noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry og T-rank lanserer nordisk løsning for identifisering av Reelle Rettighetshavere

Ole Jonassen / januar 18, 2023

Det å kjenne til hvem som eier eller kontrollerer et selskap (Reelle Rettighetshavere), er viktig for å sikre god etterlevelse av bestemmelsene i hvitvaskingsloven.

Tietoevry og T-rank har hatt digitale løsninger for identifisering av reelt eierskap på norske selskaper i over 10 år. En god løsning for dette er essensielt for alle som er pålagt å sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven. Dette er blant annet banker, og finansieringsselskap, forsikringsselskaper, eiendomsmeglere, regnskapsbyråer, revisorer og advokater. De rapporteringspliktige selskapene investerer store ressurser i sitt AML/KYC-arbeid, og gode datatjenester gir store effektiviseringsgevinster.

De fleste norske aktører som tilbyr tjenester rundt Reelle Rettighetshavere (RRH) gjør dette kun basert på data fra Aksjonærregisteret til Skatteetaten. Det fører til at norske selskaper med utenlandske eiere ikke automatisk blir påført det man trenger å vite om eierskapsforholdene.

- I over 10 år har Data Services og T-rank levert løsninger for avdekking av reelt eierskap i bankenes kundemasse i tett samhandling med Tietoevry Banking. Vi opplever et stadig økende fokus på gode datatjenester i kampen mot økonomisk kriminalitet, fra alle segmenter av rapporteringspliktige. Ved å kombinere strukturerte og ustrukturerte datasett med ny teknologi og de beste ekspertmodeller, bygger vi nå en nordisk datatjeneste som benytter dataelementer fra hele vår tjenesteportefølje. Første steg ut er etableringen av en nordisk løsning for Reelle Rettighetshavere og visuelle Aksjonærkart. Dette vil være en av flere nylanseringer vi kommer med i løpet av 2023, og vi har gledet oss veldig til å vise frem hva vi har jobbet med det siste året, sier Ole J Jonassen, Sales Director, Tietoevry Industry & Lead Data Services for Banking Tietoevry.

Svenske, danske og finske eierdata inkludert

Tietoevry og T-rank lanserer nå en forbedret tjeneste der vi også inkluderer svenske, danske og finske eierdata i vårt beregningsgrunnlag. Det gjør at norske selskaper med nordiske eiere vil kunne få påført hvem som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapene. Det samme gjelder nordiske selskaper utenfor Norge med henholdsvis norske, finske, danske og svenske eiere. De nordiske eierdataene inngår nå i grunnlaget for RRH-beregning som presenteres ved online oppslag i en onboarding- og/eller undersøkelsesfase, samt i våre løsninger for løpende kundevedlikehold.

I tillegg til Aksjonærregisteret har Tietoevry og T-rank også implementert norske eierdata fra Euronext VPS (Verdipapirsentralen)og dCompany. Dette gir løpende oppdaterte aksjonærdata på de selskapene med hyppigst endringer på eiersiden.

Tilbyr nordisk Aksjonærkart-løsning

Det utvidede beregningsgrunnlaget med nordiske eierdata gjør at vi samtidig lanserer en nordisk løsning av den populære tjenesten Aksjonærkart. Her får du en visuell fremstilling av blant annet eierskapsstruktur, styre- og rollesammensetting og reelle rettighetshaver-kart.

- Disse tiltakene hever RRH-kvaliteten, og reduserer den manuelle innsatsen knyttet til identifisering av reelt eierskap i AML/KYC-arbeidet, avslutter Jonassen.

Ole Jonassen
Sales Director, Tietoevry Industry & Lead Data Services for Banking

Ole works as Sales Director in Tietoevry Industry. He has over 25 years of experience working with Data Services through our Data Access, Data Governance, and Data Intelligence areas. His main focus is on strategic business- and credit solutions for the Banking industry. As a certified AML/KYC Specialist from Vega Integrity (PwC), Ole has a strong footprint developing our AML/KYC Data Services into the next generation of Nordic deliveries.

Contact Ole if you have any questions on the topic.

 

SKREVET AV

Ole Jonassen

Sales Director, Tietoevry Industry & Lead Data Services for Banking

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn