noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Webinar: Partnerforum Velferd 2020

Digitalisering i en verden i konstant omstilling - se mulighetene sammen med oss!

13 - 14.10.2020, Online
Påmeldingen er stengt!

Digitalisering - vår felles digitaliseringsreise

På Partnerforum 2020 presenterer vi siste nytt fra TietoEVRY Velferd, våre planer fremover, hører på kundepresentasjoner og håper vi får til en god dialog og erfaringsutveksling med dere som kunder.

Webinaret vil ta opp temaer knyttet til vår felles digitaliseringsreise. En reise vi tilpasser til deres forhold og deres mål. Enten du jobber i pleie- og omsorgssektoren eller i sosialtjenesten påvirker den digitale transformasjonen deg og ditt arbeid. Påvirkningen kan komme i form av sentrale myndigheters initiativ, økt automatisering, eller akutte kriser som endrer hverdagen radikalt.

Vi viser deg hvordan vi møter disse endringene med markedsledende verktøy, og hvordan kunder har tatt disse i bruk.

Vi gjør hverdagen enklere - modul for modul.

Vårt webinarprogram


Tirsdag den 13. oktober
Sosialtjenesten (Socio)

 • 09.00-09.30 – Innledning
  Status og planer.

 • 09.30-10.20 – Arbeids- og velferdsdirektoratet: Digisos fase 1 og 2
  Digisos- bak kulissene - fra behov til løsning.
  Prosjekt Digisos var et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, fem kommuner og fire fagsystemleverandører. Vi tar dere med bak kulissene for å vise vår digitale reise.
  Taler: Linda Doan, Teamleder for Digitale innbyggertjenester - sosiale tjenester i NAV

 • 10.30-11.20 – Socio Lifecare PostInn, Innsyn og Digisos
  Vi viser hvordan Nav.no/DittNav og Socio spiller sammen helt fra klienten sender en elektronisk søknad fra Nav.no/ DittNav som mottas i Socio, til klienten for innsyn i saksbehandlingen på Nav.no/DittNav. Klienten kan da følge sin søknad og utbetalinger hele veien. Digisos er et samarbeid mellom KS, kommuner, Arbeids- og velferdsdirektoratet og leverandører av fagsystemer og omhandler utvikling av digitale tjenester for sosialhjelpsområdet på Nav.no/DittNav.
  Talere: Anna Skaset, Produkteiern og Henrik Gundersen, Senior utvikler fra TietoEVRY

 • 11.20-12.00 Lunsj

 • 12.00-12.50 – Kundeerfaringer Socio Lifecare PostInn og Innsyn; Bergen, Horten og Larvik
  Bergen, Horten og Larvik deler sine erfaringer med innføring av Lifcare PostInn og Innsyn. Hvilke fordeler gir dette i en praktisk hverdag? Hvordan er det lurt å jobbe, nye rutiner og intern opplæring. Hva bør dere tenke på når dere tar dette i bruk? Digitalisering (Digisos) – hvordan komme i gang med full digital flyt i Socio?
  Talere: Ronny Olsen (Bergen kommune), Per Helge Solberg (Horten kommune) og Hege Nilsen (Larvik kommune)

 • 13.00-13.50 – Framtidens Socio – Lifecare Min side saksbehandler og ny saksprosess Socio
  Vi viser saksbehandlers nye startside i Socio, Min side saksbehandler, samt ny saksprosess for arbeid med saksbehandling av økonomisk stønad. Løsningen er enkel og intuitiv og bidrar til å gjøre arbeidet med saksbehandling og oppfølging av klienter enkelt og oversiktlig.
  Talere: Anna Skaset, Produkteier og Caroline Christensen, UX Designer fra TietoEVRY

Tirsdag den 13. oktober
Pleie og omsorg (Gerica)

 • 09.00 - Inledning

 • 09.10-10-09.25 –  Lifecare arkivintegrasjon
  Arkivstatus – Hva blir arkivert – Arbeidsprosess saksbehandling/arkiv
  Taler: Knut Berntzen, Produkteier fra TietoEVRY

 • 09.25-09.35 – Digihelse fase II
  Planlagte besøk - Sperring – Rapporter/statistikk
  Talere: Aase Maren Hesleskaug, Produktdeleier og Kristin Liseter, Seniorutvikler fra TietoEVRY

 • 09.35-09.50 – Spørsmål

 • 09.50-10.00 – Pause

 • 10.00-10.15 – Sentral forskrivningsmodul/Legemiddeladministrasjon (SFM)
  Status SFM – Dosett – Medisiner gitt
  Taler: Christian Westli Produktdeleier fra TietoEVRY

 • 10.15-10.25 – Kompetanse
  Taler: Knut Berntzen, Produkteier fra TietoEVRY

 • 10.25-10.35 – eSense/API - trygg Lifecare Mobil Pleie (LMP)
  Ringe tilbake – Medisindispenser - Innføring API
  Taler: Christian Westli Produktdeleier fra TietoEVRY

 • 10.35-10.50 – Spørsmål

 • 10.50-11.30 – Lunsj

 • 11.30-11.40 – Helsefaglig dialog /Henvisning 2.0
  Planer og skisser
  Taler: Knut Berntzen, Produkteier fra TietoEVRY

 • 11.40-11.55 – Behandlerkravmelding
  Individuell behandling – gruppebehandling – fakturering egenandel - HELFO
  Talere: Aase Maren Hesleskaug, Produktdeleier og Sølve Egeland, Designer fra TietoEVRY

 • 11.55-12.05 – Samhandlingsmodul
  Oppgaver – fordeling – kommentarer – LMP
  Taler: Knut Berntzen, Produkteier fra TietoEVRY

 • 12.05-12.20 – Spørsmål

 • 12.20-12.30 – Pause

 • 12.30-12.40 – PostInn
  Nytt skjermbilde – Elektroniske søknader - eLink
  Taler: Knut Berntzen, Produkteier fra TietoEVRY

 • 12.40-12.50 – NEWS2
  LMP helsekort - lab.modul/helsekort - oppfølging
  Talere: Aase Maren Hesleskaug, Produktdeleier og Sølve Egeland, Designer fra TietoEVRY

 • 12.50-12.55 – Smitte
  Registrering – varsling – kodeverk
  Taler: Knut Berntzen, Produkteier fra TietoEVRY

 • 12.55-13.20 – eRom 2.0
  Planer og skisser
  Talere: Aase Maren Hesleskaug, Produktdeleier og Sølve Egeland, Designer fra TietoEVRY

 • 13.20-13.40 – Spørsmål og avslutning


Onsdag den 14. oktober
Sosialtjenesten (Socio Flyktning)

 • 09.00-09.30 – Innledning
  Status og planer.

 • 09.30-10.20 – Ny integreringslov og WS4 – IMDi
  “Ny integreringslov - behov for tilpasninger i den nye overføringstjenesten WS4. Endringer i ny integreringslov som treffer NIR og arbeidet med tilpasninger som må gjøres i WS4.
  Taler: IMDi ved (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
  Foredragsholderen blir introdusert om kort tid.

 • 10.30-11.20 – Status og planer for Socio Flyktning
  Det kommer store endringer i flyktningefeltet, vi vil fornye Socio Flykning trinn for trinn. Hva gjør vi på kort og lang sikt i forhold til endringer i lovverk og påfølgende endringer i eksisterende løsning og ny Lifecare flyktning. Hvordan ser vi for oss arbeid med flyktninger i Socio fremover?
  Talere: Caroline Christensen, UX designer og Anna Skaset, Produkteier fraTietoEVRY

 • 11.20-12.00 – Lunsj

 • 12.00-12.50 – Hva betyr den nye overføringsmåten fra Socio til NIR?
  Det har lenge vært snakk om ny overføringsmåte av data fra fagsystemet til NIR, også omtalt som ny web service, WS4. I dag skjer overføringen batchvis som en egen operasjon i Socio. Med den nye løsningen vil overføringen skje mer umiddelbart og fortløpende. Hva betyr det for bruken av Socio?
  Talere:Tom-Freddy Braathen, Salg og Anna Skaset, Produkteier fra TietoEVRY

 • 13.00-13.45 – Erfaringer fra Socio flyktning
  Hvordan jobbe med IP i Socio flyktning. Hvordan jobbe med aktivitetskartoteket.
  Taler: Berit Skorge, Spesialkonsulent Oslo kommune og Malin Mjelva, Support spesialist fra TietoEVRY

Fakta om arrangementet

Form: Online
Frist for påmelding: 8. oktober
Pris: Gratis. Dokumentasjonen vil bli delt på kundeportalen.

Notat! Det kommer egen informasjon om årsmøte i brukerforeningene.

Contact us

Unni Kvisvik

Leder velferd Norge

Dato og sted

13 - 14.10.2020
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn