noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital transformasjon i offentlig sektor anno 2021

Rambøll Management Consulting har for fjortende gang levert IT i praksis rapporten som belyser status og utfordringer knyttet til offentlige virksomheters arbeid med digitalisering og innovasjon.

Terje Husby / september 28, 2021
På tide å møtes! book et møte med oss på nokios

Digital transformasjon i offentlig sektor anno 2021. Vi er nå to år inn i strategien for “En digital offentlig sektor”, og det er ingen tvil om at det realiseres betydelige gevinster fra digitalisering.

Rambøll Management Consulting har for fjortende gang levert IT i praksis rapporten som belyser status og utfordringer knyttet til offentlige virksomheters arbeid med digitalisering og innovasjon. Som vanlig et meget godt grunnlag for faktabasert diskusjon rundt status på digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.

Også i 2021 retter rapporten søkelyset mot regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi for stat og kommune, «Én digital offentlig sektor». I årets undersøkelse er det i tillegg søkelys på bærekraft og hvordan offentlige virksomheter jobber med å nå FNs bærekrafts mål.

Vi er nå to år inn i strategien for “En digital offentlig sektor”, og det er ingen tvil om at det realiseres betydelige gevinster fra digitalisering.

Illustrasjon: IT i praksis 2021 – gevinstrealisering/Rambøll

Vi tror det er viktig å sette søkelyset på digital transformasjon. Vi har behov for å tenke nytt i forhold til hvordan vi kan fornye og effektivisere prosessene våre på områder som gjør det mer effektivt å samhandle mellom innbyggere, næringsliv og offentlig forvaltning. Og IKKE et ensidig teknologifokus for å bytte ut eksisterende prosesser med digitale tvillinger som bare sementerer en gammel måte å arbeide på.

God innsikt i egne arbeidsprosesser og utfordringer sammen med digital kompetanse er en hjørnestein i den digitale transformasjonen - jobbe målrettet med forenkling og forbedring, der digitale verktøy blir et av flere muliggjørende hjelpemidler. Et helhetlig tankesett som legger til rette for samhandling mellom ulike fagområder og brukergrupper er nødvendig for å kunne realisere gevinster. Gjerne en digitaliseringsstrategi som setter ambisjoner for den teknologiske utviklingen, men alltid med utgangspunkt i verdiøkning i samhandlingen for alle involverte – alle grupper av samfunnet.

Vi lever i en digital verden hvor de digitale redskapene kontinuerlig må moderniseres. Vi må i felleskap mellom alle aktører begynne å jobbe mer i samspill med teknologien, og øve oss frem til hvordan vi kan utnytte mulighetsrommet som ligger i ny teknologi. Og det er på tide å ta tak i kunstig intelligens (KI) og gjøre den forståelig og tilgjengelig som et tiltrodd verktøy i forbedringsarbeidet.

Sammen med våre kunder fokuserer vi på å se mulighetene i eksisterende produkter

Og vi ønsker å bygge inn nyttig funksjonalitet i standard løsning slik at blant annet kommunene kan tilby bedre innbyggertjenester på en mer effektiv måte. Et eksempel finner du hos IKT Orkide og hvordan vi støtter deres digitaliseringsarbeid.

Praktisk bruk av KI i offentlig sektor

På utstillerseminaret vårt på NOKIOS i Trondheim denne høsten skal vi snakke om praktisk bruk av KI i offentlig sektor – her tar vi deg gjennom hvordan vi jobber sammen med kunder om digital transformasjon og bruk av ny teknologi.

Folkets fotavtrykk

Bærekraft er også analysert i IT i praksis. Rapporten peker på større grad av bevissthet når det gjelder å skape en mer bærekraftig offentlig sektor, men at det virker som om det er langt mellom de konkrete tiltakene foreløpig.

FNs 17 bærekraftsmål med 169 delmål er ikke bare en plan for utviklingslandene. De er myntet på innenrikspolitiske forhold i alle land, og er tydelig på hvilke rammevilkår som må ligge til grunn for at man skal lykkes med dette arbeidet. Den peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling i alle land.

Vi ser mange spennende initiativ i markedet der ulike organisasjoner er i ferd med å komme over fra mål og delmål til konkrete tiltak der bedre innsikt i egne data og digitale transformasjoner er viktige virkemiddel i arbeidet. Sammen med norske kommuner og fylkeskommuner over hele landet arbeider vi med konkrete løsninger. Les mer om samarbeidet rundt Folkets Fotavtrykk her, et av mange eksempel på hvordan vi jobber.

«Ny digital normal – sikkerhet, tillit og demokrati»

Dette er hovedtemaene på NOKIOS 2021 i Trondheim 26. – 28. oktober, som også blir den første store fysiske konferansen etter pandemien. Programmet dekker en rekke spennende temaer for deg som er opptatt av hvordan digital transformasjon kan bidra til revitalisering av offentlig sektor. For deg som ikke kan dra til Trondheim vil det meste av innholdet strømmes.

TietoEVRY stiller med foredragsholdere og ressurspersoner for å diskutere digital transformasjon med deg alle dagene. Vi har ansvar eller delansvar for følgende sesjoner:

Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep

Sesjon 1C - NOKIOS

Datadrevet innovasjon: IoT i offentlig sektor – hva skjer?

Sesjon 3A - NOKIOS

Praktisk KI i offentlig sektor

TietoEVRY utstillerseminar

I tillegg finner du oss på stand 35 under hele konferansen, for informasjon og diskusjon rundt aktuelle tema. Ønsker du et møte med oss kan du bruke kontaktskjemaet under så tar vi kontakt for å avtale nærmere.

På tide å møtes - book et møte med oss her.

Terje Husby
Business development/Segment specialist
Marthe Muggedal Nilsen
Head of Product Marketing and Communication, Public 360°.

SKREVET AV

Terje Husby

Business development/Segment specialist

Marthe Muggedal Nilsen

Head of Product Marketing and Communication, Public 360°.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn