noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Webinar: Partnerforum Velferd 2021

På årets Partnerforum oppdaterer vi med siste nytt fra Velferd og våre planer fremover. Ta del i interessante samtaler med oss og våre kunder.

19 - 21.10.2021, Online
Meld deg på

Digitalisering for en enklere hverdag

Med kundebehov og digitalisering i sentrum, jobber vi kontinuerlig med utvikling av løsninger for økt samhandling og bedre innbyggertjenester gjennom dialog med dere som brukere og våre partnere.

Enten du jobber i pleie- og omsorgssektoren, i sosialtjenesten eller i flyktningtjenesten påvirker den digitale transformasjonen deg og ditt arbeid. Det er viktig å jobbe tett sammen på en smidig måte i alle sektorer, noe koronapandemien har minnet oss på viktigheten av.

Meld deg på årets Partnerforum og la oss sammen se på mulighetene for en enklere hverdag, steg for steg, modul for modul.

Tirsdag den 19. oktober Sosialtjenesten

Socio/Lifecare
10.00-10.30
Åpning av dagen

Status og planer ved leder Welfare Norge, Unni Kvisvik, og produkteier Anna Skaset, TietoEVRY.

10.30-11.20
Tillit, tilgjengelig og tilpasset – Digisos i 2022

Presentert av Linda Doan og Lovise Justad, AvDir (NAV).

11.20-12.00
Lunsj
12.00-12.50
Lifecare PostInn Sosial i nytt design og med ny funksjon for å håndtere ektefeller

Presentert av Tor Håland og Sveinung Nag, TietoEVRY.

12.50-13.00
Pause
13.00-13.50
Integrasjon mot Nytt modernisert folkeregister i Socio, dagens løsning og fremtidige muligheter

Presentert av Henrik Gundersen og Pål Guddal, TietoEVRY.

13.50-14.00
Pause
14.00-14.50
Lifecare Min side saksbehandler - Kundeerfaringer

Horten og Bergen deler av sin erfaring med bruk av løsningen, herunder konfigurasjon og bruk av arbeidsbenker.

Presentert av Ronny Nyhammer Olsen (Bergen kommune) og Per Helge Solberg (Horten kommune).

14.50-15.00
Avslutning

Oppsummering av dagen av Anna Skaset, TietoEVRY.

15.00-16.30
Årsmøte i Socio Brukerforening (les mer nederst på siden)

Brukerstyrets årsberetning
Valg av nytt styre

Onsdag den 20. oktober Sosialtjenesten

Socio Flyktning/Lifecare
10.00-10.30
Åpning av dagen

Status og planer ved leder Welfare Norge, Unni Kvisvik, og produkteier Anna Skaset, TietoEVRY.

10.30-11.20
Lifecare Flyktning med integrasjon mot WS4:

Hva er nytt med den nye løsningen?
Presentert av Tor Håland og Malin Mjelva, TietoEVRY.

11.20-11.30
Pause
11.30-12.20
Lifecare Flyktning med integrasjon mot WS4: (Forts.)

Hvordan fungerer den nye løsningen?
Presentert av Tor Håland og Malin Mjelva, TietoEVRY.

12.20-12.30
Pause
12.30-13.20
Lifecare Flyktning med integrasjon mot WS4: (Forts.)

Hvordan komme i gang med den nye løsningen?
Presentert av Tor Håland og Malin Mjelva, TietoEVRY.

13.20-13.30
Avslutning

Oppsummering av dagen av Anna Skaset, TietoEVRY.

Torsdag den 21. oktober Pleie og omsorgstjenesten

Gerica/ Lifecare
10.00-10.30
Åpning av dagen

Status og planer ved leder Welfare Norge, Unni Kvisvik, og produkteier Knut Berntzen, TietoEVRY.

10.30-11.20
Modernisert folkeregister og integrasjon fastlegeregister

Hva betyr modernisert folkeregister for Gerica. Hvor lenge vil eksisterende løsninger fungere. Hva må kommunen forberede seg på. Oppslag og vask mot NHN fastlegeregister.

Sentral forskrivningsmodul (SFM) og legemiddelplan
Hva innebærer SFM for kommunene og hva betyr dette for Gerica?

11.20-12.00
Lunsj
12.00-12.50
Praktisk bruk av løsninger og funksjoner

Erfaringer fra kunde

Randaberg kommune deler sine erfaringer fra innføringen av Lifecare Behandlerkravmelding.

Informasjon fra support/leveranse.

12.50-13.00
Pause
13.00-13.50
Lifecare eLink – utvikling og nyheter

Visning av Henvisning 2.0 og nytt grensesnitt epikrise og planer videre.

Status utvikling på andre moduler og funksjoner
Oppsummering av andre moduler og funksjoner som ikke har egne sesjoner. Blant annet IPLOS, Lifecare eRom, bilder Lifecare Mobil Pleie, arkiv, smitte.

Design og grensesnitt – hvordan tenker vi
Hvordan tenker vi og hvilke retningslinjer følger vi for å utvikle moderne brukervennlige moduler og funksjonalitet.

13.50-14.00
Pause
14.00-14.50
Lifecare PostInn PLO

Status på utvikling. Lifecare PostInn PLO vil erstatte «Håndtering av skannede dokumenter» og vil også inkludere mottak av elektroniske søknader og kobling til eLink.

NEWS2
Registrering av variabler i NEWS2. Oppfølgning av brukere og det nye konseptet med foreløpig arbeidsnavn «Klinisk brukerliste»

API – planer og teknisk plattform
Informasjon om ny teknisk plattform (.NETCORE) og overgang fra eksisterende løsning. Planer for utvikling av nye API.

Lifecare eSense
Nyheter i Lifecare eSense, blant annet Dignio multidose og ulike sensorer i Helsevakten (utover trygghetsalarmer). Hva er og hvordan brukes API, VKP og eSense.

14.50-15.00
Avslutning

Oppsummering av dagen av Knut Berntzen, TietoEVRY.

Årsmøte i Gerica Brukerforening (les mer nederst på siden)

Årsmøte i Gerica Brukerforening blir mandag 25. oktober kl. 14.00.

Egen informasjon om dette blir sendt ut senere.


Fakta om arrangementet

Form: Digitalt. Link vil bli sendt ut i forkant av arrangementet.
Pris: Gratis. Dokumentasjonen vil bli delt på kundeportalen.

Frist for påmelding til Partnerforum: 15. oktober 2021
Frist for innmelding av kandidater Brukerstyret: 08. oktober 2021

Informasjon om brukerforeningene:

Hva er Brukerforeningen?
Alle som har en Socio eller Gerica lisens, er medlemmer av brukerforeningen. Socio og Gerica har hver sin brukerforening, og begge brukerforeningenes årsmøter avholdes i forbindelse med Partnerforum.

Hva er Brukerstyret?
Brukerforeningens brukerstyre velges av og blant lisensinnehaverne av Socio eller Gerica. Brukerstyret avholder minimum 4 møter pr. år. Brukerstyrets formål er å ivareta lisensinnehaverne interesser overfor leverandøren i de spørsmål om utvikling og endringer i programmene som er av allmenn interesse for brukerne.

På årsmøtet er det også valg på nye representanter til Brukerstyret, så meld inn din interesse for dette i forkant av møtet. Frist for innmelding av kandidater er 08. oktober. Det vil bli sendt ut egen e-post om dette.

Alle kommunene som har lisens har stemmerett på årsmøtet. Det er derfor viktig at dere i kommunen velger deltaker(e) som er stemmeberettiget i møtet. Kandidaten(e) må registrere seg som stemmeberettiget i påmeldingsskjemaet.

Innen kort tid vil dere få mulighet til å melde dere på til Brukerstyret.

Talare

Anna Skaset
Lead Product Manager
Henrik Gundersen
Senior Software Developer
Knut Berntzen
Lead Product Manager
Malin Mjelva
Customer Support Specialist
Pål Guddal
Senior Technical Specialist
Sveinung Nag
Delivery and Support Manager Family Care
Tor Håland
Senior Consultant
Unni Kvisvik
Head of Welfare Norway

Contact us

Unni Kvisvik

Leder velferd Norge

Dato og sted

19 - 21.10.2021
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn