noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

En app skal gjøre Trondheim mer karbonvennlig

Ny portal skal regne ut innbyggernes klimaavtrykk basert på deres faktisk forbruk og livsstil.

Kim Remvik-Larsen / juni 17, 2020

Hva om det fantes en app som kunne hjelpe deg med å holde oversikt over ditt personlige klimaavtrykk – og til og med gi deg skreddersydde tips og råd til hvordan du kan kutte utslippene?

Og tenk om de samme dataene kunne brukes av offentlige aktører og andre som skal ta store beslutninger når de skal finne gode fellesløsninger?

Dette var spørsmål Trondheim Kommune stilte seg i sitt prosjekt nylig, hvor målet var å engasjere innbyggerne i FNs mål om bærekraftig utvikling.

- Vi benytter digitale spor og mønstre som innbyggerne etterlater seg i hverdagen, forklarer Kristin Qvenild Nesset, Prosjektleder Trondheim Kommune.

Gjennom prosjektet har et bredt team av samarbeidspartnere skapt en prototype på en app-portal. Denne portalen samler og skaper oversikt over innbyggernes faktiske klimautslipp, basert på deres forbruk og livsstil.

- En slik bredde av partnere en sjelden vare i et slikt innovasjonsløp, sier Kristin.

Informasjonen skal bidra til å gjøre innbyggerne mer bevisste på hvordan de selv kan redusere sine klimautslipp.

- Tett samarbeid med lokale foretak og tjenestetilbydere, gjør det mulig å kalkulere deres personlige klimaavtrykk basert på hvilke typer dagligvarer du handler, samt tjenestene du benytter deg av, for å nevne noe, utdyper Kristin.

Bruker eksisterende data på nye måter

Dataene som med brukernes samtykke benyttes i appen, er digitale spor som brukerne uansett «legger igjen» i samfunnet.

Disse vil komme fra ulike systemer - blant annet banker, dagligvareforretninger og offentlige transporttjenester. Med brukernes tillatelse, vil app-tjenesten hente ut disse dataene direkte fra primærkildene. Slik blir kalkuleringene enda mer nøyaktige og dermed mer relevant for den enkelte bruker.

Kristin forklarer at klimaappen hovedsakelig bidrar med to viktige aspekter:

- Brukerne får opp oversikt over klimautslippene sine. Og kommunen får et mer nøyaktig bilde av hvordan innbyggernes livsstil påvirker miljøet. Frem til nå har ikke dette vært mulig å måle på en særlig god måte, sier hun.

- Utviklingen av denne tjenesten er en super mulighet for Trondheim kommune til å lære mer om  hva som skal til for å «dulte» og forhåpentligvis motivere innbyggerne til å ta mer bærekraftige valg i hverdagen sin, legger Kristin til.

Oppdatering i sanntid gir nøyaktige resultater

Selv om Trondheim kommune vil oppfordre innbyggerne til å ta den nye klimaappen i bruk, så er det selvsagt valgfritt og helt opp til brukerne selv å avgjøre om de ønsker dette.

Brukerne vil også selv kunne avgjøre hva slags data de ønsker å dele, så snart den nye plattformen lanseres. Desto mer data appen får tilgang til, desto mer nøyaktige blir kalkuleringene.

Når brukeren har gitt sitt samtykke, vil appen automatisk hente ut informasjon fra de kildene som brukeren har godkjent at appen kan benytte.

- Vi har sett at nærhet til informasjonen er viktig for å motivere til handling. Hvis brukerne får informasjon som de kan være sikker på er relevant for dem, for deres livssituasjon, så vil råd om endring ha større effekt, sier Mads Simonsen, Konseptutvikler, og en av med-grunnleggerne i Ducky, en ideell stiftelse stiftelse som siden 2014 har skapt konkrete løsninger som fokuserer på å skape konkrete løsninger som fremmer den enkeltes bidrag for mer bærekraft og klimaavtrykk. 92% av selskapet er ‘non-profit’, og reinvesterer utbytte i nye bærekraftsprosjekter.

Lokale aktører bidrar med data

Prosjektet har hjulpet kommunen med å få på plass et rammeverk for innsamlingen av data fra de ulike aktørene byen. 

Kim Remvik-Larsen, Head of Business Concepts, Data & Insights hos oss i TietoEVRY, sier at vi og teamet av partnere hele veien har hatt fokus på brukervennlige løsninger i samarbeidet med Trondheim Kommune.

- Én av tingene vi så, var risikoen for at brukerne skulle oppleve appen som avansert og vanskelig å ta i bruk. Det var en risiko for at klimareisen deres ville være over før de i det hele tatt hadde fullført registreringen. For å senke terskelen for å ta appen i bruk, ordnet vi det slik at appen selv – etter brukerens samtykke, kan hente inn nødvendig informasjon fra ulike registre: slik som bosted, om de har bil og så videre, forklarer Kim.

Et annet område som er blitt forbedret gjennom samarbeidet, er muligheten til å finne relevant info om innbyggernes livssituasjon som bakgrunn for sine kalkuleringer og anbefalinger.

- Har du eksempelvis småbarn som bruker bleier, vil klimaavtrykket ditt kunne være høyere sammenlignet med en person i tilsvarende alder og bosted, men uten barn. Dette er info som kan bidra til å gjøre beregningene mer nøyaktige når det gjelder å anslå om innbyggernes utslipp ligger høyere eller lavere enn gjennomsnittet for hele Trondheim, sier Kim.

Den (muligens) ubehagelige sannheten avsløres

Kim og teamet har også utarbeidet en rapport som skal være enklere å forstå for brukerne.

- I en tidligere versjon av appen, fikk ikke innbyggerne tilbakemelding på forbruket sitt. I den nye prototypen får de en oversikt som viser hvilke områder deres forbruk primært er konsentrert omkring. De gode dataene gjør rapporten empirisk, det vil si at den er basert på brukernes faktiske forbruk, og ikke kun en veiledende mal eller et generelt gjennomsnitt, forklarer Kim.

Virker det?

Tilbakemeldingene fra fokusgruppen og testpersoner er klar: Lettere og raskere tilgang, mer personifisert støtte og hyppigere tilbakemeldinger – som til sammen gir større effekt!

Asplan Viak har i mange år levert klimarådgivningstjenester, og klimaavtrykksberegninger til flesteparten av norske kommuner. De ble brukt av Trondheim kommune til å kvalitetssikre resultatene i prosjektet. Kjartan Steen-Olsen, Senior Rådgiver i Asplan Viak har jobbet med klimakonsekvens av forbruk i mer enn 10 år.

- Denne måten å beregne fotavtrykk på er en klar forbedring fra de metoder som normalt brukes i dag. Vi har ventet lenge på muligheten for å beregne klimakost på husholdnings og individnivå. Dette er den riktige veien til kunnskap om faktisk utslipp i en kommune, og informasjon på et presisjonsnivå som gjør at det kan brukes som underlag for gode beslutninger, sier Kjartan.

Nå kan du bli med!

Forskningsrådet har gitt støtte til et prosjekt hvor Ducky, Asplan Viak og TietoEVRY vil gjøre løsningen tilgjengelig for alle kommuner og etter hvert alle innbyggere. Første fase er i gang, og flere kommuner og regioner er nå med og former løsningen. Slik sikrer vi at brukerne får et verktøy de virkelig trenger for å bidra til å løse én av de viktigste problemstillingene verden står overfor i dag.

Du kan også bli med og sette preg på løsningen! Sammen kan vi sikre at vi ivaretar både dine behov, og behovene til innbyggerne du har ansvar for å hjelpe.

Gjennomføringspartnere i prosjektet:

Trondheim Kommune – Initiativtaker og prosjekteier.

Asplan Viak – Uavhengig faginstans, og kvalitetskontroll på resultatet

Ducky – Lang erfaring med aktivering og motivering av individer for klimafotavtrykk

TietoEVRY – Har drevet med sikker dataforvaltning, og skapt merverdi fra Norges viktigste datakilder i 30 år

Disse aktørene bidrar med data:

  • Rema1000: Data om handlemønster innen dagligvare
  • Sparebank1 MN: Data om generell personøkonomi
  • AtB: Data om kollektivtransport
  • Trønderenergi: Data om energiforbruk
  • Asplan Viak: Bærekraftsdata på nasjonalt nivå
  • Ducky: Bruksatferdsdata og bærekraftsdata på individnivå
  • TietoEVRY: Data om livssituasjon og eiendeler

Digital tvilling

En digital tvilling representerer noe fysisk – alt fra et individ eller maskin til en hel by eller forsyningskjede. En digital tvilling kan hjelpe oss til å forstå sammenhenger – både i hele eller deler av ulike systemer.

For innbyggerne i Trondheim kommune skaper den nye klimaappen en digital tvilling av den enkelte bruker – en såkalt avatar som gjenspeiler deres personlige livsstilsmønstre og forbruk. Avataren gjør det mulig å skape dashbord med personlig informasjon for den enkelte bruker, og bidrar samtidig til innsikt for Trondheim, som i sin tur bidrar til at kommunen kan foreta mer velinformerte valg og avgjørelser som kommer innbyggerne til gode.

Du kan lese mer om digitale tvillinger her.

Kim Remvik-Larsen
Head of Data Advisory

SKREVET AV

Kim Remvik-Larsen

Head of Data Advisory

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn