noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

PPS Projektledarutbildningar

PPS projektledarutbildningar ger dig inspiration och verktyg för att lyckas med dina projekt

Se kursschema och boka din plats

Projektledarutbildning ger dig inspiration och verktyg för att lyckas med dina projekt

En projektledarutbildning ger omfattande kunskaper om vad du kommer att behöva i din vardag som projektledare.

Motivation, struktur och ledarskap är nyckeln till du lyckas med ditt projekt

För att bli en bra projektledare behöver man förutom viljan även ett bra arbetssätt att förhålla sig till och ett starkt ledarskap.

Våra projektledarutbildningar kan inspirera dig att ta nästa steg i utvecklingen som projektledare. Vi går igenom de teoretiska och metodiska områden som behövs i din roll och genom gruppövningar ger vi dig möjligheten att prova på innan du ska applicera detta i ett verkligt projekt.

I och med att projektledare är en ledande roll behövs också ett tydligt och bra ledarskap. Med rätt ledarskap i projektarbetet skapas effektiva lag med motiverade medarbetare som gemensamt kan uppnå målet och bidra till ett lyckat projekt.

Nyhet! I och med Folkhälsomyndighetens besked att den 29/9 2021 släppa på många av restriktionerna gällande covid-19 pandemin kommer PPS att återigen erbjuda utbildningar i kurslokal. Vi kommer att starta i november 2021 med vår grundläggande projektledarutbildning, Steg1 - grundläggande projektstyrning.
Läs mer om vad vi gör för genomföra dessa utbildningar på ett smittsäkert sätt.

Våra projektledarutbildningar är uppdelade tre olika kurser:

PPS Steg1 – grundläggande projektledarutbildning

Du lär dig att planera, styra och följa upp arbetet på ett dynamiskt sätt och att ta hand om ändringsbehov som uppstår på vägen. För att gå denna grundläggande projektledarutbildning behöver du ingen projekterfarenhet sedan tidigare. Utbildningen behandlar alla steg i PPS-modellens innehåll och ger insikter om behovet av alla projektroller.
Läs mer om projektledarutbildningen

PPS Projektledarskap – ledarskapet i projektledarrollen

Du lär dig hur du ska styra projektgruppen så att projektet effektivt tillvaratar medarbetarnas kompetenser och kapacitet. I projektledarutbildningen får du tillgång till många ledarskapsfärdigheter som ger nytta i en projektledarroll. Du vet, efter kursen, hur en grupp kan utvecklas till ett lag och hur ditt ledarskap skapar ett vinnande lag. Du lär dig också vad effektiv kommunikation innebär och hur du kan hantera olika konfliktsituationer.
Läs mer om projektledarutbildningen

PPS Steg2 -  fördjupad projektledarutbildning

Du lär dig mer om hur verksamhetens mål och styrning påverkar projekt samt hur projekts styrning samordnas med olika strategier för produktion av resultat. Stor vikt läggs vid planering och kalkylering och samspelet mellan projekt och verksamhet. Kursen är en påbyggnad av PPS Steg 1 och förmedlar fördjupade färdigheter och dokumentmallar. 
Läs mer om projektledarutbildningen

I vilken ordning ska du gå PPS projektledarutbildningar?

Vi rekommenderar att du börjar med PPS Steg1 för att du ska ha förståelse för de grundläggande färdigheterna och kunskaperna om PPS projektstyrning och hur man bör använda PPS-modellen.

Efter det kan du välja om du vill gå vidare med PPS Steg2 eller PPS ledarskap. Vilken du väljer beror på dina egna tidigare erfarenheter och behov. PPS ledarskap kan du gå oavsett tidigare erfarenhet. För PPS Steg2 rekommenderar vi att du jobbat som projektledare i minst 6 månader innan du går PPS Steg2, för att du ska kunna dra nytta av det som förmedlas under denna projektledarutbildning.

Se kursschema och boka din plats

Projektledarutbildningarna kan även genomföras verksamhetsinternt. Begär offert!

Kontakta oss 

 PPS projektledarutbildning ledarskap

Läs fler kursrecensioner

PPS erbjuder mer än utbildningar för din utveckling

I PPS erbjudande ingår och PPS-modellen där du hittar guider, checklistor, mallar mm.
Vi har även erfarna mentorer och coacher som kan stötta dig i projektvardagen. Du kan ävn certifiera dig hos oss.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn