noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Modernisert Folkeregister (FREG)

Tietoevry har vært en tilbyder av informasjon fra Folkeregisteret/DSF i mer enn 30 år. Vi vil også tilby data fra det moderniserte Folkeregisteret/FREG.

Overgang til det nye Moderniserte Folkeregisteret/FREG

Norge får nå et nytt modernisert Folkeregister. Opplysninger fra Folkeregisteret er en helt sentral kilde for personopplysninger for mange offentlig og private virksomheter over hele landet. Tietoevry er i dag eneste distributør av Folkeregisteropplysninger og bistår Skatteetaten i Modernisering av Folkeregisteret. Korrekt og oppdatert informasjon er avgjørende for riktige beslutninger for mange tusen saksbehandlere i privat og offentlig sektor.

Tietoevry er distributør av dagens Folkeregister frem til 30.09.2022 og vi vil videreføre formidlingen av Folkeregisterdata også etter september 2022. Vi lager nå nye løsninger for det Moderniserte Folkeregisteret som vi vil tilby til alle våre kunder.

Hvis du ikke ønsker å endre til det moderniserte Folkeregisteret nå, vil vi bistå deg med videreføring av de tjenestene du benytter mot dagens Folkeregister.

Tommi Larsen

Product Manager

Webinar

Webinar: Enkel overgang til nytt Folkeregister/ FREG

Vi gir deg oversikt over hva du må gjøre når du skal ta i bruk det nye moderniserte Folkeregisteret. Overgangsløsning for deg som ønsker å få dataene levert i samme format som i dag - uten større tekniske tilpasninger.

Se opptak av webinar

Mer om Modernisert Folkeregister

Overgang til nytt Folkeregister på 4 steg

Alle som benytter Folkeregisteret må ta i bruk ny løsning for distribusjon av folkeregisterinformasjon (FREG) fra og med 1. oktober 2022. Følg disse fire stegene.

Les mer

Norge får et nytt Modernisert Folkeregister

Finn mer informasjon om tilgang til folkeregisteropplysninger fra Tietoevry på infotorg.no.

Les mer

Modernisert Folkeregister til kommuner og fylkeskommuner

Tietoevry tilbyr kommuner og fylkeskommuner overgang til det Moderniserte Folkeregisteret. Vi hjelper din kommune med overgang og konvertering av deres tjenester fra Det sentrale Folkeregisteret (DSF) til Modernisert Folkeregister (FREG). Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Les mer

Modernisert Folkeregister til Finansforetak

Tietoevry tilbyr det Moderniserte Folkeregisteret til Finansforetak. Ta kontakt for mer informasjon. Vi hjelper deg med overgang og konvertering av deres tjenester fra Det sentrale Folkeregisteret (DSF) til Modernisert Folkeregister (FREG).

Les mer
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn