noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät

#atkpaivat

9 - 11.5.2022 / Jyväskylä, Finland

Tervetuloa osastollemme B25!

Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan innovatiivisiin, laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet kattaviin ratkaisuihimme ja palveluihimme. Löydät meidät osastolta B25. 

Lisätietoja löydät tapahtuman kotisivulta.

Tiedon saatavuus ja tietojärjestelmät hyvinvointialueiden toiminnan keskiössä 

 • Sote-uudistus on it-järjestelmien näkökulmasta massiivinen muutos.
 • Hyvinvointialueille on tärkeää tiedon saatavuuden varmistaminen ja tietolähteiden yhdistäminen hallittavaksi kokonaisuudeksi.
 • Meillä on vahva osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon datan operaattori-integraattorina toimimisesta kokonaisvastuullisena tuottajana.

 

Yhteiskehittämisellä ennakoitavuutta ja nopeutta sote-muutokseen 

 • Uudenlaisen kehittämistyön myötä asiakkaamme voivat vaikuttaa kehitettäviin ominaisuuksiin, yhteistyö lisää myös kustannusten ennustettavuutta.
 • Ratkaisumme kattavat laajasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, kotihoidon ja suun terveydenhuollon tarpeet.
 • Modulaarisuus, avoimuus ja ekosysteemiajattelu ohjaavat toimintaamme.  

 

Uudet datavetoiset ratkaisualueet vahvistavat sote-panostustamme 

 • Johtavaa sosiaali- ja terveydenhuollon data-alustaamme käytetään jo monipuolisesti toiminnan kehittämisessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.
 • Kehitämme asiakkaittemme kanssa tuotannonohjausratkaisuja, jotka hyödyntävät data- ja tekoälyalgoritmejä esimerkiksi palvelutarpeen ennustamisessa ja palvelutuotannon optimoimisessa.  

 

Esittelemme osastollamme 

 • openEHR-kirjaaminen kliinisessä työssä 
 • Kirjaamisalustat ja muokattavuus 
 • Tiedon koostenäkymät ja hyödynnettävyys, Kertomuskatselin Kanta-tiedoilla 
 • Lifecare Prosessit 
 • Kotihoidon uudistus 
 • Asiakas- ja potilasvirran optimointi resurssien hallinnan kautta  
 • Monitoimittaja-ekosysteemin mahdollistaminen 
 • Data/AI-algoritmien hyödyntäminen palvelutarpeen ennustamisessa ja palvelutuotannon optimoimisessa  
 • Resurssien käytön suunnittelu hyvinvointialue-lähtöisesti: yksikkö, sairaala, hyvinvointialue  
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon data-alusta
 • 360° Patient 
 • 360° Insights – tekstianalytiikka integroituna 360° Patient -ratkaisuun 
 • 360° Wellbeing - potilaiden hyvinvoinnin seuranta kotona ja sairaalassa 
 • Terveyskylä 
 • Digihoitopolut Lifecare-asiakkaille 

Vahva yhteistyöverkosto antaa sote-kehittämistyölle siivet

Pitkään työstetty sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee kansalaisille entistä näkyvämmäksi vuoden 2023 alussa, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudet organisaatiorakenteet ja palvelumallit vaativat muutoskykyä niin tietojärjestelmiltä, kuin niiden takana olevilta ihmisiltä.

Katso video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä