noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Arendalsuka 2021: Data helt enkelt forklart - eksemplene du vil se og ikke se

Teknologi kan løse vår tids største utfordringer. Men data og KI har en alvorlig bakside. Vi samler landets fremste eksperter og ber dem forklare ved hjelp av helt konkrete og forståelige eksempler.

17 - 20.8.2021, Norway

Teknologi kan bidra til å løse noen av vår tids største utfordringer: kunstig intelligens kan bistå legene ved å forbedre diagnostiosering, oppfølging og individuell behandling av potensielt dødelige sykdommer, men også støtte juridiske aktører og myndigheter med å avdekke, forhindre og stanse økonomisk svindel og kriminalitet.

Forbrukerbaserte data kan hjelpe oss til å foreta mer miljøvennlig valg, mens algoritimer kan bidra til å skape et mer inkluderende samfunn.

Men data og kunstig intelligens har også en alvorlig bakside som kan gi grobunn for uønskede handlinger og mørkere funksjoner - om vi som samfunn ikke passer godt nok på.

Under årets politiske uke 16. - 20. august samler vi landets fremste eksperter på området og ber dem vise og forklare nærmere ved hjelp av helt konkrete og forståelige eksempler.

I tillegg til vårt digitale program inviterer vi til fysiske eventer over hele landet - så du kan delta på den politiske uken, selv om du ikke tar turen til Sørlandet. Mer informasjon om våre lokale arranegement nedenfor.

Vi kaller det data helt enkelt forklart.

 

Mer info kommer, siden oppdateres fortøpende!

tide å snakke konkret kunstig intelligens: Slik brukes det i Norge akkurat , og slik kan det brukes til å gi oss bedre liv i fremtiden

"Alle" snakker om kunstig intelligens (KI), men  er det tide å ta det ned og gjøre det konkret. Diskusjonen om KI er for filiosofisk og «high flying».

Her lærer du om hvordan KI brukes i Norge i dag, du får konkrete eksempler og hører om utfordringene og mulighetsrommet i diverse industrier og vi belyser både utfordringer og muligheter på kortere sikt.

 

Det grønne skiftet – hvor mye data er vi villige til å dele for å endre forbruksvaner i tide?

For å nå FNs klimamål må nordmenns klimagassutslipp reduseres fra 13,5 tonn til 3 tonn. Størsteparten av klimagassutslipp i kommuner i Norge kommer fra varer og tjenester som kommunens innbyggere forbruker, men hvor utslippene skjer der varene produseres. Disse såkalte indirekte utslippene er i en typisk kommune 15 ganger høyere enn de direkte utslippene fra kommunens virksomhet. Å redusere de indirekte utslippene er derfor helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. ​

Nordmenns private forbruk er dog ikke en del av den offisielle klimastatistikken. Så hvordan skal vi da klare å løse utfordringene og nå målene? ​

Over halvparten av oss er villige til å endre forbruksvaner for å redusere vårt eget klimafotavtrykk. Sammen med personlig gevinst er kunnskap om hvordan mitt private forbruk påvirker mitt klimaforavtrykk den største motivasjonen for nordmenn til å gjøre endringer for å redusere egne utslipp. ​

Men hvilke vaner er vi villige til å endre på - og hvilke data er vi villige til å dele? ​

Vil vi dele bankutskrifter og informasjon om hva slags mat vi handler? ​

 

Nettmobbing – Hvordan sørger vi for at alle barn får en trygg digital oppvekst?

Under pandemien har vi blitt ekstra digitale, på godt og vondt. Nettmobbing som problem har blitt mer omfattende. Denne typen mobbing fører ofte med seg alvorlige følger for ofrene som for eksempel angst og depresjon. Hvem har ansvaret for å ta tak i nettmobbingen? Er mobbing et evigvarende problem uten noen tydelig løsning? Eller kan vi bruke teknologi til å sørge for at flere får en trygg digital oppvekst?

TietoEVRY lanserte fonten «The Polite Type» i Norge i starten av 2021. Dette er verdens første font som aktivt tar tak i støtende ord og uttrykk og bytter dem ut med høfligere alternativ. Sammen med Press – Redd Barna Ungdom har vi denne våren brukt fonten i workshops med ungdom. Resultatet? En rapport om hvordan ungdommene selv opplever nettmobbing og hva de mener skal til for å skape tryggere rammer på internett. Denne blir gjenstand for debatt i panelet vårt.

I panelet vil du møte Press, TietoEVRY og politikere til diskusjon om hvordan vi en gang for alle kan stanse nettmobbing. Diskusjonen blir en blanding av tema som ytringsfrihet, oppvekst, digitalisering og ansvarsplassering. Vi håper sluttresultatet blir refleksjon og tydelighet rundt hvordan vi sammen sørger for en trygg digital oppvekst.

Vi arrangerer og deltar på fysiske arrangementer i forbindelse med den politiske uken i august flere steder i landet.

 

Arendal

Panelsamtale: Omstillingsdebatten - Abelias lansering av omstillingsbarometeret

Tid: Mandag 16.8 klokken  17:00 - 18:00

Sted:Spisestedet Vitenbiten

Panelsamtale: Data enkelt forklart - eksemplene du vil se og ikke se

Tid: Tirsdag 17.8 klokken 8:00 - 10:00

Sted: Lille Andunge, Nedre Tyholmsvei 7b

 

Panelsamtale: Under cyberangrep - hva skjedde og hva har vi lært?

Tid: Tirsdag 17/8 klokken 15:30 - 16:05

Sted: Steenhuset bakgård. Teaterplassen 1

 

 

Vi vet det er mange samfunnsengasjerte og kunnskapsrike personer som ikke får muligheten til å reise til Arendal i år. Derfor inviterer vi i TietoEVRY til frokostmøter i Bergen, Trondheim, Stavanger og Innlandet.

Vi følger det nasjonale programmet, men skal samtidig følge opp debatten lokalt fordi mange av de store nasjonale samfunnsutfordringene må løses i våre lokalsamfunn gjennom dialog og samhandling mellom myndigheter, organisasjoner, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Vi samler noen av landets fremste eksperter, og ber dem vise og forklare nærmere ved hjelp av helt konkrete og forståelige eksempler.

Vi kaller det data helt enkelt forklart.

Hold ut - mer info kommer fortløpende!

Stavanger

Bærekraft og teknologi - Det grønne skiftet i Rogaland

Sted: TietoEVRYs lokaler, Maskinveien 15, Forus - 17/8

Tid: 08:30 – 11.30, avslutter med lunsj

Deltakere: ledere fra offentlig sektor og næringsliv

I den lokale dialogen vil innflytelsesrike personer fra næringslivet delta, blant annet Equinor og Sparebank 1 SR-bank. Mer informasjon kommer.

Link til påmelding Microsoft Forms

For spørsmål, send en epost til gyro.vidvei@tietoevry.com

 

Program:

08.30 – Velkommen og enkel servering

09.00- 09.45 «Live direkte fra Arendal: Det grønne skiftet – hvor mye data er vi villige til å dele for å endre forbruksvaner i tide? »

09.45 - 10.00 Pause

10.00 – 11.00 Inspirasjon- Bærekraft – og hvordan teknologien kan få fortgang i det grønne skiftet?

Vi lærer mer om konkrete eksempler fra vår region og får innblikk i ulike tilnærminger relatert til dette.

11.00- 11.20 – Dialog, hva kan den enkelte bedrift gjøre for å bidra til det grønne skiftet? Hva kan vi lære av hverandre?

Diskusjon med personer fra offentlig og privat sektor

11.20 – 11.30 Oppsummering / avslutning / lunsj

Innlandet

Vel møtt til en innholdsrik formiddag på Innlandet!

Sted: Mjøstårnet / Wood Hotell Brumunddal - 17/8.

Tid: 08:30 – 11.30, avslutter med lunsj

Deltakere: ledere fra offentlig sektor og næringsliv

I debattene vil innflytelsesrike personer fra offentlig og privat næringsliv delta, blant annet Sparebank 1 Østlandet, Ringsaker Kommune og Digital Innlandet. Mer informasjon kommer.

For påmelding, send en epost til marianne.wold@tietoevry.com

Program:

08.30 – Velkommen og enkel servering
09.00- 10.00 «Live direkte fra Arendal»

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 10.45 Debatt - Er digitalisering det nye gullet på Innlandet
Hvordan kan AI (kunstig intelligens) utgjøre en forskjell? Vi tar tak i konkrete eksempler og diskuterer dilemmaer og muligheter relatert til dette.

10.50 – 11.15 – Debatt, valg 2021 – hvilke saker vil dominere på Innlandet?
Diskusjon med personer fra offentlig og privat sektor og media

11.15 – 11.30 Oppsummering / avslutning / lunsj

Contact us

TietoEVRY newsdesk

+358 40 5704072

Dato og sted

17 - 20.8.2021
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn