noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Innsikt gir bærekraftige løsninger

Terje Husby / desember 15, 2021

Bærekraftsmålene uttrykker et endringsbehov som krever massiv innsats i hele Norge. Datainnsikt er et viktig stikkord.

Innsikt gir bærekraftige løsninger

Data, kombinasjoner av data og beregninger basert på data legger grunnlaget for innsikt i hvor store utfordringene er, hvilke faktorer som påvirker de og gir et kunnskapsgrunnlag til å jobbe med utfordringene. Men den viktigste innsikten står vi som enkeltpersoner, organisasjoner og som en del av et samfunn for.

Mange kommuner jobber godt med FNs bærekraftsmål. Det er samlet inn mye data og laget mange rapporter. En av utfordringene for organisasjonen er at dette ofte er manuelle, udokumenterte og tidkrevende prosesser som involverer mange ansatte i kommunen og koordinering med eksterne aktører. Skalering av dette til en kontinuerlig øvelse er krevende. En annen utfordring kan være felles forståelse for databegreper og rammeverk rundt data i organisasjonen. Disse utfordringene kan skape usikkerhet rundt kvaliteten på data, som videre skaper usikkerhet rundt innsikt basert på data og beslutninger gjort på denne innsikten.

TietoEVRY hjelper kundene sine med disse utfordringene. Å skape en god dataforvaltning innad i organisasjonen er viktig for å kunne få ut verdien og sikre kvaliteten i bærekraftdataene. Med bakgrunn i dette, arrangerte TietoEVRY og Trondheim i desember 2021 en hackathon rundt temaet dataforvaltning av bærekraftsdata. Dette er et spennende tema som vil bli jobbet videre med i 2022, med mange ulike kunder og kundegrupperinger.

Et hackathon kan være en katalysator for bra idemyldring eller som en metode for dypdykk ned i en konkret problemstilling. Vi ser på det som et laboratorium der vi i fellesskap kan skape og vurdere ideer. Det kan komme gode og dårlige ideer ut, men gjennom veldig fokusert og tidsavgrenset arbeid ser vi at kreativiteten blomstrer.
En hackathon med deg?

Sustainability Data Hub gir deg bedre innsikt

Enhver virksomhet må styres gjennom god informasjon og innsikt. I dag samler og rapporterer mange private og offentlige virksomheter sine bærekraftsresultater årlig for interne og eksterne interessenter. Ettersom innsamling og analyse av disse dataene gjerne kun skjer én gang i året, fører dette til at viktige beslutninger som har innvirkning på mennesker og planeten vår blir styrt gjennom bakspeilet. Svake beslutningsgrunnlag og reaktive handlingsmønstre er dermed resultatet av at vi ikke har tilgang på oppdatert ikke-finansiell data.

Sannheten er at det er en rutinemessig, manuell og tidkrevende oppgave for en virksomhet å identifisere de riktige bærekraftsdataene, samle dem inn, kompilere og analysere dem. For årsrapporteringen brukes det hundrevis eller tusenvis av manuelle timer på denne øvelsen alene. Det er dermed forståelig hvorfor de fleste virksomheter ikke kan drive manuell rapportering på et hyppigere intervall da dette vil kreve enormt mye tid.

Som et svar på disse utfordringene har TietoEVRY utviklet Sustainability Data Hub for å sette bærekraft akkurat der den hører hjemme: i hjertet av din virksomhet. Lås opp kontinuerlig tilgang til ikke-finansielle data og få en samlet oversikt over dine bærekraftsrelaterte KPI’er. Spar tid, kostnader og ressurser gjennom kraften av automatisering, og som et resultat av jevnlig oppdatert data vil din virksomhet også få et bedre beslutningsgrunnlag for ledere og andre interessenter.

Sustainability Data Hub fokuserer på automatisk innhenting av din ikke-finansielle data ved å integrere til sentrale kjernesystem, og visualisere dette i tilnærmet sanntid. Dashbordet kan integreres i ditt eksisterende driftsøkosystem, og kan skreddersys i henhold til dine spesifikke behov. Med den kontinuerlige strømmen av nye regler og lovverk vil Sustainability Data Hub også kunne tilpasses dine rapporteringsbehov, eksempelvis som GRI eller EU taksonomien.

I et samarbeid med deg vil vi i en første fase fokuserer på en kartlegging hvor vi sammen med kunden identifiserer de riktige parameterne, beregningene, bruken av dataformål og intervaller. I neste fase fokuserer vi på de tekniske aspektene, identifiserer datakildene og bestemmer hvordan vi skal automatisere datainnsamlingen.

I sluttfasen kartlegger og visualiserer vi de innsamlede dataene mot beregninger og mål. Dataanalyse og scenariomodellering vil legges til avhengig av forretningsbehov, og vil danne grunnlaget for bedre risikostyring, predikere trender og hendelser, samt beslutningstaking.

Les mer om Sustainability Data Hub 

Innovativ bruk av data mot mobbing

Ved hjelp av innovasjon, data og kunstig intelligens lanserer anti-mobbingsorganisasjonen Friends, TietoEVRY og Örebro universitet i fellesskap er et helt unikt prosjekt for å utvikle verktøy for å motvirke mobbing i Sverige. Det er igangsatt rekruttering av skoleklasser for å delta i "Den digitale tvillingen av mobbing" TietoEVRY vil være ansvarlig for å designe, utvikle og teste det digitale verktøyet, og Örebro Universitet bidrar med viktig kunnskap som et av Sveriges ledende universiteter innen mobbing.

Målet med prosjektet er å redusere mobbing og psykiske lidelser for barn i skolen ved å kombinere moderne digitale løsninger, forskning på mobbing, systematisk sikkerhetsarbeid og på sikt skape trygge, omsorgsfulle og likeverdige skolemiljøer for en hel generasjon barn over hele Sverige.

Les mer om prosjektet med Friends

Sammen om innsikt?

Innsikt handler om noe mer enn måling av statiske problemstillinger. Det kan handle om nysgjerrighet til å ta tak i utfordringer i nærmiljøet eller organisasjonen din, få innbyggere involvert og engasjert, forstå nåsituasjonen og kunne bevege seg sammen mot et ønsket mål.

I en tid der datadrevne organisasjoner vinner og kvaliteten på innsamlede data er viktigere enn noensinne, må vi ha rammeverk for styring og informasjonshåndtering som sikrer effektiv håndteringen av våre data. I rammeverket må sikkerhet, personvern og åpenhet spille en nøkkelrolle, for å sikre at vi har den nødvendige offentlige tilliten til å utnytte innsikten i våre data til å drive forbedringer for innbyggerne.

Tekniske løsninger er bare en delmengde i løsningen, det aller viktigste er den innsikten vi alle har i dagens situasjon og engasjementet for å drive forbedring og innovasjon. Vi har alle entusiastiske og erfarne medarbeidere som hver dag arbeider sammen for å forstå sammensatte problemstillinger og sammen utvikle løsninger.

Kanskje vi sammen kan utnytte felles innsikt til noe som betyr noe for felleskapet? Vi tar gjerne en prat med deg for å høre om dine utfordringer!

Kontakt Terje

Johanne Regine Gustavsen
Product Manager, Sustainability Data Hub
Roar Kenneth Følling
Business Consultant

SKREVET AV

Terje Husby

Business development/Segment specialist

Johanne Regine Gustavsen

Product Manager, Sustainability Data Hub

Roar Kenneth Følling

Business Consultant

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn