noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan hyödyt

Lataa opas

11 marraskuuta 2020

Liiketoimintalähtöinen sovellushallinta on toimintatapa, jonka mukaan toimittajien, asiakkaan IT:n ja liiketoimintayksikköjen välinen yhteistyö kannattaa organisoida. Sen avulla luodaan työskentelytapa, joka on kustannustehokkaampi, ketterämpi ja jatkuvasti kehittyvä.

Liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan idea on virittää digitaalinen liiketoiminta kokonaisuutena entistä kustannustehokkaammaksi, nopeammaksi ja asiakasta paremmin palvelevaksi. Tämän mahdollistavat uudenlaiset yhteistyömallit IT-toimittajien, yrityksen sisäisen IT:n sekä bisneksen välillä, sekä liiketoimintakerrokset läpileikkaava automatisaatio. Kaikki mukana olevat sitoutuvat kehittämään liiketoimintaa yhtenä rintamana, yhdessä, asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Perinteiseen sovellushallintaan nähden kyseessä on kokonaisvaltainen muutos sopimusmallien, yhteistyön tapojen, liiketoiminnan järjestelmien hallinnoinnin sekä automatisaation näkökulmasta. Yhteiset tavoitteet, prosessit, työkalut, data sekä yksi yhteinen tulostaulu luovat pohjan tehokkaalle ja luottamukselliselle yhteistyölle.

Liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan neljä tärkeintä hyötyä

Uusi toimintatapa tuo mukanaan neljä mitattavaa hyötyä.

1. Strateginen ketteryys

Kun perinteisessä sovellushallinnassa kenelläkään ei ole täydellistä kokonaiskuvaa kuvaa liiketoiminnan kyvykkyydestä, liiketoimintalähtöisessä sovellushallinnassa kaikilla on yhteinen tilannekuva. Toimintaa ohjataan liiketoiminnan tarpeiden ja yhteisen ekosysteemistrategian avulla.

2. Palveluiden skaalautuvuus

Perinteisessä sovellushallinnassa palveluita skaalataan toimittajakohtaisten SLA-sopimusten sisällä erikseen kunkin järjestelmän osalta. Liiketoimintalähtöiseen sovellushallinnaan siirryttäessä palveluita voidaan skaalata liiketoimintakerrosten läpi.

3. Riskien hallinta, ennaltaehkäisy, ennustettavuus ja jatkuvuus

Mahdolliset ongelmat havaitaan perinteisessä sovellushallinnassa vasta, kun ne haittaavat liiketoimintaa. Näin ollen toimittajien välinen ping-pong hidastaa ratkaisun löytymistä. Liiketoimintalähtöisessä sovellushallinnassa ongelmat ennaltaehkäistään liiketoimintakerrosten läpi orkestroidun automaation, monitoroinnin ja yhteistyömallien avulla.

4. Kustannustehokkuus

Perinteisessä sovellushallinnassa operatiivinen ylläpito haukkaa suuren osan resursseista ja kakulla on tapana kasvaa järjestelmäarkkitehtuurin laajentuessa. Liiketoimintalähtöisessä sovellushallinnassa operatiiviseen ylläpitoon kuluu huomattavasti vähemmän resursseja ja on perinteistä mallia huomattavasti ketterämpi ja kustannustehokkaampi.

Haluatko kuulla lisää liiketoimintalähtöisen sovellushallinnan hyödyistä, ja miten pääset konkreettisesti alkuun?

Lataa Miksi investoida liiketoimintalähtöiseen sovellushallintaan? -oppaamme tästä!

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä