noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Arendalsuka 2021: Data helt enkelt forklart - eksemplene du vil se og ikke se

Teknologi kan løse vår tids største utfordringer. Men data og KI har en alvorlig bakside. Vi samlet landets fremste eksperter og ba dem forklare ved hjelp av helt konkrete og forståelige eksempler.

17 - 20.8.2021, Norway

Kunstig intelligens og data kan avdekke, forhindre og stanse økonomisk svindel og kriminalitet, mens forbrukerbaserte data kan hjelpe oss til å foreta mer miljøvennlig valg. Kunstig intelligens kan også bistå legene ved å forbedre diagnostiosering, oppfølging og individuell behandling av potensielt dødelige sykdommer.

Men data og kunstig intelligens har en alvorlig bakside som kan gi grobunn for uønskede handlinger og mørkere funksjoner - om vi som samfunn ikke passer godt nok på.

Under årets politiske uke 17. - 20. august samlet vi landets fremste eksperter på området og ba dem vise og forklare nærmere ved hjelp av helt konkrete og forståelige eksempler.

Vi kaller det data helt enkelt forklart.

Se våre digitale sendinger:

Kunstig intelligens:
Slik brukes det i Norge akkurat nå, og slik kan det brukes til å gi oss bedre liv i fremtiden

På tide å ta praten om kunstig intelligens (KI) ned og gjøre den forståelig!

For helt konkret: hvordan brukes KI i Norge i dag?

Forskningsrådet har tatt i bruk KI som sparer dem for tusenvis av arbeidstimer hvert år. Fremtind forsikring bruker KI og maskinlæring i digitalisering av forsikringsoppgjør.

I denne panelsamtalen får du høre om enda flere konkrete eksempler og panelet forteller også om utfordringene og mulighetsrommet i ulike industrier - på kortere sikt.

Det grønne skiftet:
Hvordan data kan hjelpe oss til å ta bedre klimavalg

Nordmenns klimagassutslipp må reduseres fra 13,5 tonn til 3 tonn om vi skal klare å nå FNs klimamål.

Men norske privatpersoners klimafotavtrykk loggføres ikke av offentlige instanser, selv om størsteparten av klimagassutslippet i kommunene kommer fra varer og tjenester som innbyggerne forbruker: faktisk er disse indirekte utslippene 15 ganger høyere enn de direkte utslippene fra kommunens virksomhet.

Vår ferske undersøkelse viser at over halvparten av oss er villige til å endre forbruksvaner for å redusere eget klimafotavtrykk. Vi bare vet ikke helt hvordan.

Vi har invitert noen av landets fremste på området til å fortelle – helt konkret, om hvordan data og kunstig intelligens kan spille en viktig rolle.

 

Nettmobbing:
Hvordan sørger vi for at alle barn får en trygg digital oppvekst?

Under pandemien har vi blitt ekstra digitale, på godt og vondt. Nettmobbing som problem har blitt mer omfattende. Denne typen mobbing fører ofte med seg alvorlige følger for ofrene som for eksempel angst og depresjon.

Hvem har ansvaret for å ta tak i nettmobbingen? Er mobbing et evigvarende problem uten noen tydelig løsning? Eller kan vi bruke teknologi til å sørge for at flere får en trygg digital oppvekst?
Samtalen blir en blanding av tema som ytringsfrihet, oppvekst, digitalisering og ansvarsplassering. Vi håper sluttresultatet blir refleksjon og tydelighet rundt hvordan vi sammen sørger for en trygg digital oppvekst.

 

Sikkerhet:
Den svarte økonomien har passert 100 mrd i Norge. Hvordan skal vi som samfunn bekjempe denne økende trusselen?

Den svarte økonomien i Norge er på mer enn 100 milliarder kroner, viser ferske tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Konsekvensene er flere ulike typer av kriminelle handlinger og forsøk på å flytte svarte penger inn i den ordinære økonomien. Hvert eneste år går den norske velferdsstaten glipp av store skatteinntekter som følge av dette. Hvordan kan vi bekjempe denne økende trusselen?

Paneldeltakere:

  • Inger Astrid Elisabeth Coll, høyskolelektor ved etterforskningsseksjonen ved Politihøyskolen og leder av norsk Økrimforening
  • Geir Bergskaug, adm. dir i Sparebanken Sør og styreleder i Finans Norge
  • Fernanda Winger Eggen, seniorøkonom Samfunnsøkonomisk Analyse
  • Carl Olsson, leder av seksjonen i TietoEVRY som bistår finansnæringen med å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering

Programleder er Evi Seljevoll i TietoEVRY.

Disse deltar i de digitale panelsamtalene

Hilde Sandvik
Leder panelsamtalene til TietoEVRY
Programleder av podkasten Norsken, svensken og dansken som sendes på NRK, SR og DR, og Sammen med Sandvik på NRK P2. Grunnlegger av Broen.xyz, tidligere kulturredaktør i BT og forfatter, blant annet av boken Hersketeknikker (sammen med Jon Risdal) og har lang erfaring som konferansier og moderator.
Morten Goodwin
Professor ved UiA
Nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research, underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter. Deltar i panelsamtale om KI.
Ørjan Munkvold
Norges forskningsråd
Spesialrådgiver og virksomhetsarkitekt i Forskningsrådet. Har økt kvaliteten i arbeidet med å behandle søknader til prosjekter innnen energi, helse, utdanning og klima etter å ha tatt i bruk kunstig intelligens. Deltar i panelsamtale om kunstig intelligens.
Mosse Sjaastad
Førsteamanuensis i interaksjonsdesign ved AHO
Underviser i interaksjonsdesign ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo med fokus på design som løsningsutvikling og metode for å anvende KI. AHO samarbeider med offentlige aktører for å integrereslike løsninger og Sjaastad vil dele konkrete eksempler på dette. Hun deltar i panelsamtalen om KI.
Emanuele Lapponi
Maskinlæringsingeniør i Fremtind
Forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB er blant landets største i sin kategori, og anvender språkteknologi i automatisering av forsikringsoppgjør for å kunne automatisere flere skadeoppgjør med automatisk analyse av kundenes forklaring i fritekst. Deltar i panelsamtale om kunstig intelligens.
Sebastian Reichmann
Leder produktutvikling for data og KI , TietoEVRY
Bistår softwareselskaper med å utforske og integrere data og KI i produkter og tjenester. Leder relaterte strategi- og endringsprosesser. Tidligere leder for global analytics produkt management hos Unit4 og Medlem av AI & Privacy Expert Group i Mobey Banking Forum. Deltar i panelsamtale om KI.
Monica Vee Bratlie
Varaordfører i Asker kommune siden 2007 (H)
Asker kommune har nylig utarbeidet ny klimaplan, og er blant de første i Norge til å ta i bruk en helhetlig klimakalkulator som skal hjelpe med å loggføre innbyggernes relle klimaforbruk, så kommunen kan utvikle målrettede klimatiltak - og inspirere innbyggerne til å hive seg på dugnaden.
Thea Gregersen
Forsker ved Universitetet i Bergen
Skriver doktorgrad om klimaholdninger og er opptatt av sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd ved Senter for Klima og Energiomstilling (CET) og Institutt for samfunnspsykologi, UiB. Koordinerer Klima-og miljøgruppen i Norsk Medborgerpanel. Deltar i panelsamtale om det grønne skiftet.
Mads Simonsen
Medgründer av Ducky og bærekraftsekspert
Sa opp oljeingeniør-jobb for å jobbe med å endre folks klimavaner. Utdannet ingeniør ved NTNU. Deltar i panelsamtale om det grønne skiftet.
Kim Remvik-Larsen
TietoEVRY
Leder forretningsutvikling i enheten Data Services. Har de siste 20 årene jobbet med å identifisere, kommunisere og realisere de mulighetene som åpner seg i en virkelighet i stadig raskere endring. Har master i datavitenskap fra UiB. Deltar i panelsamtale om det grønne skiftet.
Kamzy Gunaratnam
Stortingskandidat for Arbeidspartiet
Varaordfører i Oslo og fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Deltar i panelsamtale om nettmobbing.
Mathilde Tybring-Gjedde
Stortingsrepresentant for Høyre
Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen. Opptatt av at barn og unge skal ha en god barndom. Deltar i panelsamtale om nettmobbing.
Lea Mariero
Leder i Press, Redd Barna Ungdom
Deltar i panelsamtale om nettmobbing.
Ella Fyhn
Medlem av Barneombudets ekspertgruppe
Leserinnlegget hennes i Aftenposten endte på Stortinget og plasserte henne på både talerstolen 8. mars og DNs 30 under 30-liste over unge lederstjerner. 16-åringen deltar i panelsamtalen om nettmobbing.
Jostein Dammyr
Politiets nettpatrulje
Politioverbetjent i Øst politidistrikt. Deltar i panelsamtale om nettmobbing.
Christian Pedersen
Landssjef for TietoEVRY Norge
Deltar i panelsamtale om nettmobbing.

Vi arrangerer og deltar på fysiske arrangementer i forbindelse med den politiske uken i august flere steder i landet.

 

Arendal

Panelsamtale:

Tid: Mandag 16.8 klokken  17:00 - 18:00

Sted:Spisestedet Vitenbiten

Panelsamtale: Data enkelt forklart - eksemplene du vil se og ikke se

Tid: Tirsdag 17.8 klokken 8:00 - 10:00

Sted: Lille Andunge, Nedre Tyholmsvei 7b

08:00 – 09:00: Frokost og mingling

09:00 – 09:20: DEL 1: ​Panelsamtake om antihvitvasking og håndtering av økonomisk kriminalitet

09:30 – 09:50 DEL 2: Panelsamtale om etiske dilemmaer om KI – I samarbeid med Universitet I Agder og Abelia

* Morten Goodwin, professor ved UiA​

* Emanuele Lapponi, Maskinlæringsingeniør i Fremtind Forsikring​

* Kjetil Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia

* Kim Remvik-Larsen, leder forretningsutvikling i enheten Data Services i TietoEVRY​

 

10:00 – 10:20: DEL 3: Panelsamtale om Kunstig intelligens og folkehelse – I samarbeid med Universitet I Agder og Abelia

* Morten Goodwin, professor ved UiA​

* Kjetil Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia

* Sebastian Reichman​, leder produktutvikling for data og KI i TietoEVRY

 

Panelsamtale: Under cyberangrep - hva skjedde og hva har vi lært?

Tid: Tirsdag 17/8 klokken 15:30 - 16:05

Sted: Steenhuset bakgård. Teaterplassen 1

 

 

Vi vet det er mange samfunnsengasjerte og kunnskapsrike personer som ikke får muligheten til å reise til Arendal i år. Derfor inviterer vi i TietoEVRY til frokostmøter i Bergen, Trondheim, Stavanger og Innlandet.

Vi følger det nasjonale programmet, men skal samtidig følge opp debatten lokalt fordi mange av de store nasjonale samfunnsutfordringene må løses i våre lokalsamfunn gjennom dialog og samhandling mellom myndigheter, organisasjoner, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Vi samler noen av landets fremste eksperter, og ber dem vise og forklare nærmere ved hjelp av helt konkrete og forståelige eksempler.

Vi kaller det data helt enkelt forklart.

Innlandet

Vel møtt til en innholdsrik formiddag på Innlandet!

Sted: Mjøstårnet / Wood Hotell Brumunddal - 17/8.

Tid: 08:30 – 11.30, avslutter med lunsj

Deltakere: ledere fra offentlig sektor og næringsliv

I debattene vil innflytelsesrike personer fra offentlig og privat næringsliv delta, blant annet Sparebank 1 Østlandet, Ringsaker Kommune og Digital Innlandet og TietoEVRY.

For påmelding, send en epost til marianne.wold@tietoevry.com

 

Program:

08.30 – Velkommen, innledning og enkel servering

09.00- 10.00 «Streaming fra Arendal»

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 10.45 Hvordan kan data, innsikt og bruken av kunstig intelligens brukes i fremtidens bank?
Innlegg fra Sparebank 1 Østlandet v / Pål Schau, Leder Avansert analyse i SpareBank 1 Østlandet

10.50 – 11.15 – Diskusjon og debatt

- Er digitalisering det nye gullet på Innlandet
- Hvordan kan AI (kunstig intelligens) utgjøre en forskjell?
- Dilemmaer og muligheter relatert til dette.


11.15 – 11.30 Oppsummering / avslutning / lunsj

 

Trondheim

Bruk av data og det grønne skiftet – hvordan kan vi bruke allerede tilgjengelig data til å bli mer miljøvennlige?

Sted: Britannia Hotel, Dronningens gate 5

Tid: 17. August, 08:30 – 11.30, avslutter med lunsj

Deltakere: ledere fra offentlig sektor og næringsliv

Reserver din plass snarest da det er begrenset med plasser: påmelding her

For spørsmål, send en epost til ulf.dahl.ryen@tietoevry.com eller til din faste salgskontakt i TietoEVRY

Program:

08.30 – Velkommen og kaffe

09.00 – Start på det faglige innholdet, med blant annet:

  • «Live direkte fra Arendal»
  • Øyvind Tanum, leder for Smart City i Trondheim kommune vil introdusere oss til Digital tvilling – hvordan en app kan hjelpe deg med å holde oversikt over ditt personlige klimaavtrykk
  • Introduksjon til Sustainability Data Platform som lar deg automatisk samle inn ikke-finansiell informasjon i sanntid, slik at en kan få full innsikt i dine bærekraftsrelaterte KPI'er ved Johanne Regine Gustavsen

Vi avslutter kl 11:30 med lunsj i Palmehaven.

 

Det planlagte eventet vårt i Stavanger er dessverre utsatt! Ny dato vil bli annonsert.

Følg gjerne de digitale sendingene våre, lenker vil bli delt her utover Arendalsuka:

Contact us

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Disse deltar i de digitale panelsamtalene

Hilde Sandvik

Leder panelsamtalene til TietoEVRY

Morten Goodwin

Professor ved UiA

Ørjan Munkvold

Norges forskningsråd

Mosse Sjaastad

Førsteamanuensis i interaksjonsdesign ved AHO

Emanuele Lapponi

Maskinlæringsingeniør i Fremtind

Sebastian Reichmann

Leder produktutvikling for data og KI , TietoEVRY

Monica Vee Bratlie

Varaordfører i Asker kommune siden 2007 (H)

Thea Gregersen

Forsker ved Universitetet i Bergen

Mads Simonsen

Medgründer av Ducky og bærekraftsekspert

Kim Remvik-Larsen

TietoEVRY

Kamzy Gunaratnam

Stortingskandidat for Arbeidspartiet

Mathilde Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant for Høyre

Lea Mariero

Leder i Press, Redd Barna Ungdom

Ella Fyhn

Medlem av Barneombudets ekspertgruppe

Jostein Dammyr

Politiets nettpatrulje

Christian Pedersen

Landssjef for TietoEVRY Norge

Dato og sted

17 - 20.8.2021

Vil du lære mer om mulighetene med KI? Ta en kaffe med oss!

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn