noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fra mannsdominert til balansert

God kjønnsbalanse gir bedre resultater på bunnlinja. Hvordan skal IT-bransjen få flere kvinner til topps i næringslivet?

Vibeke Nordahl / mars 15, 2024

IT-bransjen har tradisjonelt sett vært mannsdominert, uansett roller. Det tror Marion Aarsnes og Vibeke Nordahl, som begge er ledere i Tietoevry Banking, er i ferd med å endre seg.

I fjor deltok de på FiftyFifty programmet, et utviklingsprogram som fokuserer på å få flere kvinner til topps i næringslivet.

– Lederne som har vært lenge i Tietoevry, har ofte startet som utviklere og så jobbet seg oppover. I dag er det flere som kommer fra utdanning innen ledelse, men mangler kanskje litt på det tekniske, sier Vibeke Nordahl. Hun leder et team med analytikere og utviklere som Head of Business Analysis and Test Management.

Lederrollen er i stadig endring, noe de tror er til fordel for kvinnene og kjønnsbalansen. En leder i Tietoevry Banking skal helst være god både på fag og ledelse. Det taler for begge kjønn. Men bransjen har fortsatt en vei å gå for å komme dit.

– Selv om vi har fått muligheten selv, er det fortsatt flere mannlige enn kvinnelige ledere hos oss. Mulighetene er der, men vi må nok jobbe mer for å vise at en lederstilling hos Tietoevry Banking er like attraktivt uavhengig av kjønn, sier Marion Aarsnes, som er Head of Business Operations.

 

Synne Husby er produkteier for antihvitvaskløsninger i Tietoevry Banking, og i år deltar hun på lederutviklingsprogrammet FiftyFifty. Vibeke Nordahl og Marion Aarsnes deltok på FiftyFifty i 2023.

 

Må speile samfunnet enda bedre

Mario Blazevic er leder for Cards-divisjonen i Tietoevry Banking og har ansatt mange ledere, både kvinner og menn. Han mener kjønnsbalanse er viktig for gode selskapsresultater. Kjønnsfordelingen i IT-sektoren ligger i snitt på 35 prosent kvinner og fortsatt noe lavere når det gjelder kvinnelige ledere.

– Det er fortsatt skjev kjønnsbalanse i IT-sektoren med overvekt av mannlige ledere og teknologi eksperter. Vi er veldig bevisst på at vi skal utvikle gode løsninger som skal brukes av alle i samfunnet, og derfor er det viktig at vi har både ledere og medarbeidere som speiler det samfunnet vi jobber i, sier Blazevic som mener vi ser en positiv utvikling men det er fortsatt en jobb å gjøre:

I Tietoevry Banking har vi nå en kvinneandel på 39 prosent for alle nyansatte i 2023, men vi ønsker å utjevne enda mer. Deltakelse i FiftyFifty programmet bidrar til mer bevissthet og input på hvordan vi skal jobbe systematisk med mangfold og få flere kvinnelige ledere, sier Mario Blazevic.

Siden dette er et lederutviklingsprogram, er det også fokus på hva ledere kan utrette i sine posisjoner og hvordan de kan bidra til å jevne ut kjønnsbalansen.

– Det er viktig å tenke på kjønnsbalanse i rekruttering av medarbeidere og ledere. Vi må se på hvilke ord vi bruker, og hvilke krav vi stiller når vi rekrutterer. Og så må vi jobbe mot å være transparente rundt hvordan lederrekruttering foregår. Som ledere har vi mulighet til å påvirke dette, sier Aarsnes.

Kjønnsfordelingen er fortsatt ikke i balanse, og det må folk jevnlig minnes på, mener Banking-lederne. Uten bevissthet rundt utfordringen tror de at ledere fortsatt vil velge noen som er mer lik dem selv. Da vil det også være vanskelig å sikre at vi får flere dyktige kvinner inn i lederstillinger. Da er faren for et mannsdominert lederskap stor også framover.

– I fremtiden bør også menn delta på FiftyFifty programmet. Fedrene har like mye ansvar for barna sine som mødrene, en god balansegang er nødvendig for begges karriereutvikling. For å få til endring, er det viktig at alle blir bevisst på hva som skal til, sier Nordahl.

Mario Blazevic mener at det er viktig å ha fokus på at det skal være mulig å kombinere karriere og småbarnsliv ved å tilby fleksibilitet og god balanse mellom jobb og fritid. Han utdyper:

– Vi må få mer innsikt, kunnskap og forståelse for utfordringene knyttet til mangfold, likestilling og kjønnsbalanse. Du kan også være kvalifisert til en stilling uten å tikke av på alle krav. Vi må også jobbe med holdninger, bevissthet og karriereplanlegging for å sikre kjønnsbalanse i alle lederteam, sier han.

 

– Deltakelse i FiftyFifty programmet bidrar til mer bevissthet og input på hvordan vi skal jobbe systematisk med mangfold og få flere kvinnelige ledere, sier Mario Blazevic.

 

Ikke et valg mellom det ene eller andre

Marion Aarsnes og Vibeke Nordahl, som begge er ledere i Tietoevry Banking, deltok på FiftyFifty i 2023. Et viktig tema på agendaen var “karrierefremmende arbeidsoppgaver”. Det handler om tendensen til at kvinner oftere påtar seg oppgaver som å bestille kake, rydde og å gjøre det hyggelig på arbeidsplassen.

– Vi må sikre at kvinner gjør mest mulig oppgaver som sikrer karrieremessig framgang. Disse oppgavene forbedrer bunnlinjen i organisasjonen, er synlig for andre og utvikler kompetanse og nettverk. Det er et lederansvar å være bevisst og sikre at disse fordeles likt mellom kjønn, påpeker Aarsnes, som er Head of Business Operations.

I en studiefra Core - Senter for likestillingsforskning, kom det frem at en av de største hindringene for at kvinner velger å ikke ta på seg lederstillinger, er balansen med familielivet.

Det er en myte at du ikke kan kombinere småbarnsliv med en krevende lederstilling. Mange fra FiftyFifty forstår heldigvis at det ikke er et valg mellom det ene eller det andre. En fortalte til og med at hun ble forfremmet mens hun var i permisjon, legger Nordahl til.

Hun jobber til daglig med å lede et team med analytikere og utviklere som Head of Business Analysis and Test Management.

Begge synes det var interessant å lære om hvordan andre bedrifter jobber med mangfold og likestilling. Både Nordahl og Aarsnes kan tenke seg å gå lederveien videre, og vil gjerne inspirere andre til å se mulighetene som er der, og ikke dvele for mye ved mulige hindre.

Om FiftyFifty

FiftyFifty programmet er et samlingsbasert utviklingsprogram som fokuserer på å få flere kvinner til topps i næringslivet. Det er inspirert av FNs bærekrafts­mål nr. 5 om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet. Programmet er et samarbeid mellom AFF, NHH og næringslivet. Tolv store norske virksomheter deltar, deriblant Tietoevry Banking.

Vibeke Nordahl
Head of Business Analysis and Test Management, Tietoevry Banking

SKREVET AV

Vibeke Nordahl

Head of Business Analysis and Test Management, Tietoevry Banking

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn