noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nordisk Data Index undersøkelse: utforsk potensialet i data

Få innsikt i funnene fra Nordic Data Index undersøkelse. 400 nordiske selskaper deler hvordan data verdsettes og brukes for å oppnå forretningsmessig suksess, og avdekker utfordringer og muligheter.

Gry Elisabeth Arnesen / januar 19, 2024
Last ned rapport

Når utviklingen går raskt, skjer også endringene i samfunnet og næringslivet hurtig – og på flere måter.

Fokuset på data som en ressurs og et kritisk grunnlag for digitalisering, beslutninger og prosesser, er ikke nytt. Med introduksjonen av ChatGTP og etter hvert flere typer kunstige intelligenser, har bevisstheten knyttet til verdien av de dataene mange virksomheter eier uten å tenke over det, økt betraktelig. Språkdata er bare halve historien. I takt med at de kunstige intelligensene blir smartere, blir alle typer data mer verdifulle som læringsgrunnlag for økt innsikt, nye løsninger og tjenester i samfunn og i næringsliv.

Undersøkelsen belyser verdien av data i dagens forretningslandskap

Bakgrunnen for Data Index Report, er den økende forståelsen i næringslivet og i det offentlig for verdien knyttet til data som en ressurs. Godt organiserte og forvaltede data gir innsikt som støtter bedre beslutninger, øker effektiviteten og driver innovasjon.

Data Index Report er basert på svarene fra nesten 400 nordiske respondenter i en undersøkelse som Tietoevry Data Platforms gjennomførte i 2023. Målet med undersøkelsen er å forstå hvordan disse respondentene og organisasjonene de arbeider i oppfatter verdien av data. Videre hvordan de håndterer deling av data, lover og regler ift. data og datadeling, samt digital kommunikasjon internt og mot eksterne parter.

Noen funn fra Data Index undersøkelsen

  • I Data Index Report svarer et stort flertall av respondentene at de er positive til å dele data til samfunnsformål. Det er viktig å huske at også kommersiell virksomhet og tilknyttede data, kan handle om å gjøre samfunnet bedre. Helsesektoren er et godt eksempel. Der vil en blanding av personlige data, informasjon fra helseforetakene, input fra kommuner og private tilbydere til sammen legge grunnlaget for nye, mer tilpassede, personlige og effektive helsetjenester i Norden.

Dette stemmer godt med det større bildet, slik Tietoevry Data Platforms opplever markedet og modenheten i Norden. Den teknologiske evnen til å utnytte data generelt og å bygge AI-løsninger spesielt, ligger for mange et stykke etter både ambisjoner og ønsket utvikling.

  • Data Index Report forteller om et nordisk næringsliv der forståelsen for verdien av egne data er relativt god. Samtidig er potensialet knyttet til kartlegging, kunnskap om data og datakvalitet, forvaltning og bruk av data, fortsatt er stort.

De virksomhetene som både har oppdaget potensialet knyttet til egne data og har et ønske om å realisere det, befinner seg allerede i en gunstig situasjon. Med en god partner er det fullt mulig å bygge bro mellom ambisjoner og evnen til å realisere dem.

Tietoevry har lang erfaring som leverandør til små og store kunder i Norge. Vi har blant annet ansvaret for forvaltning og oppdatering av data til flere samfunnskritiske funksjoner og er Norges ledende leverandør av kjernebankfunksjoner.

Utforsk potensialet for verdiskapning med data

Å tenke nytt, å tenke større og å se innovasjon og verdiskapning knyttet til data som et felles prosjekt for næringslivet, offentlig sektor og politikerne. God samhandling vil være ett første skritt på veien mot en sterk posisjon for Norden, bygget på dataløsninger, god regulering og våre verdier.

Kontakt oss for å utnytte mulighetene

Ønsker du å diskutere hvordan din virksomhet kan kartlegge, forvalte og utnytte den ressursen data representerer – og hvordan Tietoevry Data Services kan hjelpe deg? Ta kontakt med marianne.arveng@tietoevry.com for en prat.

Registrer deg og få Data Index rapport nå

Gry Elisabeth Arnesen
Head of Data Services, Tietoevry Industry

SKREVET AV

Gry Elisabeth Arnesen

Head of Data Services, Tietoevry Industry

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn