noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Partnerforum 2024

Velkommen til to innholdsrike dager med spennende diskusjoner, faglig påfyll og hyggelig samvær.

30 - 31.10.2024, Norway
Meld deg på her

Velkommen til Partnerforum 2024

 

30-31. oktober inviterer vi til årets Partnerforum på Clarion Hotel Oslo Airport.

På årets Partnerforum har vi satt opp en variert agenda med blant annet inspirasjonsforedrag og ulike faglige seminarer.

Avhengig av ditt arbeidsområde vil du møte Norsk Helsenett, Kommunenes sentralforbund, Arbeids – og velferdsdirektoratet eller IMDI.

Som vanlig kan du også velge mellom ulike temaer i seminarer holdt av våre ansatte.

På kvelden blir det middag med underholdning.

Du finner programmet og mer informasjon om arrangementet nedenfor. Vær oppmerksom på at programmet kan endres og at påmeldingsfristen er 25.juni.

Informasjon om arrangementet

Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

Dato: 30-31. oktober

Pris: 9.500 kr (påmelding, overnatting og middag inkludert)

Påmeldingsfrist: 25. juni

 

Midlertidig program

Program Helse og Omsorg

08.30-10.00 | Registrering

10.00-10.30 | Felles åpning

10.30-10.45 | Pause

10.45-11.30 | Åpning Helse og Omsorg ved produkteier

11.30-12.30 | Lunsj

12.30-13.15 | En statusoppdatering fra KS om deres arbeid med felles løsninger og initiativer

13.15-13.30 | Pause

13.30-14.15 | Norsk Helsenett orienterer om kommende samhandlingsløsninger

14.15-15.00 | Pause

15.00-15.45 | Slik sikrer Tietoevry helhetlige tjenester i samarbeid med KS og NHN

14.45-16.00 | Pause

16.00-17.00 | Årsmøte for brukerforeningene, inkludert valg av representanter til brukerstyret

17:00 | Ferdig med faglig innhold

19.00 | Middag med underholdning

08.30-09.45 | Felles foredrag

09.45-10.30 | Pause / Utsjekk av hotell

10.30-11.30 | Leveranse og support, 2 deler
Del 1: Nytt opplæringskonsept for sluttbrukere i kommunen
Del 2: Praktiske tips og råd fra support

11.30-12.30 | Lunsj

12.30-13.30 | 3 deler
Del 1: Beredskap i Gerica
Del 2: Lifecare Institusjon
Del 3: Bilder i Gerica

13.30-14.00 | Pause

14.00-15.00 | 2 deler
Del 1: Data fra Gerica som grunnlag for drift og ressursstyring
Del 2: Status sky-løsning for Gerica

15.00 | Slutt

Program Sosial og Flyktning

08.30-10.00 | Registrering

10.00-10.30 | Felles åpning

10.30-10.45 | Pause

10.45-11.30 | Åpning Sosial og Flyktning ved produkteier

11.30-12.30 | Lunsj

12.30-13.15 | Arbeids- og velferdsdirektoratet

13.15-13.30 | Pause

13.30-15.15 | Velg mellom tre ulike sesjoner:

 • Sesjon A
  Kurs Flyktning og WS4. En gjennomgang av flyktningflyten og hva som er nytt.
 • Sesjon B
  Minikurs for nye systemansvarlige del 1
 • Sesjon C
  Filtervariabler

14.15-15.00 | Pause

15.00-15.45 | Velg mellom tre ulike sesjoner:

 • Sesjon A
  IMDI
 • Sesjon B
  Digital klagesak
 • Sesjon C
  Hvordan bruke Målekortet

14.45-16.00 | Pause

16.00-17.00 | Årsmøte for brukerforeningene, inkludert valg av representanter til brukerstyret

17:00 | Ferdig med faglig innhold

19.00 | Middag med underholdning

08.30-09.45 | Felles foredrag

09.45-10.30 | Pause / Utsjekk av hotell

10.30-11.30 | Velg mellom tre ulike sesjoner:

 • Sesjon A
  Minikurs for nye systemansvarlige del 2
 • Sesjon B
  Klientregnskap del 1 - Ny funksjonalitet
 • Sesjon C
  Dypdykk i rapporter for viderekomne

11.30-12.30 | Lunsj

12.30-13.30 | Velg mellom tre ulike sesjoner:

 • Sesjon A
  Samtykke og digital signering
 • Sesjon B
  Klientregnskap fase 2 - bankintegrasjon
 • Sesjon C
  Min side saksbehandler

13.30-14.00 | Pause

14.00-15.00 | Velg mellom tre ulike sesjoner:

 • Sesjon A
  Hvordan bruke og få nytte av Service Now
 • Sesjon B
  Fremtidslab - Nytt klientkort
 • Sesjon C
  Socio i sky

15.00 | Slutt

Informasjon om brukerforeningene

Hva er Brukerforeningen?
Alle som har en Socio eller Gerica lisens, er medlemmer av brukerforeningen. Socio og Gerica har hver sin brukerforening, og begge brukerforeningenes årsmøter avholdes i forbindelse med Partnerforum.

Hva er Brukerstyret?
Brukerforeningens brukerstyre velges av og blant lisensinnehaverne av Socio eller Gerica. Brukerstyret avholder minimum 4 møter pr. år. Brukerstyrets formål er å ivareta lisensinnehaverne interesser overfor leverandøren i de spørsmål om utvikling og endringer i programmene som er av allmenn interesse for brukerne.

På årsmøtet er det også valg på nye representanter til Brukerstyret, så meld inn din interesse for dette i forkant av møtet. Frist for innmelding av kandidater er 08. oktober. Det vil bli sendt ut egen e-post om dette.

Alle kommunene som har lisens har stemmerett på årsmøtet. Det er derfor viktig at dere i kommunen velger deltaker(e) som er stemmeberettiget i møtet. Kandidaten(e) må registrere seg som stemmeberettiget i påmeldingsskjemaet.

Innen kort tid vil dere få mulighet til å melde dere på til Brukerstyret.

Avbestillingsvilkår

Påmelding er bindende. Avbestilling senere enn 35 dager før arrangementet vil bli belastet med halvparten av opprinnelig pris. Avbestilling senere enn 15 dager før arrangementet vil bli belastet med full pris. I så fall anbefaler vi at du prøver å finne en erstatter.

Ved avbestilling på grunn av sykdom, ta kontakt med malin.dahlback@tietoevry.com

 

Tilrettelagt kosthold under oppholdet

Spesialkost skal registreres ved påmelding, eller senest 5 dager før arrangementsstart. Dersom vi ikke får informasjon om spesielle kostholdsbehov før denne tiden, vil du bli belastet kr 400,- (ekskl. mva 25 %).

 

Bestillingsbekreftelse

Etter at du har registrert deg, vil en bekreftelse bli sendt til din e-postadresse.

Contact us

Malin Dahlbäck

Event Manager, Tietoevry Care

Dato og sted

30 - 31.10.2024

Påmelding

Meld deg på her

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn