noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

SAP S/4HANA -ratkaisujen vertailu

Tämä opas auttaa sinua valitsemaan organisaatiollesi parhaiten soveltuvan S/4HANA-tuotteen.

Mikko Vepsäläinen / 29. marraskuuta, 2021

Nyt on aika valita oman organisaation tarpeisiin parhaiten sopiva S/4HANA-ratkaisu.

Tässä blogissa käyn läpi SAP S/4HANA-tuotteiden eroavaisuuksia sekä pohdin kunkin sovelluksen sopivuutta eri asiakastarpeisiin. Lisäksi kerron, miten tuotteita voidaan laajentaa asiakaskohtaisin ominaisuuksin. Yhteistä näille kaikille S/4HANA-paketeille on se, että konfiguroitavuus, Fiorin käyttö, sisäänrakennettu analytiikka sekä tuoreimmat SAP:n innovaatiot ovat kaikissa lähtökohtaisesti olemassa ja tulevat SAP:lta valmiina päivityksinä, kunhan versiot pidetään SAP:n ohjeiden mukaisesti standardina. SAP-asiakkaana sinun on tärkeää ymmärtää ainakin suurimmat rajoitteet ostettaessa pilviratkaisua verrattuna S/4HANA any premise -ratkaisuun.

Sisällysluettelo:

SAP S/4HANA -ratkaisuja voi ostaa seuraavina tuotteina:

Kuva0_MV_blogi_1121.PNG

Kuva1_MV_blogi_1121.png

Karkeasti ratkaisut voidaan selittää sijoittuvan vasemmalta oikealle kuvan mukaisesti:

 • Vasemmalla olevat ratkaisut ovat yksinkertaisempia, standardimaisia ja niillä saavutetaan nopea käyttöönotto ja siten nopeat liiketoimintahyödyt.

 • Oikealla olevat ratkaisut mahdollistavat enemmän erottautumista ja innovaatioita osaksi ERP-prosesseja. Yhteistä kaikille on laaja integroitujen liiketoimintaprosessien tuki ja huomattava automaation nosto tapahtumapohjaista tietoa (AI, koneoppiminen) ja toistoa edellyttävissä rutiinitehtävissä (robotiikka).

 • SAP BTP Business Technology Platform on kaikille S/4HANA-ratkaisuille kustannustehokas ja yhteensopiva alusta liittymien, APIen, IoT-kytkentöjen, tietovarannon ja sovellusmuutosten (cloud native) ajoon. Vaihtoehtoina muutkin pilvialustaratkaisut ovat BTP:n sijaan mahdollisia.

Kuva2_MV_blogi_1121.png

Tuotteet yllä olevissa kuvissa vasemmalta oikealle ovat karkeasti myös eniten stardardin omaisia ERP-paketteja samassa järjestyksessä:

 • Vasemmanpuoleinen Cloud Edition on jämäkkä, valmis paketti SAP:n ylläpitämänä, eikä muutoksia ydintuotteeseen ole sallittu.

 • Oikeanpuoleinen on edelleen Suomessa eniten käytetty on-premise-versio, joka voi olla myös pilviasennettu. Tässä suuri osa vanhoista ABAP-koodatuista räätälöinneistä toimii ja muutokset ovat mahdollisia.

 • Jos osaat konfiguroida S/4HANA on-premiseä ja olet siihen sertifioitu, osaat saman myös näissä pilviratkaisuissa (Essentials konfiguroidaan Fiorin kautta).

Pilviratkaisujen SaaS- eli Software as a Service -lisensoinnin ydin on tarjota ennen kaikkea joustavuutta. Lisensointimallissa infran ja sovellus-layerin korkea käytettävyys, tietoturva, käyttöoikeusmalli, Solman, valvonta, hälytykset jne. pakolliset tekniset mahdollistajat kuuluvat hintaan. Partneria tarvitaan yhdessä SAP:n kanssa projektointivaiheessa ja ylläpidossa, mutta partnerin rooli on tässä vaihtoehdossa kaikista vähäisin.

Koska laskutus perustuu tapahtumapohjaisiin, selkeästi auditoitaviin raja-arvoihin SaaS-sopimukset skaalautuvat helposti ja nopeasti suurempiin volyymeihin.

 • SaaS-lisenssit ovat yleensä kiinteitä sopimusajan (usein 3 vuotta) ja aina voi ostaa lisää, mutta joustoa alaspäin ei ole. Ole neuvotellessasi tarkkana siitä, miten esim. yrityskaupan suhteen sopimusmuutos (Curve-out) toteutuu – yleensä tämä on mahdotonta ennen sovitun lisensointikauden loppua tai ko. loppuva rahavirta on ohjattavissa sopimuskaudella johonkin muuhun SAP:n korvaavaan tuotteeseen tai palveluun, kuten LoB, raportointi, integraatiot tms.

 • Any premise -versioon mentäessä vanhat on-premise-lisenssit ovat konvertoitavissa S/4HANA-lisensseiksi. Tässä lisensoinnissa pitää muistaa edelleen rajoitteet epäsuorasta sovelluskäytöstä ja asiakkaiden sekä toimittajien pääsystä S/4HANA any premise -versioon.

Yhteenveto eri SAP S/4HANA pilvi- ja on-premise-ratkaisuille

Taulukko 1: Lisensoinnin ja ylläpidon erot

Taulukko1_uusi_blogi_MV.PNG

* SAP ei myy SAP S/4HANA Cloud, extended editionia enää uusille asiakkaille 25.1. lähtien (edelleen saatavilla jo olemassaoleville asiakkaille). Tilalle tulee SAP Extended Services for SAP S/4HANA Cloud, private edition.

Kuten vertailusta voi havaita, on Cloud (Essentials) edition selvästi SAP:n vastaus kilpailussa aitoja Multi Tenant ERP-ratkaisuja vastaan, joita ovat esimerkiksi Oracle, Infor ja Microsoft. Huomioitavaa on, että Cloud (Essentials) Edition sisältää paljon enemmän toiminnallisuutta kuin pikkuveljensä SAP Business by Design -pienyritysversio.

Taulukko 2: Muutosten hallinnan erot

Taulukko2_uusi_blogi_MV.PNG

* SAP ei myy SAP S/4HANA Cloud, extended editionia enää uusille asiakkaille 25.1. lähtien (edelleen saatavilla jo olemassaoleville asiakkaille). Tilalle tulee SAP Extended Services for SAP S/4HANA Cloud, private edition.

Suurimmat erot tulevat muutosten ja laajennusten sallittavuudessa. S/4HANA Cloud Extended Edition, S/4HANA Private Cloud ja S/4HANA Any premise ovat asiakkaalle avoimempia ja muutoksille joustavampia:

 • Kaikki SAP ECC -mukaiset modulit uusilla ominaisuuksilla ovat käytössä sisältäen Best Practise -valmiskonfiguraatiopohjat 64:lle maalle.

 • Sisäänrakennettu analytiikka ja Fiori-käyttökokemus ovat kaikissa mukana ja avainkäyttäjäominaisuuksin muokattavissa.

 • Tietoja voi lähettää ja vastaanottaa osaksi standardiprosessia hyödyntäen valmiita avoimia API-rajapintoja.

 • IaaS eli pilvialusta palveluna Azure, AWS, GCP jne.

 • SingleTenant eli dedikoitu asiakaskohtainen pilviympäristö.

 • Kokemuksemme mukaan esimerkiksi SAP - MES-Manufacturing Execution System -yhteiskäyttö voi edellyttää partnerkoodattuja toiminnallisuuksia S/4HANA:ssa, eikä niitä ole mahdollista toteuttaa edes S/4HANA Cloud Extended Editiossa.

Taulukko 3: Käyttöönotto ja ylläpidon työkaluerot

Taulukko3_uusi_blogi_MV.PNG

* SAP ei myy SAP S/4HANA Cloud, extended editionia enää uusille asiakkaille 25.1. lähtien (edelleen saatavilla jo olemassaoleville asiakkaille). Tilalle tulee SAP Extended Services for SAP S/4HANA Cloud, private edition.

Vain SAP S/4HANA cloud, private editionissa ja S/4HANA any premise -versioissa on mahdollista siirtää yrityksen toiminnalle edelleen kriittisiä ABAP-sovelluksia uuteen versioon. ABAP-räätälien sopivuus tulee testata Brownfield-konversiotyökalujen, kuten simplification listin avulla. Myös datan siirto vanhasta ECC-versiosta on näissä mahdollinen konvertoimalla tai ohjelmallisesti poiminnoilla. TietoEVRYn SNP-kumppaniratkaisu Bluefield-metodiksi on mahdollinen.

Taulukko 4: Erot tietokanta- ja operatiivisen järjestelmän muutoksissa ja pääsyissä

Taulukko4_uusi_blogi_MV.PNG

* SAP ei myy SAP S/4HANA Cloud, extended editionia enää uusille asiakkaille 25.1. lähtien (edelleen saatavilla jo olemassaoleville asiakkaille). Tilalle tulee SAP Extended Services for SAP S/4HANA Cloud, private edition.

S/4HANA Cloud (Essential) edition on enemmän standardi SAP-järjestelmä, joka otetaan käyttöön ainoastaan Greenfield-uusasennuksena. Operatiivisen järjestelmätason muutoksille joustavimpia ovat private ja any premise -tuotteet.

Huom! SAP veti hetkeksi pois markkinoilta erikseen ostettavat, käyttöönottoa kiihdyttävät Model Company -optiot. Nyt ne tulevat takaisin uudella nimellä Enterprice Layer. S/4HANA Private Cloud ja S/4HANA any premise tarjoaa 25 toimiala-templatea valmiina.

Suosituksemme

S/4HANA Cloud (Essentials) Editionia voi suositella pienille ja keskisuurille yrityksille kokonais-ERP:nä, kuten Oracle Netsuite tai Microsoft 365. SAP kuitenkin sisältää enemmän ominaisuuksia kuin kilpailijansa jo lähtökohtaisesti vuonna 2021. Tämä on myös vaihtoehto isoille yrityksille, jotka hakevat ns. Admistrative ERP:iä, eli vain perusmyynti, osto ja laaja taloustoiminnallisuus sijaitsevat ERP:ssä, ja esimerkiksi tuotannon ydinprosessit (MES) toimivat muualla. Lisäksi tätä voi suositella multi-ERP-strategiana silloin, kun eri maihin kokonsa takia ei tarvita järeämpiä SAP S/4HANA -tuotteita.

S/4HANA Cloud Extended Editionia voi suositella jo suurille yrityksille, kunhan tunnistetaan eroavaisuudet olemassa olevan ERP:n toiminnallisuuksista huolella ja ymmärretään, miten puuttuvia ominaisuuksia voidaan rakentaa esim. native cloud -ratkaisuna. Myös SAP:n tiekartta tuleviksi vuosiksi tälle versiolle on syytä ymmärtää hyvin. Skaalautuvuus ja infran korkea käyttöaste ovat alustakumppanein jatkuvan kehityksen kohteena myös tulevaisuudessa. Lisäksi Extended Edition sopii sekä uudelle että nykyiselle SAP-asiakkaalle, jos ollaan valmiita Greenfield-uusasennuskäyttöönottoon ja luopumaan omista ABAP-muutoksista.

SAP S/4HANA Cloud, private editionia voi suositella kaikille suurille ja pienille yrityksille, joilla on jo selkeä pilvistrategia, mutta lopullista sovellusten standardointiastetta tai kilpailukyvyn luonnissa tarvittavia sovellusmahdollistajia ei ole vielä lyöty lukkoon tai toteutettu. Tämä versio takaa skaalautuvuuden ja vanhojen ABAP-sovellusten käytettävyyden jatkossakin, kuten myös vanhan historiadatan konvertoinnin osaksi uutta ratkaisua.

S/4HANA any premise -versiota voi suositella yrityksille, jotka haluavat nopeaa ja pieniriskistä teknistä siirtymistä S/4HANA ERP-aikaan ilman suurta välitöntä liiketoiminnan muutosta. Tämä versio voi olla lyhyellä tähtäimellä selvästi halvin mahdollisuus päivittää lisenssit ja tietokanta S/4HANA-versioon ja siten tämä versio voi antaa lisäaikaa lopulliseen SAP-kokonaisuuteen pilvessä, on-premisessä tai hybridinä. 

Any premise -versio tuo olemassa olevat kriittiset ABAP-toiminnallisuudet edelleen mukana ja käyttöliittymäkin voi säilyä SAP GUI:na. Toki tämän version voi ottaa pohjaksi myös ison yrityksen muutoshankkeelle, jossa liiketoimintaa uudistetaan S/4HANA-kyvykkyydet mahdollistajana.

Miten laajennukset tai räätälöinnit tehdään?

Pilviratkaisujen sisällä on edelleen mahdollista ottaa perinteisiä laajennuksia käyttöön suositustemme mukaisesti:

 • Modernisoi vanhat ABAP-ohjelmat: Tee vanhoista ohjelmaosuuksista Cloud Native -ohjelmistoja, jotka ovat tulevaisuudessa kustannustehokkaammin ylläpidettävissä ja avoimempia integrointeihin.

 • Hyödynnä SAP:n S/4HANA:n julkiset API-laajennusrajapinnat – ne ovat tulevaisuudessa ainoa pääsy core-järjestelmään.

 • Side by Side -laajennukset toimivat luontevimmin SAP:n omassa Business Technology Platformissa.

 • Kun laajennukset halutaan tehdä, on kolme vaihtoehtoa Extended ja Essentials -versioissa:
   
  1. In app extensibility: Käytä avainkäyttäjälle suunnattuja SAP-työkaluja. Tämä soveltuu hyvin esim. UI- tai valmisraporttimuokkauksiin, kuten ruutujen muokkauksiin.

  2. Side-by-Side ”Embedded Steampunk” extensions: Kun tarve on lähellä SAP S/4HANA -datamallia, SAP on tuonut ABAP:lle uuden ”Embedded Steampunk:n” osana BTP:tä ja cloud connectorilla yhdistettynä. Tätä käyttämällä ei syyllisty rikkomaan varsinaista standardikoodia ja uusversioiden tulo on turvattu tulevaisuudessa.

  3. Private cloud ja S/4HANA Any premise: Perinteinen Z-ABAP ja side extentions cloud native -alustoja (Azure, AWS, Google).

Kuva3_MV_blogi_1121.png

Pilviratkaisun hyödyt

Kaikissa pilviratkaisuissa asiakashyödyn pitäisi olla koko elinkaaren aikana alhaisempi TCO – Total Cost of Ownership kuin vanhassa ECC:ssä. Tämä tulee nopeampien SAP-tuoteominaisuuksien käyttöönotossa halvemmalla eli suorina hyötyinä liiketoiminnalle, mutta myös alempina kustannuksina itse ylläpidossa, kuten infra-, kehitys-, turvallisuus- ja henkilöstökulut.

Näkemyksemme tukee SAP-tavoitetta oheisen kuvan mukaan:

 • Yleisimmät ja siten samankaltaisimmat prosessit asiakkailla ovat HR, talous, hankinta ja osto. Näihin tulee eniten Best Practisen ja automaation tuomia hyötyjä myös SAP:n kautta jatkuvien pakollisten versioiden mukana.

 • Yritysten kilpailukykyä ja erottautuvuutta kilpailussa edistävät prosessit ovat haasteellisempia S/4HANA-standardiversiossa pysymisen kannalta.

Kuva4_MV_blogi_1121.png

Toimialakohtaiset innovaatiot tulevat osaksi perusratkaisuja, mutta toistaiseksi myös Enterprice Layer -nimetyt lisäominaisuusoptiot (ennen Model Company) tulevat säilymään.

Lue lisää S/4HANA-matkallelähdöstä ja matkaohjeista tästä.

Kun haluat kuulla lisää, ole yhteydessä!

Mikko Vepsäläinen
Head of SAP Sales

The author has 18 years of experience with SAP ERP implementations, maintenance, development, licensing and architecture, and the functionality of the SAP ecosystem as part of business ICT.

Haluatko kuulla lisää?

Mikko Vepsäläinen

Head of SAP Sales

MEIDÄT ON NIMETTY JOHTAJAKSI ISG PROVIDER LENS™ SAP HANA ECOSYSTEM SERVICES 2021 -RAPORTISSA

Lue lisää ja lataa raportti

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä