noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Uudistamme kotihoidon ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa

Kotihoito on väestön ikääntyessä sote-uudistuksen keskiössä.

Riina Similä / 30. toukokuuta, 2022

On tärkeää varmistaa ympärivuorokautisen hoidon saatavuus. Järjestelmätoimittajien tehtävänä on tarjota sen mahdollistavia työkaluja.

Kotihoito on väestön ikääntyessä sote-uudistuksen keskiössä. Me Tietoevryllä, kotihoidon ratkaisujen merkittävänä toimittajana, haluamme olla mukana uudistamassa ratkaisuja vastaamaan kasvavia tarpeita. Vahvuutemme on kotihoidon tarpeet yhdistävä osaaminen sekä sosiaali- että terveydenhuollosta.

Aloitettuani kotihoidon uuden selainpohjaisen ratkaisun tuoteomistajana, halusin mahdollisimman pian osallistaa asiakkaat suunnitteluun, jotta varmistaisimme uudistetun ratkaisun soveltuvuuden kotihoidon ammattilaisten käyttöön. Asiakasyhteistyö ja loppukäyttäjäkokemus ovat oleellisimpia asioita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisujen kehitystyössä.

Kaisa Kauppinen, Design Lead, kirjoitti blogissaan: ”Käyttökokemus on asiakkaillemme erityisen oleellinen ja merkityksellinen – sen tulee tukea, helpottaa ja tehostaa henkilöstön työtä, jotta työn ydin, potilaiden hoito, onnistuu suunnitellusti. Siksi tavoittelemme ratkaisujemme käyttökokemuksessa erinomaisuutta.

Ennen asiakasyhteistyön aloittamista käytimme aikaa sisäiseen konseptityöhön. Kutsuimme työpajoihin asiantuntijoita mahdollisimman monialaisesti. Monilla Tietoevry Caren työntekijöillä on hoitoalan kokemusta tai taustaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävistä.

Asiakastarpeet ja kansalliset vaatimukset ohjaavat kehitystyötä

Konseptityöpajoissa keskityttiin kotihoidon ratkaisujen tiedostettuihin tarpeisiin ja tavoiteltaviin hyötyihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kansalliset vaatimukset ohjaavat kehitystyötä. Ne asettavat aina tavoitteita, joiden saavuttaminen on varmistettava, kun määritellään vaatimuksia uudelle ratkaisulle. Olennaista on ymmärtää käyttäjäroolit, eli kenelle kehitämme ratkaisua, ja minkälaisia vaatimuksia uudistettavaan kokonaisuuteen liittyy.

Löysimme työpajoissa monia hyviä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, kun perehdyimme esimerkiksi osallistujien esittämiin visioihin. Varmistaakseni parhaan mahdollisen aloituksen kotihoidon ratkaisukokonaisuuden uudistamiselle, teimme konseptityön osana vielä Bodystorming-harjoituksen omien asiantuntijoidemme kanssa. Sen avulla voidaan roolileikin omaisesti kokeilla jonkin palvelun toimintaa käytännössä. Konseptityö luo pohjaa käyttöliittymäsuunnittelun ensimmäiselle vaiheelle, jonka tuloksena syntyy ensimmäinen proto.

Loppukäyttäjien ääni kuuluviin

Esittelimme ensimmäisessä asiakastilaisuudessa suunnitelman Kotihoidon työpöydästä. Ideoimme myös yhdessä käyttäjien kanssa, mitä elementtejä suunnitelmaan voisi lisätä. Pyysimme tilaisuuden jälkeen palautetta prototyyppiin ja jatkoimme kommenttien pohjalta käyttöliittymäsuunnittelua. Asiakashaastatteluiden tavoitteena oli varmistaa oikeansuuntainen eteneminen käytettävyyden kannalta.

Asiakashaastatteluissa saimme tarkennuksia kotihoidon nykyisistä käytännöistä sekä rooleista, paneuduimme myös kotihoidon laskutuksen uudistamisen tarpeisiin. Haastattelujen pohjalta voimme hahmottaa, mikä jo toimii, ja toisaalta, miten ratkaisemme käyttäjien esille tuomia haasteita.

Kehitystyöhön on osallistunut ammattilaisia yhteensä 22 asiakasorganisaatiosta. Muun muassa Etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Soiten ja Espoon edustajat ovat innokkaina ilmoittautuneet mukaan myös käyttökokemuksen ja käyttöliittymän kehittämisen pienryhmätoimintaan, jossa käymme läpi jo valmistuneen uuden toteutuksen validointia.

Yhteiskehittämisen voima ja ilo

Olin esittelemässä Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivillä uutta kotihoidon ratkaisuamme. Kiitos upean kehitystiimimme, saimme uuden Kotihoidon työpöydän palvelun hallinnasta esiteltäväksi tapahtumaan. Keskustelin monien asiakkaiden kanssa ja sain hyvää palautetta esimerkiksi Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan messukävijöiltä. Atk-päiviltä lähti mukaan iloista mieltä ja varmistusta siitä, että olemme tehneet juuri oikeita ratkaisuja, asiakaspalautteeseen pohjautuen.

Käyttöliittymäsuunnitelman ja proton validointi, sekä tuotteen suunnittelu yhdessä asiakkaiden kanssa luo pohjaa positiiviselle asiakaskokemukselle. Kun asiakkaat osallistuvat kehitysprosessiin, voimme varmistaa, että teemme yhdessä käyttöliittymäsuunnittelijan, kehitystiimin, testauksen ja asiantuntijoiden kanssa asioita, jotka vievät uudistettavaa kotihoidon ratkaisukokonaisuutta oikeaan suuntaan.

Riina Similä
Product owner

Riina Similä on pitkän linjan tuoteomistaja, joka työskentelee Tietoevry Care -yksikössä. Riinan johtoajatus tuotekehityksessä on vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ja heidän tarpeidensa ja haasteidensa ymmärtäminen. Käyttäjälähtöinen tuotekehitys varmistaa, että tuotteen ominaisuudet vastaavat käyttäjien vaatimuksiin.

Haluatko kuulla lisää?

Riina Similä

Product owner

Lisää samalta asiantuntijalta

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä