noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Har du en skystrategi, men kommer ikke i gang?

Derfor må du komme i gang for å nå dine forretningsmål!

Martin Sveum / mars 14, 2022

Skytjenester, eller cloud computing, er blitt en stadig viktigere del av virksomheters strategi de seneste årene. Her får du fem gode grunner for hvorfor en skystrategi tilpasset din virksomhet, er den sikreste måten du kan nå dine forretningsmål.

Teknologi må understøtte forretningsstrategien. Den beste, enkleste og mest effektive måten er å la teknologien understøtte virksomhetens strategi gjennom bruk av skytjenester.

Hvorfor understøtter skytjenester virksomheten strategi bedre enn om virksomheten har eget datarom med egen maskinvare og programvare som tildels er spesialtilpasset bedriftens behov ved hjelp av såkalt skreddersøm?

Mer utdypende svar finner du nedenfor, men skyetjenester hjelper virksomheter blant annet med å redusere tiden det tar før man kan lansere et produkt eller en tjeneste. Skytjenester bidrar til bedre kundeopplevelse og kundetilfredshet, og gir større fleksibilitet med hensyn på kapasitet, tilgang på tjenester og mulighet for skalering.

Teknologi blir viktigere og viktigere når virksomheter skal ut i markedet med sine produkter og tjenester. Tilsvarende for effektivisering av tjenesteytelsen til offentlige virksomheter. I dag er i praksis alle virksomheter blitt teknologibedrifter. Samtidig utvikler teknologien seg med en imponerende hastighet og mesteparten av teknologiutviklingen er relatert til tjenester og produkter i skyen.

Når du planlegger en skystrategi, bør du starte med å vurdere hvordan markedet vil se ut i fremtiden og hvilke teknologier din virksomhet trenger for å passe inn i fremtiden. Få en oversikt over systemene og tjenestene din virksomhet allerede har og vurder hva du trenger. Vil det bli endringer i hvordan virksomheten din leverer sine produkter og tjenester i fremtiden, og vil det kreve systemer eller tjenester som er annerledes enn det du har i dag? Skal det bygges videre på eget datasenter? Er skykompetansen på plass?

Om du har disse elementene i orden, er du godt på vei for at en god skystrategi. Det må likevel sørges for at sky-investeringen er samkjørt med de overordnede forretningsmålene til virksomheten.

Hvordan understøtter skyen forretningsstrategien?

At virksomheten får og betaler for det man trenger, i samme øyeblikk som man trenger det, er forklaringen på hvorfor skytjenester er den beste måten teknologi kan understøtte virksomhetens strategi.

Under får du fem gode grunner for hvordan en skystrategi tilpasset din virksomhet, også understøtter virksomhetens strategi og lar deg nå dine forretningsmål.

Fra Capex til Opex

Gjennom Skytjenester endres IT-infrastruktur og -tjenester fra kapitalkrevende investeringer i forkant (Capex), til utgifter som kan tas over driften (Opex). Dermed kan du bruke virksomhetens midler der det gir best avkastning rent strategisk og du kan koble IT-utgiftene direkte mot de IT-tjenestene man trenger.

 

Sikkerhet

Sikkerhet er stadig viktigere og viktigere i en mer og mer digitalisert verden. Skytjenester gir virksomheten tilgang på bedre sikkerhetsløsninger, som inkluderer tjenester bedre tilpasset virksomhetens behov. Mange av sikkerhetsløsningene kan også benyttes for de eksisterende tradisjonelle IT-løsninger (On Premise), men det er tidkrevende og komplisert å sette dem opp.

 

Skalerbarhet

Koronapandemien har vist fordelen av å ha en fleksibel og skalerbar IT-infrastruktur. Mange ​​virksomheter og bransjer har måtte redusere aktiviteten, mens andre har opplevd kraftig vekst. Med skytjenester kan kostnadene reduseres når bruken gjør det, mens man øyeblikkelig får tilgang til økte ressurser når det er behovet.

 

Tilgjengelighet

Koronapandemien har også vist fordelen ved at IT-tjenester og data er tilgjengelig hele tiden, uavhengig av hvor man befinner seg og på hvilken enhet (pc, mobil, nettbrett m.m) man har tilgang til. Skytjenester lar folk og/eller systemer kobles sammen uten fysiske grenser.

 

Time to Market

Med skyen kortes tiden det tar å få tjenester ut i markedet kraftig ned. Med øyeblikkelig tilgang på dataressurser, kan ideen designes, prototypes, testes og settes i produksjon uten at man trenger å vente på at IT-avdelingen skal få bestilt maskiner og programvare, at leverandøren skal få levert dette.

Vi hjelper store og små virksomheter i ulike bransjer å foreslå neste steg i deres skyreise gjennom et standardisert og veldokumentert rammeverk. Vi kan hjelpe deg også, gjennom våre tjenester innen «Cloud Advisory», som du kan lese mer om her.

Last ned denne guiden om hvordan du kan knytte forretningsmålene med sky-investeringene.

Jan Prestmo
Cloud Advisor
Martin Sveum
Cloud Advisor

SKREVET AV

Martin Sveum

Cloud Advisor

Jan Prestmo

Cloud Advisor

Finn ut ditt neste steg i skyreisen gjennom et standardisert og veldokumentert rammeverk gjennom våre tjenester innen Cloud Advisory

Cloud Advisory

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn