noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan hyödyt

11 marraskuuta 2020

Liiketoimintalähtöinen sovellushallinta on toimintatapa, jonka mukaan IT:n, toimittajien ja bisneksen yhteistyö kannattaa organisoida. Sen avulla parannetaan laatua, vähennetään kustannuksia kumulatiivisesti ja luodaan kilpailukykyä – hyvällä fiiliksellä.

Liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan idea on virittää digitaalinen liiketoiminta kokonaisuutena entistä kustannustehokkaammaksi, nopeammaksi ja asiakasta paremmin palvelevaksi. Tämän mahdollistavat uudenlaiset yhteistyömallit IT-toimittajien, yrityksen sisäisen IT:n sekä bisneksen välillä, sekä liiketoimintakerrokset läpileikkaava automatisaatio. Kaikki mukana olevat sitoutuvat kehittämään liiketoimintaa yhtenä rintamana tavoitteenaan tehdä enemmän vähemmällä.

Perinteiseen sovellushallintaan nähden kyseessä on kokonaisvaltainen muutos sopimusmallien, yhteistyön tapojen, liiketoiminnan järjestelmien hallinnoinnin sekä automatisaation näkökulmasta. Yhteiset tavoitteet, prosessit, työkalut, data sekä yksi yhteinen tulostaulu luovat pohjan tehokkaalle ja luottamukselliselle yhteistyölle.

Liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan neljä tärkeintä hyötyä

Uusi toimintatapa tuo mukanaan neljä mitattavaa hyötyä.

1. Strateginen ketteryys

Kun perinteisessä sovellushallinnassa kenelläkään ei ole täydellistä kokonaiskuvaa kuvaa liiketoiminnan kyvykkyydestä, liiketoimintalähtöisessä sovellushallinnassa kaikilla on yhteinen tilannekuva. Toimintaa ohjataan liiketoiminnan tarpeiden ja yhteisen ekosysteemistrategian avulla.

2. Palveluiden skaalautuvuus

Perinteisessä sovellushallinnassa palveluita skaalataan toimittajakohtaisten SLA-sopimusten sisällä erikseen kunkin järjestelmän osalta. Liiketoimintalähtöiseen sovellushallinnaan siirryttäessä palveluita voidaan skaalata liiketoimintakerrosten läpi.

3. Riskien hallinta, ennaltaehkäisy, ennustettavuus ja jatkuvuus

Mahdolliset ongelmat havaitaan perinteisessä sovellushallinnassa vasta, kun ne haittaavat liiketoimintaa. Näin ollen toimittajien välinen ping-pong hidastaa ratkaisun löytymistä. Liiketoimintalähtöisessä sovellushallinnassa ongelmat ennaltaehkäistään liiketoimintakerrosten läpi orkestroidun automaation, monitoroinnin ja yhteistyömallien avulla.

4. Kustannustehokkuus

Perinteisessä sovellushallinnassa operatiivinen ylläpito haukkaa 60-70% resursseista ja kakku kasvaa järjestelmäarkkitehtuurin laajentuessa. Liiketoimintalähtöisessä sovellushallinnassa operatiiviseen ylläpitoon kuluu vain 40-50% resursseista. Kaikkien tavoitteena on tehdä enemmän vähemmällä.

Haluatko kuulla lisää liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan hyödyistä, ja miten pääset konkreettisesti alkuun?

Lataa Miksi investoida liiketoimintalähtöiseen sovellushallintaan? -oppaamme sivupalkista!

Haluatko tietää lisää?

Harri Kulmala

Head of Strategic Sales Finland

Miksi investoida liiketoimintalähtöiseen sovellushallintaan?

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä