noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Gjør deg klar for Peppol Payment

Peppol Payment gir en sikker og standardisert metode for utveksling av betalingsrelaterte dokumenter mellom bedrifter og deres bankpartnere. Vi hjelper din virksomhet å komme i gang.

Hanne Braate / juli 05, 2023
Kotakt oss for komme i gang

Innen 31. desember 2023 må alle norske statlige foretak ha tatt i bruk sikker utveksling av ISO 20022 via Peppol for sine betalinger.

Hva betyr dette i praksis?

I praksis må ERP-systemer kunne støtte både ISO-formatet og sikkerhetsmodellen, inkludert PKI, ASIC og mekanismer for kryptering/dekryptering. I tillegg må systemene kommunisere med et aksesspunkt for å transportere meldingene via Peppol eDelivery-nettverket.

Som selskap er dette noe du ikke må ta hand om selv. Det kan håndteres av systemleverandøren din og et sertifisert aksesspunkt. Tietoevry har vært sertifisert Peppol-tjenesteleverandør (aksesspunkt) siden 2012 og støtter et bredt spekter av forskjellige dokumenter innen flere domener. Våre Peppol-tjenester er en del av vår Business Information Exchange (BIX)-portefølje.

Når det gjelder betalinger, har vi allerede samarbeid med et utall ERP-leverandører og tette forbindelser til flere banker (og alle større banker).

Hvordan koble opp mot aksesspunkt?

Det korte svaret er - du kontakter selvfølgelig Tietoevry! Vi er sertifisert og har lang erfaring i å transportere dokumenter gjennom Peppol eDelivery-nettverket. Våre Peppol-tjenester støtter alle krav som er satt av den norske digitaliseringsmyndigheten. Når du kjøper våre Peppol-tjenester, sørger vi for at alle nødvendige dokumenttyper er registrert i den norske Peppol-adresseboken Elma.

I Norge er offentlig sektor allerede koblet til aksesspunkt for å kunne motta fakturaer fra leverandører. Eksisterende kobling til aksesspunkt kan utvides til å støtte betalingsmeldinger. Når systemet ditt er konfigurert for å sende og motta krypterte og signerte ISO-formater, er du klar til å utveksle betalinger! Vær oppmerksom på at du kan velge Tietoevry som ditt aksesspunkt for betalinger, selv om du bruker andre leverandører for fakturaer eller andre meldingstyper.

Hvordan kan du forberede for Peppol Payment?

  • Forsikre deg om at banken din kan motta betalinger via Peppol eDelivery-nettverket. Mange banker støtter dette, også utenfor Norge.
  • Kan ditt ERP-system håndtere krypterte og signerte betalingsmeldinger basert på ISO 20022? Mange systemleverandører har utviklet standardmoduler for formålet.
  • Har du en tilkobling til Peppol aksesspunkt? Hvis ikke, hjelper vi deg gjerne.

Hvilke fordeler gir Peppol Payment?

Automatisering av betalingsprosesser og bruk av Peppol Payment gir økt effektivitet, bedre samarbeid med bankpartnere og overholdelse av regulatoriske krav. Overgangen til ISO 20022 sikrer en mer standardisert struktur for betalingsmeldinger og sømløs utveksling av data mellom bedrifter og banker. Overgangen til Peppol Payment og bruk av definerte sikkerhetsmekanismer, gir et solid rammeverk for sikker utveksling av betalingsrelaterte dokumenter.

Ønsker du en dypere innsikt i Peppol eDelivery-nettverket, hvordan 4-hjørnemodellen fungerer og tekniske detaljer om sikkerhetslaget – ja da kan du fortsette og lese, eller besøke Peppol Payment ‎- ISO20022 bankmeldinger.

Hvordan oppfylle kravene for sikker betaling?

Først må du sørge for at systemene dine støtter ISO 20022 formatet for meldingstypene du trenger å utveksle, eksempelvis PAIN001, PAIN002 og flere CAMT-meldinger. Disse meldingstypene støttes sannsynligvis allerede av systemet ditt i dag, men ikke nødvendigvis i ISO-formatet.

For det andre må systemet ditt tilpasses for å håndtere de strenge kravene til sikkerhet, inkludert:

Public Key Infrastructure (PKI): Dette innebærer bruk av sertifikater og nøkler for autentisering og kryptering av data. Systemet må kunne generere, administrere og validere sertifikater.

ASIC (Authenticated Signed Interchange): Dette er en metode for å sikre autentisering og integritet av utvekslede meldinger. Systemet må støtte ASIC for å sikre at meldingene er autentiske og ikke er blitt endret under transport.

Kryptering/dekryptering: Systemet må ha mekanismer for å kryptere og dekryptere meldinger for sikker overføring. Dette kan omfatte bruk av krypteringsalgoritmer og nøkler.

Aksesspunkt og Peppol eDelivery-nettverk: Systemet må kunne kommunisere med et aksesspunkt for å transportere meldingene via Peppol eDelivery-nettverket. Aksesspunktet fungerer som en bro mellom systemet ditt og mottakeren av meldingene.

Teknisk dokumentasjon for implementering av Peppol Payment finnes her.

Hva er Peppol eDelivery-nettverket?

Peppol eDelivery har blitt nevnt et par ganger allerede, og kanskje lurer du nå på - hva er det egentlig?

Historien starter i 2012 da spesifikasjonene og driften av Peppol eDelivery-nettverket ble overført til OpenPeppol. Formålet med OpenPeppol er å støtte handel mellom europeiske bedrifter og enhver europeisk offentlig sektor. OpenPeppol øker mulighetene for leverandører til å konkurrere om offentlige kontrakter som gir bedre verdi for skattebetalernes penger.

Peppol eDelivery gir en kombinasjon av en meldingsutvekslingsmodell, mulighetssøk, en PKI-basert sikkerhetsmodell og en juridisk ramme.

4-hjørners modellen

Peppol eDelivery er bygget på firehjørnemodellen, noe som betyr at ditt ERP-system og bankenes systemer ikke utveksler informasjon direkte, men dataene transporteres gjennom aksesspunkter.

Her kommer en kort beskrivelse av de fire hjørnene:

Hjørne 1 - Selskapets ERP-system som sender ISO 20022-baserte dokumenter - typisk vil det være en pain.001. I Hjørne 1 gjøres krypterte og sikre filer tilgjengelig for hjørne 2.

Hjørne 2 - Senders Aksesspunkt validerer meldingen, søker opp mottakerens adresse, leverer til hjørne 3 og sender til slutt en kvittering (RC2) tilbake til hjørne 1.

Hjørne 3 - Mottar en ASiC-pakke fra hjørne 2 og verifiserer at den er korrekt, gjør ASiC-pakken tilgjengelig for hjørne 4 og sender en kvittering (RC3) tilbake til hjørne 2.

Hjørne 4 - Bankens system dekrypterer meldingen og validerer signaturen. Innen 30 minutter returneres en kvittering (RC4) tilbake til hjørne 3.

Kort oppsummert

Peppol Payment er en standardisert og sikker metode for utveksling av betalingsrelaterte dokumenter mellom bedrifter og deres bankpartnere. Den er basert på ISO 20022-meldingsformatet og utnytter Peppol eDelivery-nettverket for sømløs overføring av betalingsmeldinger.

Ved å implementere Peppol Payment kan bedrifter dra nytte av flere fordeler. Først og fremst sikres overholdelse av regulatoriske krav, som kravet om at offentlige foretak i Norge må ta i bruk sikker utveksling av ISO 20022 for betalinger.

Dessuten legger Peppol Payment til rette for en automatisert, sikker og effektiv utvekslingen av betalingsinformasjon mellom bedrifter og banker.

Ved etablering av Peppol Payment knytter bedrifter et voksende nettverk av banker og ERP-leverandører, og muliggjør smidig samarbeid og interoperabilitet. Bruk av nettverket eliminerer behovet for at bedrifter må etablere individuelle tilkoblinger med flere banker og gir en standardisert tilnærming for utveksling av betalingsrelaterte dokumenter.

Ved å utnytte Peppol eDelivery-nettverket og samarbeide med en sertifisert Peppol Service Provider som Tietoevery, kan bedrifter forenkle sine betalingsprosesser og fokusere på kjernevirksomheten.

Få mer informasjon om vår tjeneste BIX Peppol Payment her. 

Kontakt oss her så hjelper vi dere å komme i gang med Peppol Payment. 

 

Hanne Braate
Product Manager

Hanne Braate er Product Manager for BIX Financial Messaging, en tjeneste i vår portefølje kalt Business Information Exchange (BIX). Hun har lang fartstid innen EDI og informasjonsutveksling i ulike bransjer og markeder.

SKREVET AV

Hanne Braate

Product Manager

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn