noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

KI som støtte i arkivprosessen - Hvor mye skal teknologien kontrollere?

Ved å bruke KI til å forbedre kvalitetssikringen, økes kvaliteten i prosessen samtidig som det frigjøres verdifull tid for fagansvarlige.

Sebastian Reichmann / august 29, 2023

Selvfølgelig må vi huske at KI ikke er en erstatning for menneskelig kompetanse og beslutningstaking. Men ambisjonen om åpenhet og tjenestetilgjengelighet i offentlig forvaltning er vanskelig å oppnå uten mer bruk.

Vi lever i en tid hvor teknologiske fremskritt har endret måten vi jobber og samhandler på. Innenfor offentlig sektor ser vi et økende behov for effektivitet og kvalitet i tjenestene som tilbys til innbyggerne. Samtidig er vi nødt til å ta hensyn til tilliten og personvernet som samfunnet har til disse tjenestene. Spørsmålet som oppstår er derfor: Hvor langt skal vi gå i å overlate kontrollen til kunstig intelligens (KI) i arkivprosessen?

Inga Bolstad, Riksarkivar i Arkivverket, en viktig stemme innenfor dette feltet, peker på viktigheten av å ikke stenge døren for kommersielt utviklet KI i offentlig sektor. Hun understreker at det å nekte bruk av denne teknologien kun vil føre til at vi kommer til å henge bakpå i utviklingen. Mens det er fristende å være skeptisk til nye teknologier og deres innvirkning, er det også avgjørende å innse at KI kan tilby vesentlig støtte og forbedring i arkivprosessen.

Sak- og arkivløsningen Public 360° med sin digitale inspektør "Archive Inspector" er et eksempel på hvordan KI kan integreres på en ansvarlig måte. Den innebygde intelligensen tilbyr automatisering og en forbedret brukeropplevelse, uten å erstatte menneskelig innsikt og kontroll. Sensitivitetsanalyser som ivaretar personvern og etterlevelse av prosesser, samt smart automatisering basert på arkiv- og saksintelligens, er eksempler på hvordan KI kan bidra til å øke produktiviteten og sikre likebehandling.

Bli bedre kjent med hva vi tilbyr

Et sentralt tema i diskusjonen om KI er balansen mellom åpenhet og personvern. 360° Archive Inspector representerer et skritt i riktig retning ved å automatisere identifiseringen av sensitivt innhold og forbedre kvalitetssikringsrutinene. Dette er spesielt viktig i en tid hvor mengden data og dokumenter som håndteres av offentlige institusjoner bare øker. Ved å bruke KI til å forbedre kvalitetssikringen, økes kvaliteten i prosessen samtidig som det frigjøres verdifull tid for fagansvarlige. En bedre sikring av persondata i offentlige prosesser er nøkkelen til å oppnå den grad av åpenhet som er ønsket i kommunal og statlig forvaltning.

Selvfølgelig må vi huske at KI ikke er en erstatning for menneskelig kompetanse og beslutningstaking. Å bygge tillit gjennom bruk av KI krever en progressiv tilnærming. Å begynne forsiktig, med støttefunksjoner som fremmer kvalitet og effektivitet, er nøkkelen. Offentlig sektor har et stort ansvar for å sikre at KI blir implementert på en måte som gavner samfunnet og beskytter innbyggerne.

Public 360° tar også et skritt i riktig retning ved å utvikle en åpen og skalerbar data- og KI-plattform. Dette legger til rette for en jevn integrering av KI i eksisterende systemer, samtidig som det gir mulighet for bransjeanalysemodeller som kan dra nytte av lærdommen fra en bred kundebase. Et tett samarbeid med kundene gir en viktig innsikt i hvordan teknologien faktisk brukes og hvordan den kan videreutvikles for å møte reelle behov.

Dette er Public 360° – vår visjon for en bedre fremtid

For å sikre en trygg og etisk utvikling av KI, er det oppmuntrende å se Public 360° investerer i et dedikert KI-styringsverktøy. Dette vil ikke bare sikre at teknologien brukes på en forsvarlig måte, men det kan også bidra til å bygge tillit mellom teknologileverandører og offentlige institusjoner.

Så, til spørsmålet om hvor mye KI skal kontrollere i arkivprosessen, er svaret ikke en absolutt enighet, men heller en kontinuerlig dialog og avveining. Vi må erkjenne at KI har potensial til å revolusjonere måten vi håndterer data og informasjon på, samtidig som vi må være på vakt for å opprettholde den nødvendige menneskelige innsikten og kontrollen. Public 360° viser vei med sin ansvarlige tilnærming, og det er opp til oss å følge denne stien med forsiktighet og klokskap.

Sebastian Reichmann
Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn