra ulike kilder. Data er en viktig ingrediens for din evne til å tilby tjenester og assistanse av høy kvalitet. Kontakt oss for å lære mer om hvordan tjenestene våre kan hjelpe deg med å få tilgang til alle dataene du trenger.

Datakvalitet og berikelse, samt tjenester som anonymisering, syntetisering og kryptering.

Når data blir kritiske eiendeler, er forståelsen og kvaliteten av eiendelene grunnleggende for å lykkes. TietoEVRY har i mer enn 30 år fungert som de facto «Chief data officer» for offentlige og private kunder.

Ved hjelp av våre Data Governance-tjenester kartlegger vi sammen med deg dine data. Vi tilbyr datakvalitets-tjenester med forslag til korrigerende tiltak der det er behov, men også mulighet for å berike og utvide datasettene. Våre databeskyttelses-tjenester sikrer tilgangen til dataene og gir deg mulighet til å få dem til å fungere i samsvar med forskrifter og nye krav.

Dårlig datakvalitet eller begrensninger i volum og variabler vil påvirke dine tjenester eller prosesser, ytelsen til modeller og evnen til å bygge innsiktsystemer.

Verdien av data ligger i effekten den kan skape. Hva som er lønnsomt, og «ikke bare mulig» samt forbrukernes forventninger er i stadig utvikling.

Vi gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å finne kortsiktig verdi i hvert trinn på veien til et langsiktig mål, som avansert datadrevet automatisering og innsikt krever. Det kan starte med data, men det slutter med effekt: effekt på kundetilfredshet, effektivitet, kvalitet eller marginer.

Vår Data Analytics «Sandbox» gjør det enklere og rimeligere for deg å komme i gang. Her kan du utforske verdien av data fra forskjellige kilder i kombinasjon med din egen. Du kan lage og bruke datamodeller og visualiseringer til å utnytte og tilgjengeliggjøre ny innsikt og ny verdi. Hvis du ønsker hjelp til å gjøre det, bistår vi med vår kompetanse og datastrategi tjenester. Du får tilgang til verktøyene og erfaringen som trengs for å supplere deg i jakten på effekten av digitaliseringsmulighetene.

Infotorg.no

Få all informasjon på samme sted

Kvalitets informasjon fra bredt utvalg av private og offentlige registre. Uansett om du trenger Eiendom, Person, Kjøretøy, Kreditt eller Foretaksinformasjon, vil du finne det på infotorg.

Les mer

Skap verdi med data

Oppnå maksimal verdi fra dataene dine: Utforsk nøkkelstrategier for datanytte i intervju med Gry Arnesen, leder for Data Services / Infotorg.

Les mer

Modernisert Folkeregister

Modernisert Folkeregister fra Tietoevry

Norge har fått et nytt modernisert Folkeregister (FREG). Vi tilbyr det moderniserte Folkeregisteret til våre kunder.

Les mer

Webinar AML

Kjenn dine kunder – et sentralt begrep innenfor AML/KYC

«KYC» står sentralt i kampen mot økonomisk kriminalitet. Vi gir deg innsikt i hva dette betyr i praksis, og hvordan våre nye datatjenester gir deg gode forutsetninger for å jobbe mer effektivt.

Se opptaket

Våre suksesshistorier

Digital tvilling gjør Trondheim mer karbonvennlig

For innbyggerne i Trondheim kommune skaper den nye klimaappen en digital tvilling av den enkelte bruker – en såkalt avatar som gjenspeiler deres personlige livsstilsmønstre og forbruk

Les mer

Zero Emission Citizen (ZEC)

Snart skal norske kommuner få totaloversikt over innbyggernes karbonavtrykk. Zero Emission Citizen er en innbyggerportal skal gi verdifull innsikt i innbyggernes forbruk, bidra til å skape et marked for grønne varer og tjenester og skape innbyggerinvolvering i tråd med FNs bærekraftsmål og våre klimaforpliktelser.

Les mer

White Paper: Tør å dele data

I dette whitepaper, fokuserer vi på det strategiske rasjonale for kryss-organisatorisk deling og utveksling av data. Vi gir deg en rekke eksempler på hvordan deling og utveksling av data skaper verdi, oversikt over fremvoksende praksis rundt datadeling og skisserer et rammeverk for vurdering på høyt nivå. Til slutt presenterer vi flere TietoEvry kundesaker og løsninger.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn