noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Veturi kiihdyttää Tietoevryn innovaatiopanostuksia ja yhteistyötä kumppaniekosysteemin kanssa

Useita yhteisinnovaatio- ja yhteistutkimusprojekteja käynnistyi vuonna 2022 – yli 60 organisaatiota mukana Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelmassa

29 toukokuuta 2023

Tietoevryn luotsaama Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelma on osa Business Finlandin rahoittamaa Veturi-ohjelmaa, jolla haetaan ratkaisuja yhteiskunnan vaikeimpiin haasteisiin lisäämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja Suomessa. Vuonna 2022 käynnistynyt viisivuotinen ohjelma keskittyy finanssialaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kaupunkien energiaratkaisuihin sekä toimialoille yhteisiin uusiin teknologioihin.

Ensimmäisenä vuonna Tietoevry keskittyi Luotettava digitaalinen yhteiskunta -verkoston rakentamiseen ja käynnistyneet ekosysteemihankkeet edistyivät hyvin. Ekosysteemiin on liittynyt jo yli 60 organisaatiota ja olemme saaneet reilut 25 hakemusta yhteisinnovaatioprojekteihin Suomessa ja EU:ssa. Lisäksi Tietoevry järjesti lukuisia työpajoja sekä alkoi kehittää toimintamalleja yhteistyöhön kansallisten ja kansainvälisten sääntelyviranomaisten kanssa.

“Ekosysteemitoiminta johti vuoden 2022 aikana useisiin yhteistutkimus- ja yhteisinnovaatioprojekteihin ja -hakemuksiin, jotka kytkeytyvät tiiviisti Veturi-ohjelman teemoihin. Hankevalmistelut vuoden 2023 rahoitushauille Suomessa ja EU:ssa sekä ekosysteemin yhteiskehittäminen ovat jo hyvässä vauhdissa”, sanoo Christian Sundell, Veturi-ohjelman johtaja.

DSC01028webres.jpg

Finanssiala

Reaaliaikaisen laskunmaksamisen ekosysteemi toteuttaa tänä vuonna ensimmäiset konkreettiset kokeiluhankkeet ja esittelee useita uusia palveluita. ”Projektimme, jossa esittelemme valmiuden kertaluonteiseen laskutukseen reaaliaikaisilla maksu- ja laskutusvirroilla Suomessa, on herättänyt kiinnostusta eri toimijoissa. Tavoitteenamme on saada kesän jälkeen valmiiksi ensimmäinen proof-of-value-projekti, jossa olemme testanneet Visan Isossa-Britanniassa käytössä olevaa alustaa”, Tietoevry Bankingin Sami Uski sanoo.

Koneoppiva talousdata -ekosysteemi jatkaa koneoppimisen ja pankkitoiminnan tekoälyn teknologiakehyksen suunnittelua erityisesti luottoliiketoiminnassa. Ekosysteemiprojektit ovat toteuttanut joukon erilaisia sovellusideoita ja kokeiluhankkeita mm. koneoppivuuden käyttäminen lainaportfolion riskianalyysiin, tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.

Kehitystyötä ohjaa tuleva eurooppalainen pankkitoimialan regulaatio datan käyttämisestä finanssitoimialalla. Lisäksi talousrikosten torjunnan ekosysteemi etsii ensimmäisiä käyttötapauksia yhdessä tutkimuskumppaneiden ja fintech-yritysten kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden kehitystä tehdään niin tutkimuslaitoksissa, yrityksissä kuin yhteisöissäkin. Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ekosysteemissä eri osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä kansallisten palvelujen kehittämiseksi, mikä on kiihdyttänyt palvelujen digitalisaatiota ja datan hyödyntämistä.

“Ensimmäisen vuoden aikana keskityimme yhteisen arkkitehtuurin kehittämiseen sekä moderniin, lääketieteelliseen tekstianalytiikan käyttöönottoon Molempien osalta otettiin merkittäviä kehitysaskeleita kohti kaupallistettuja ratkaisuja”, Tietoevry Caren Petteri Mussalo kertoo.

”Tiiviin yhteistyön tuloksena syntyi useampia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita liittyen muun muassa suurten datamassojen analysointiin, potilaan etäseurantatietojen analytiikkaan sekä datan anonymisointiin”, Christian Sundell jatkaa.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon uuden sukupolven digitaalisten palveluiden kehityssuunnitelmaa on tarkennettu. Yhteistyön tavoitteena on käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä tulevien kansallisiin ja kansainvälisiin viranomaisvaatimusten huomioiminen kehitystyössä.

Energia ja kaupunki

Painopistealueet kohdistuivat konseptien kehittämiseen datavetoiseen kehittämiseen energian hallintaan, energiayhteisöihin, tuulivoimaratkaisuihin sekä energian joustomarkkinaratkaisuihin liittyen.

Kaksi kumppanuusprojektia on jo käynnistynyt, ja kaksi yhteisinnovaatioprojektia on rahoituksen hakuvaiheessa. Lisäksi on vahvistettu verkostoa useiden uusien partnerikuvioiden ja EU-hankevalmistelujen kautta. Viimeisimmässä partneriverkostohankkeessa kehitämme reunalaskentaohjelmiston ylläpitoa ja jakelua liittyen nopeisiin taajuusreservimarkkinoihin.

Yhteiset teknologiat

Ensimmäisen vuoden aikana Tietoevry teki yritysten kanssa yhteistyötä koneoppimisen ja analytiikan elinkaarenhallinnan konseptoinnissa, analysoi analytiikkaan liittyviä harhoja ja vääristymiä sekä niiden vaikutusta koneoppimisteknologiaan sekä oli konseptoimassa ja perustamassa digitaalisen luottamuksen ekosysteemejä huomioiden samalla EU-tasoiset ja globaalit määräykset ja standardoinnin.

DSC_3869webres.jpg

Lue lisää Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ekosysteemistä

 

Lisätietoja:

Christian Sundell, Tietoevryn Veturi-ohjelman johtaja, veturi.ecosystem@tietoevry.com

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä