noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

"Jeg ble overrasket over fokuset på personlig utvikling"

Synne Husby er produkteier for antihvitvaskløsninger i Tietoevry Banking, og leder et team som jobber med å forebygge finansiell kriminalitet. I år deltar hun på lederutviklingsprogrammet FiftyFifty.

Synne Husby / mars 17, 2024

Synne Husby beskriver FiftyFifty som en personlig reise.

– Jeg ble overrasket over fokuset på personlig utvikling. Jeg har lært mye om hvem jeg er, og hvem jeg ønsker å være som leder. Programmet har gitt meg selvtillit og motivasjon til å tørre gå lederveien, forteller hun.

Husby studerte økonomi, men oppdaget i løpet av studiene at hun synes IT var spennende. Hun påpeker at det er viktig at bedriftene ikke bare er til stede på IT-tunge studiesteder som NTNU når de rekrutterer:

For å sikre mangfold og gjøre det attraktivt for flere kvinner å ville jobbe i bransjen, må bedriftene tenke synlighet på flere steder enn de utdanningene de tradisjonelt rekrutterer fra. Kjønnsnøytrale stillingsannonser er et annet grep de bør vurdere.

På samlingene har hun blitt kjent med flere fra andre bransjer, og sett at utfordringen med kjønnsbalanse ikke er noe unikt for IT.

– FiftyFifty er et fint tiltak som skaper engasjement og motivasjon blant deltakerne. Men det stopper ikke der. Vi som deltar på programmet, blir ambassadører for endring internt i bedriften, påpeker Husby.

FiftyFifty program for kvinnelige ledere

Mario Blazevic mener at det er viktig å ha fokus på at det skal være mulig å kombinere karriere og småbarnsliv ved å tilby fleksibilitet og god balanse mellom jobb og fritid. Han utdyper:

– Vi må få mer innsikt, kunnskap og forståelse for utfordringene knyttet til mangfold, likestilling og kjønnsbalanse. Du kan også være kvalifisert til en stilling uten å tikke av på alle krav. Vi må også jobbe med holdninger, bevissthet og karriereplanlegging for å sikre kjønnsbalanse i alle lederteam, sier han.

Mario Blazevic er leder for Cards-divisjonen i Tietoevry Banking og har ansatt mange ledere, både kvinner og menn.

Det er fortsatt skjev kjønnsbalanse i IT-sektoren med overvekt av mannlige ledere og teknologi eksperter. Vi er veldig bevisst på at vi skal utvikle gode løsninger som skal brukes av alle i samfunnet, og derfor er det viktig at vi har både ledere og medarbeidere som speiler det samfunnet vi jobber i, sier Blazevic som mener vi ser en positiv utvikling men det er fortsatt en jobb å gjøre.

Et konkret tiltak Tietoevry Banking gjør er å oppfordre kvinnelige ledere til å delta på FiftyFifty programmet. Programmet er et samlingsbasert utviklingsprogram som fokuserer på å få flere kvinner til topps i næringslivet. Det er inspirert av FNs bærekraftsmål nr. 5 om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet. Programmet er et samarbeid mellom AFF, NHH og næringslivet. Tolv store norske virksomheter deltar.

Synne Husby
Technical specialist, Tietoevry Banking

SKREVET AV

Synne Husby

Technical specialist, Tietoevry Banking

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn