noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Siirry nopeasti ja kustannustehokkaasti SAP S/4HANA -järjestelmään Brownfield-lähestymisellä

Brownfield-konversion avulla organisaatiosi voi siirtyä uuteen teknologiaan kevyemmällä mallilla.

Mikko Vepsäläinen / 7. lokakuuta, 2022

SAP Brownfield -järjestelmäkonversio tarkoittaa vanhan SAP ECC -järjestelmän teknistä konversiota uuteen SAP S/4HANA -järjestelmään. Konversio voidaan tehdä kaikille SAP-kehitys, -testaus ja -tuotantopalvelimille.

Miksi Brownfield-konversio?

Brownfield-konversio on menetelmänä edullisin tapa siirtyä SAP S/4HANA -ohjelmistoversioon. Konversiossa kaikki vanha toiminnallisuus siirtyy uuteen versioon ilman että tarvitaan liiketoiminnan osallistumista muuhun kuin loppukäyttäjätestausvaiheeseen. Konversiossa saadaan siis lisäaikaa ottaa SAP S/4HANA:n uudet toiminnallisuudet myöhemmin käyttöön. Eli miksi Brownfield = konversiomenetelmä:

 • Jo investoidut, kriittiset ohjelmisto-osuudet tulevat mukaan osaksi uusia S/4- toiminnallisuuksia.
 • Uudet ominaisuudet voidaan ottaa pala kerrallaan hallitusti myöhemmin käyttöön.
 • HANA-tietokantana tuo merkittävästi suorituskykyparannuksia, jotka näkyvät heti loppukäyttäjille esimerkiksi raporttien nopeampina latauksina.
 • SAP-elinkaarikulujen eli versiopäivitysten ja ylläpitotuen kannalta uusien ominaisuuksien päivittäminen on mahdollista lisensointimallista riippuen useaan kertaan vuodessa tai minimissään kahden vuoden sykleissä.
 • Uusien liiketoiminnan kannalta kriittisten valmisominaisuuksien tai uuden yrityskohtaisen koodauksen tekeminen mahdollistuu osana S/4HANA-versiointisykliä.
  • S/4HANA tarjoaa ABAP-koodauksen sijaan mahdollisuuden tehdä räätälöintejä integroidusti ydin ERP:n ulkopuolella esim. SAP TBP – platformin koodausalustalla tai Azuren, AWS:n, Googlen alustoilla. Näin säilytetään S/4HANA-versioiden yhteensopivuus ja helpompi päivitettävyys tulevaisuudessa.

Kenelle menetelmä soveltuu?

Konversiovaihtoehto sopii erityisesti niille organisaatioille, joiden SAP on versioiden suhteen ajantasainen ja sisältää vähän asiakaskohtaista ABAB koodausta. Tyypillisesti konversio menetelmä on suositeltava pienille organisaatioille, joiden järjestelmässä on myös vähän konversiossa siirrettäviä tietoja.

Kenelle konversiota ei suositella?

Konversiomenetelmä ei sovellu SAP-käyttäjäorganisaatioille, jotka aidosti haluavat uudistaa liiketoimintaprosesseja, käyttöliittymää tai SAP-järjestelmänsä avoimuutta asiakas- tai toimittajarajapintoihin. Konversio ei ole suositeltava menetelmä:

 • Organisaatioille, joilla olemassaolevassa SAP-sovelluksessa on paljon räätälöityjä ABAB-koodattuja ominaisuuksia. Konversiomenetelmässä niiden kaikki toiminnallisuus joudutaan tarkistamaan S/4HANA-toiminnallisuutta vastaan.
 • Organisaatioille, joilla on useita SAP-instansseja yritysostojen, ei yhteisten liiketoimintatarpeiden tai muiden syiden takia.
 • Isoille organisaatioille, joille lyhyt käyttökatko (esim. lauantaista sunnuntaihin) on ainoa mahdollisuus päivittää SAP tuoreeseen versioon.

Mikä muuttuu konversion myötä?

Lopputuloksena konversiomenetelmällä organisaatiolla on käytössään samat toiminnallisuudet samoin käyttöohjein ja käyttöliittymin kuin aiemminkin huomioiden seuraavat rajoitteet:

 • SAP FIORI -käyttöliittymän HTML5-toiminnallisuudet on tarkastettava ja mahdollisesti uudelleenkoodattava
 • SAP BW -datavarannon liittymät on tarkastettava siten, että tiedot siirtyvät edelleen raportointia varten.
 • ABAP-koodatut ominaisuudet on tarkastettava uutta yksinkertaistettua taulurakennetta ja koodia vasten, menetelmänä Simplification Item list.
 • Lisensointimielessä kaikki toiminnallisuudet eivät ole enää samoilla lisensseillä luvallisia käyttää. Esimerkiksi joitain SAP WM-Warehouse Management toimintoja ei ole enää S/4HANA-standardiversiossa ilman että asiakas joutuu ostamaan uuden EWM eli Extended Warehouse Management -version.

Miten Brownfield-konversio toteutetaan?

Brownfield-konversiomenetelmä sopii SAP On-Premise tai Private Cloud -lisensointimalleille. Konversiot eivät ole mahdollisia siirryttäessä Public Cloud -lisensointiin. Konversiolla on mahdollista siirtyä myös RISE with SAP -sopimukseen. Me olemme rakentaneet oman paketoidun konversiomenetelmän tukemaan S/4HANA-konversiomatkaa.

Brownfield_blog_pic_1.jpg

SAP_certified_package.jpg

Kuva: Tietoevryn paketoitu konversiomenetelmä

Tietoevryn paketoidulla menetelmällä ja työkaluilla tunnistetaan ensin lähtötilanne ja valmius konversioille:

 1. Kohdan Prepare tavoitteena on tunnistaa projektissa tehtävät asiat ja tehdä tutuksi termit, työkalut sekä työskentelymetodit.

Preparessa käytettävät merkittävimmät työkalut ja vaiheet:

 • SAP:n Readiness Check: Tämä tuottaa raportin, josta näkee niin laitteistoon liittyvää mitoitustietoa kuin sovelluksien vaatimia muutoksia.
 • SCMON/SUSG: Custom-koodille voidaan aloittaa tässä vaiheessa Scoping-vaihe, jonka tarkoituksena on:
  • Löytää järjestelmästä ne Custom-koodit, joita järjestelmässä käytetään. Näiden yhteensopivuus pitää tutkia.
  • Paljastaa käyttämättömät Custom-koodit. Käyttämättömät Custom-koodit pitää poistaa järjestelmästä ennen konversiota turhan työn välttämiseksi.
 • ATC Check -työkalu: Custom-koodille suoritetaan myös analyysi. Työkalun tehtävä on vertailla koodia, jotta paljastuu mitä koodille on tehtävä. Työkalun valinnasta riippuu, mitä muita asioita tällä voidaan tehdä.
 • Simplification items -analyysi tehdään perustuen SAP:n Readiness Check -raporttiin.

 

Brownfield_blog_2_final.jpg

Kuva: SAP:n Readiness Check -raportti

Esimerkiksi S/4HANA 2020 -versiossa on noin 650 koodi-/tietotaulukohdetta, jotka ovat yksinkertaistettu. Yksinkertaistamisen kautta on saatu nopeutta, ylläpidettävyyttä ja uusia ominaisuuksia uuteen versioon ja käyttöliittymään.

Muita asioita, joita käsitellään SAP:n Readiness Check- raportin kautta:

 • Loppukäyttäjien eniten käyttämät ohjelmistot
 • FIORI-käyttöliittymän valmiudet PC- ja mobilekäytölle
 • Liiketoimintaprosessien parannuspotentiaali
 • S/4HANA-yhteensopivuus asennetuille lisäohjelmistoille ja miten niitä pitää käsitellä konversion aikana
 • Arvio HANA-tietokannan vaatimasta muisti- ja levykapasiteetin tarpeesta
 • Liittymien iDOC- ja tietovarastosiirtojen toimivuus S/4HANA:ssa
 1. Explore-vaiheen tehtävänä on valmistella järjestelmässä tehtäviä asioita tulevaa konversiota varten.

Explore-vaiheessa käytettävät merkittävimmät työkalut ja vaiheet:

 • Maintenance Planner: Tällä työkalulla saadaan näkymä ylläpidon lähtötasoille ja valitaan S/4HANA tuleva taso eri komponenteille.
 • Simplification Item Checks: Ajo muodostaa listan asioista, jotka pitää muuttaa/korjata ennen varsinaisen konversioajon ajamista.
 • Custom Code Preparation: Tarkistetaan vielä kertaalleen, onko Custom-koodiin tullut muutoksia Prepare-vaiheen jälkeen ja suoritaan mahdollisesti koodiin viimeiset korjaukset.

Brownfield_blog_3_final.jpg

Kuva: Esimerkki ohjelmien sopivuudentarkistuksesta S/4HANA-versiota vastaan

 1. Realize-kohta pitää sisällään niin järjestelmän konversion teknisessä kuin sovelluslogiikkamielessä.

Tämä on iteratiivinen prosessi. Parhaillaan tuore, räätälöimätön SAP EHP6.0 Unicode, jossa on alustavaatimukset (kuten OS-tasot) tarpeellisella tasolla, menee yhdellä ajolla. Kokemuksemme mukaan tarvitaan 4-5 konversiota riippuen SAP-Landscapesta.

Konversioajossa tapahtuu:

 • Tietokannan migraatio SAP HANA -tietokannalle (jos lähde ei ole jo HANA-tietokannassa)
 • S4/HANA-ohjelmaan tekninen konversio
 • Tietojen konvertointi uuteen S/4HANA-datamalliin käyttökatkon aikana

Tämän jälkeen järjestelmässä ajetaan vielä sovelluskohtaisesti tarvittavat sovelluskonversioajot ja tehdään tarvittavat toiminnallisuussovitukset, ABAP-muutokset, tietokantahakujen optimoinnit sekä Fiori-aktivoinnit.

 1. Deploy-vaiheen tehtävänä on suorittaa opittu konversiokokonaisuus tuotantojärjestelmälle sekä varmistaa onnistunut käyttöönotto. Tuotantojärjestelmässä tehtävät stepit ovat täsmälleen samat kuin Explore-vaiheessa on opittu harjoituskierrosten aikana. GoLiven jälkeen on vielä Hypercare-osuus.

Merkittävimmät tehtävät Deploy-vaiheessa:

 • Cutover-suunnitelman tarkistus
 • Tuotannon konversio
 • Liiketoiminnan testaus ja hyväksynnät
 • Go/No-Go -päätöksenteko
 • Uuden järjestelmän käyttöönotto
 • Hypercare

Kenen kanssa?

Konversiomenetelmä kannattaa suorittaa sertifioidun kumppanin kanssa. Tietoevryllä on SAP:n sertifioima paketoitu menetelmä Brownfield-konversion toteuttamiseen.

Kuinka paljon työtä konversio vaatii?

Tietoevry on kokemukseensa pohjautuen arvioinut konversiomenetelmän työmäärät T-paitamallin mukaisesti pienille, keskisuurille ja suurille työmääräarvioille seuraavasti:

Brownfield_blog_5_final.jpg

Milloin on paras ajankohta?

Brownfield-aloitukselle on seuraavat rajoitteet:

 • Jos halutaan jatkaa omassa tai toimittajan ylläpitämässä palvelinsalissa ja palvelimille:
  • SAP HANA -tietokantalisenssit on oltava ostettu
  • SAP On-Premise ECC-lisenssit on oltava konvertoitu S/4HANA-lisensseiksi
 • Jos halutaan pilvipalvelinalustalle tai RISE with SAP -sopimukselle
  • Private Cloud -lisenssit on oltava ostettu tai sopimus tehty RISE with SAP -mallilla

 

Lisätietoja: Mikko Vesäläinen, Head of SAP Sales, Tietoevry Transform

Katso video Brownfield-menetelmästä

Tällä videolla kerrotaan, miksi SAP S/4HANA -käyttöönotto kannattaa tehdä konvertoimalla vanhasta SAP ERP -järjestelmästä.

Käynnistä video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

Kai Ohtonen
SAP Enterprise Architect

Solution Design Architect with ~20 years of experience in SAP, database and hardware systems. Experience in SAP S/4HANA, database migration and upgrade projects as a Project Manager and SAP Basis Consultant.

Mikko Vepsäläinen
Head of SAP Sales

The author has 18 years of experience with SAP ERP implementations, maintenance, development, licensing and architecture, and the functionality of the SAP ecosystem as part of business ICT.

Haluatko kuulla lisää?

Mikko Vepsäläinen

Head of SAP Sales

Kai Ohtonen

SAP Enterprise Architect

Lisää samalta asiantuntijalta

SAP GO -yhteisö

Lue lisää ja liity mukaan

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä