noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

En app skal gjøre Trondheim mer karbonvennlig

Kim Remvik-Larsen / juni 17, 2020

En app skal gjøre Trondheim mer karbonvennlig

En ny portal skal regne ut innbyggernes klimaavtrykk basert på deres faktisk forbruk og livsstil.

Hva om det fantes en app som kunne hjelpe deg med å holde oversikt over ditt personlige klimaavtrykk – og til og med gi deg skreddersydde tips og råd til hvordan du kan kutte utslippene?

Det var oppgaven Kristin Qvenild Nesset fikk, da hun ble leder for et prosjekt i Trondheim kommune hvor målet var å engasjere innbyggerne i FNs mål om bærekraftig utvikling.

Apropos å lære nye saker, med vår nye vlog-serie kan du booste kompetansen din på bare 15 minutter!

Gjennom prosjektet har hun og teamet av samarbeidspartnere skapt en app-portal som samler og skaper oversikt over innbyggernes faktiske klimautslipp, basert på deres forbruk og livsstil.

- Vi benytter digitale spor og mønstre som innbyggerne etterlater seg i hverdagen, forklarer Kristin.

Denne informasjonen skal bidra til å gjøre innbyggerne mer bevisste på hvordan de selv kan redusere sine klimautslipp.

- Gjennom tett samarbeid med lokale foretak og tjenestetilbydere, kalkulerer appen deres personlige klimaavtrykk basert på hvilke typer dagligvarer du handler, samt tjenestene du benytter deg av, for å nevne noe, utdyper Kristin.

Bruker eksisterende data på nye måter

Dataene som skal benyttes i appen er digitale spor som brukerne «legger igjen» i samfunnet. Disse vil komme fra ulike systemer - blant annet banker, dagligvareforretninger og offentlige transporttjenester. Med brukernes tillatelse, vil app-tjenesten hente ut disse dataene direkte fra primærkildene. Slik blir kalkuleringene enda mer nøyaktige for den enkelte bruker.

Kristin forklarer at klimaappen hovedsakelig bidrar med to viktige aspekter:

- Brukerne får opp oversikt over klimautslippene sine. Og kommunen får et mer nøyaktig bilde av hvordan innbyggernes livsstil påvirker miljøet. Frem til nå har ikke dette vært mulig å måle på en særlig god måte, sier hun.

- Utviklingen av denne tjenesten er en super mulighet for Trondheim kommune til å «dulte» og forhåpentligvis motivere innbyggerne til å ta mer bærekraftige valg i hverdagen sin, legger Kristin til.

Oppdatering i sanntid gir nøyaktige resultater

Selv om Trondheim kommune vil oppfordre innbyggerne til å ta den nye klimaappen i bruk, så er det selvsagt valgfritt og helt opp til brukerne selv å avgjøre om de ønsker dette. Brukerne vil også selv kunne avgjøre hva slags data de ønsker å dele, så snart den nye plattformen lanseres. Desto mer data appen får tilgang til, desto mer nøyaktige blir kalkuleringene.

Når brukeren har gitt sitt samtykke, vil appen automatisk hente ut informasjon fra de kildene som brukeren har godkjent at appen kan benytte.

Kim Remvik-Larsen, Head of Business Concepts, Data & Insights hos oss i TietoEVRY, sier at han og teamet hele veien har hatt fokus på brukervennlige løsninger i samarbeidet med Trondheim Kommune.

De har hjulpet kommunen med å få på plass et rammeverk for innsamlingen av data fra de ulike aktørene i Trondheim for appen.

- Én av tingene vi så, var risikoen for at brukerne skulle oppleve appen som avansert og vanskelig å ta i bruk. Det var en risiko for at klimareisen deres ville være over før de i det hele tatt hadde fullført registreringen. For å senke terskelen for å ta appen i bruk, ordnet vi det slik at appen selv – etter brukerens samtykke, kan hente inn nødvendig informasjon fra ulike registre: slik som bosted, om de har bil og så videre, forklarer Kim.

Et annet område som er blitt forbedret gjennom samarbeidet, er appens mulighet til å finne relevant info om innbyggernes livssituasjon som bakgrunn for sine kalkuleringer og anbefalinger.

- Har du eksempelvis småbarn som bruker bleier, vil klimaavtrykket ditt kunne være høyere sammenlignet med en person i tilsvarende alder og bosted, men uten barn. Dette er info som kan bidra til å gjøre beregningene mer nøyaktige når det gjelder å anslå om innbyggernes utslipp ligger høyere eller lavere enn gjennomsnittet for hele Trondheim, sier Kim.

Den (muligens) ubehagelige sannheten avsløres

Kim og teamet har også utarbeidet en rapport som skal være enklere å forstå for brukerne.

- I en tidligere versjon av appen, fikk ikke innbyggerne tilbakemelding på forbruket sitt. I den nye versjonen mottar de derimot et kart som viser hvilke områder deres forbruk primært er konsentrert omkring. De gode dataene gjør rapporten empirisk, det vil si at den er basert på brukernes faktiske forbruk, og ikke kun en veiledende mal eller et generelt gjennomsnitt, forklarer Kim.

På denne måten vil informasjonen som den enkelte innbygger får, ikke være påvirket av «skjevheter». Det gjør den imidlertid potensielt sett ikke mindre ubehagelig… kanskje får brukerne seg en overraskelse?

- Hele systemet er superkult! Og prinsippene som appen er bygget på gir i tillegg ubegrenset potensiale for andre bruksområder, sier Kim.

I fremtiden er målet at appen blant annet vil være i stand til å kunne foreslå konkrete tips til hvordan den enkelte bruker kan redusere sitt klimaavtrykk.

- Innbyggeren vil eksempelvis kunne få opp forslag til andre varer å kjøpe som er mer skånsomt på miljøet, basert på kjøpshistorikk og de valgene som vedkommende tok i butikken uken i forveien, eksemplifiserer Kim.

Digital tvilling

En digital tvilling representerer noe fysisk – alt fra et individ eller maskin til en hel by eller forsyningskjede. En digital tvilling kan hjelpe oss til å forstå sammenhenger – både i hele eller deler av ulike systemer.

For innbyggerne i Trondheim kommune skaper den nye klimaappen en digital tvilling av den enkelte bruker – en såkalt avatar som gjenspeiler deres personlige livsstilsmønstre og forbruk. Avataren gjør det mulig å skape dashbord med personlig informasjon for den enkelte bruker, og bidrar samtidig til innsikt for Trondheim, som i sin tur bidrar til at kommunen kan foreta mer velinformerte valg og avgjørelser som kommer innbyggerne til gode.

Du kan lese mer om digitale tvillinger her.

Kim Remvik-Larsen
Head of Business Concepts

Author

Kim Remvik-Larsen

Head of Business Concepts

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn