noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS certifiering för projektledare

PPS certifiering för projektledare ger dig ett kvitto på din kompetens

Se certifieringsschema och boka din plats

Certifiering PPS projektledare

Vill du ha ett kvitto på din projektledarkompetens?

Finns det krav på certifiering av projektledare inom din organisation?

Som certifierad projektledare ökar din chans att få leda roliga och intressanta projekt. Certifieringen ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter som projektledare samt ger dig själv insikter och tid för att reflektera.

Om du har erfarenhet av jobba som projektledare och har goda kunskaper i PPS-modellen har du möjlighet att certifiera dig som projektledare.

Certifiering baseras på PPS-modellen och modellen för projektledning medel.

PPS certifiering projektledare

Certifieringens moment
Certifieringen PPS projektledare genomförs på distans och består av två moment. I den fösta delen får du 30 frågor med flera svarsalternativ och för att komma vidare till den andra delen behöver du få minst 24 rätta svar.
I den andra delen får du två fritextfrågor som sedan bedöms av PPS certifieringsansvariga.

Förberedande krav för certifieringen
För att kunna inleda certifieringsmomenten måste följande krav vara uppfyllda:

 

Vi kan också tipsa om att du har möjlighet att du fräscha upp dina PPS-kunskaper med hjälp av kursen PPS Refresh för projektledare.

 Se certifieringsschema och boka din plats

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

  • Genomförd certifiering: 9000 kr exkl. moms. Faktureras efter genomförd certifiering.
  • Hela avgiften debiteras om avbokningen görs mindre än en vecka före start och halva avgiften om avbokningen görs 1-3 veckor före start.
  • I de fall inlämningsuppgiften ej blir godkänd, debiteras halva avgiften.
  • I de fall det skriftliga provet ej blir godkänt, debiteras hela avgiften.
  • Omcertifiering kan genomföras mot en avgift på 4500 kr exkl. moms.

Det skriftliga provet pågår 08:30 - 12:00.

Efter detta kommer vi att granska resultatet och meddelar detta senast dagen efter provet.

PPS certifiering för projektledare är giltig för all framtd och kräver ingen re-certifiering

Är du på väg att tillsätta eller rekrytera en PPS certifierad projektledare?

En PPS certifierad projektledare har arbetat som projektledare och bevisat att denne besitter god teoretisk kunskap i PPS-modellen. Detta ger dig som uppdragsgivare eller rekryterare ett kvitto på delar av personens kunskap och erfarenhet.

PPS kan verifiera att en PPS certifierad projektledare har gjort följande:

  • Bevisat att de varit projektledare under minst 6 månader innan påbörjad certifiering

  • Fått godkänt på det skriftliga provet, vilket bevisar goda teoretiska kunskaper i PPS-modellen

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn