noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Päijät-Sote: Tiivis yhteistyö kliinikoiden kanssa pitää potilastietojärjestelmän kiinni hoitotyön arjessa

Työpajat keräsivät ammattilaiset yhteen

Teemu Vähäkainu

Head of data-driven care

Haaste

Kliinisen ymmärryksen lisääminen Lifecaren päivitysversioon ja sen sovelluksiin. Päivitysten esittely kliinikoille ennen julkaisua ja kehitysehdotusten toteuttaminen. Aikaisemmin kliinikot ovat saaneet eteensä lähes valmiin version.

Ratkaisu

Tietoevryn koollekutsumissa työpajoissa on syvennetty asiakasymmärrystä ja perehdytty eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin. Kliinikot ovat päässeet hyvissä ajoin vaikuttamaan ja tekemään muutoksia tarpeidensa mukaisesti.

Asiakkaasta

Päijät Sote - Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Päijät-Hämeessä. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut 12 jäsenkunnan alueella. Päijät-Sotessa on noin 7 000 työntekijää ja sen keskussairaala sijaitsee Lahdessa. Päijät-Sote kuuluu HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen.

Päijät-Soten tekemä uuden päivityksen ja sovellusten kehitystyö leviää kumppanuusyhteistyöasiakkaiden käyttöön ympäri Suomen.

Tiedon jakaminen

Päijät-Soten tekemä uuden päivityksen ja sovellusten kehitystyö leviää kumppanuusyhteistyöasiakkaiden käyttöön ympäri Suomen.

Eri käyttäjäryhmien kuuleminen mahdollistui työpajoissa ja niiden jälkeisessä yhteydenpidossa. Tietoevry osallistui myös Päijät-Soten sisäisiin kokouksiin.

Yksilöllisten tarpeiden huomiointi

Eri käyttäjäryhmien kuuleminen mahdollistui työpajoissa ja niiden jälkeisessä yhteydenpidossa. Tietoevry osallistui myös Päijät-Soten sisäisiin kokouksiin.

Kehitystarpeita on mahdollista viedä nopeastikin läpi. Kliinikoiden aloitteesta muutoksia on tehty mm. uuteen hoidon seurantaan ja kertomuskirjaamiseen.

Nopea kehitystyö

Kehitystarpeita on mahdollista viedä nopeastikin läpi. Kliinikoiden aloitteesta muutoksia on tehty mm. uuteen hoidon seurantaan ja kertomuskirjaamiseen.

Kumppanuusyhteistyön ytimessä

Tietoevry on sopinut Lifecare-potilastietojärjestelmän yhteiskehittämisestä seitsemän sairaanhoitopiirin kanssa. Ensimmäiset kumppanuusyhteistyössä järjestetyt kohtaamiset ovat saaneet Päijät-Soten kliinikoilta kiitosta ja antaneet heille mahdollisuuden vaikuttaa tulevan versiopäivityksen sisältöihin.

Työpajoissa on syvennetty asiakasymmärrystä, perehdytty syvällisesti eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin ja varmistettu, että uusi versio palvelee kaikkien loppukäyttäjien tarpeita. Työn jälkeen muutkin sairaanhoitopiirit voivat ottaa päivityksen hyvillä mielin vastaan.

“Olemme olleet pilottina ja meillä on nyt ensimmäistä kertaa laajempaa työskentelyä ja yhteistyötä. Kun seuraavat isommat päivitykset tulevat, joku toinen sairaanhoitopiiri on samassa asemassa”, sairaanhoitaja Mari Kivioja kertoo.

 

Tietoevryn puolelta asiantuntijat tulivat ajatuksella, että kysytään toimiiko tämä vai eikö toimi. Ja jos ei toimi niin mikä toimisi paremmin.

Wilhelmiina Sorvali

Tietohallintoylilääkäri, Kotihoidon keskitetyn lääkäripalvelun ylilääkäri, Päijät-Sote

Suora yhteys eri käyttäjäryhmiin

Keväällä 2022 tapahtuvaa käyttöönottoa valmisteltiin yhteistyössä kliinikoiden kanssa. Työpajoja järjestettiin eri ammatti- ja toimialaryhmien kesken ja niihin osallistui noin 90 henkilöä eri yksiköistä.

Yksi kehitystyön tärkeä osa-alue on eri yksiköiden erilaisten tarpeiden huomioiminen. Saman organisaation sisällä ei aina tiedetä, miten tärkeä tietty ominaisuus järjestelmässä voi olla toiselle yksikölle.

“Voi olla, että yksi yksikkö käyttää tiettyä ominaisuutta ja muut eivät käytä sitä ollenkaan. Tietoevry on ollut eri yksiköihin suoraan yhteydessä ja selvittänyt asioita. Ihmiset ovat tulleet kuulluiksi”, Kivioja kertoo.

Ei ole tyrmätty juuri mitään vaan kaikesta ollaan oltu, että selvitellään. Melkein kaiken he ovat pystyneet toteuttamaankin.

Mari Kivioja

sairaanhoitaja YAMK, Digitaaliset ratkaisut, asiantuntijasairaanhoitaja, Hoidon kirjaaminen, Sisätautiosasto, Päijät-Sote

Dialogi kehitystyön keskiössä

Päijät-Soten henkilöstö on ollut tyytyväinen nopeuteen, jolla kehitystoiveisiin on vastattu.

“Kun työpajoista tuli toiveita ja oli palaveri työpajojen jälkeen, mitä näille toiveille tehdään niin osa niistä oli tehty jo”, Kivioja kertoo.

Kivioja ja Sorvali ovat sitä mieltä, että työpajat kasvattivat molemminpuolista ymmärrystä ja oppiminen oli vastavuoroista.

“Hyvät asiantuntijat pystyivät selittämään meille taustoja, kuten lainsäädännöllisiä reunaehtoja. Tietysti meillä ei ole näitä kaikki tiedossa ja ei tarvitse ollakaan. Ohjelma on sitä varten, että se ohjaa näitä reunaehtoja eikä meidän tarvitse kaikkea muistaa ja tietää”, Sorvali sanoo.

Minusta työpajoissa oli jotain todella aitoa. Ehkä kohtasivat ne henkilöt, joiden tosissaan oli hyväkin kohdata.

Wilhelmiina Sorvali

Tietohallintoylilääkäri, Kotihoidon keskitetyn lääkäripalvelun ylilääkäri, Päijät-Sote

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä