noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny molnundersökning visar: säkerhet och hållbarhet allt viktigare när multimoln blivit norm

Ladda ner rapporten

03 november 2020

Undersökningen ”IDC Cloud Survey 2020” visar åt vilket håll vinden blåser inom den nordiska molntransformationen där multimoln blivit norm. Var tredje (32 procent) nordisk organisation använder fortfarande bara en privat eller publik molnplattform, medan en majoritet uppger att de använder två eller fler. Studien har genomförts av analytikerföretaget IDC, i samarbete med TietoEVRY, och bygger på svar från 200 IT-beslutsfattare.

– Den här undersökningen visar att en av de största utmaningarna en CIO står inför är att kunna leverera en integrerad multimoln-miljö som möjliggör att sömlöst kunna flytta kapacitet från en plattform till en annan. Om man inte lyckas med detta riskerar man att bygga datasilos, något som avsevärt slår ner på innovationstakten och i slutändan ger sämre resultat, säger Johan Torstensson, ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra på TietoEVRY.

Undersökningen slår fast att pandemin inte nämnvärt har påverkat organisationers molnambitioner. Tvärtom är moln fortfarande högt upp på agendan. 50 procent av respondenterna uppgav att befintliga molnprojekt har omvärderats och omformats, men inte stoppats, på grund av Covid-19.

IDC förutspår en betydande automatiseringsutveckling under de närmaste 24 månaderna. Nästan var fjärde (23 procent) organisation kommer att automatisera sin hantering av molnlösningar. Andelen kommer sannolikt att bli ännu högre, eftersom nästan en tredjedel (29 procent) av organisationerna lämnar hanteringen till tredjepartsleverantörer, vilka med säkerhet kommer att använda automatisering för att hantera sina kunders multimoln-miljöer.

IDC anser att ökningen av intern molnorkestrering visar på att IT-organisationens roll har stärkts. De anses nu i högre uträckning vara betrodda att hantera och koordinera hela den digitala infrastrukturen.

Stor efterfrågan på säkra och hållbara molnlösningar

41 procent av de nordiska organisationerna anser att säkerhetsfrågor är den största utmaningen i genomförandet av en molntransformation. Ett något högre antal, 42 procent, anser att regelefterlevnad är den största utmaningen.

Även hållbarhet anses vara viktigt. 42 procent av de finländska och svenska respondenterna uppger att deras organisation beaktar miljöpåverkan (så som energiförbrukning eller koldioxidutsläpp) när de ska implementera sin molnstrategi. För Norge är motsvarande siffra 36 procent.

– Det gläder oss att allt fler ställer krav på hållbara lösningar. Förfrågan från våra kunder handlar ofta om datacentrens energiförbrukning, men också livscykelhantering av hårdvara är en viktig fråga för många organisationer. Hållbarhet har blivit en självklarhet även inom moln, och vi tar frågorna på största allvar – om man inte gör det kommer man inte heller att bli inbjuden att delta i konversationen, säger Johan Torstensson.

IDC förutspår att de förändringar som Covid-19-pandemin skapat kommer att bidra till att bana väg för en mer hållbar och klimatvänlig utveckling.

Läs mer och ladda ner hela rapporten: www.tietoevry.com/idccloudsurvey2020

Om undersökningen
DC Nordic Cloud Survey genomfördes i augusti och september 2020. IT-beslutsfattare i 200 nordiska organisationer med mer än 100 anställda deltog. TietoEVRY har samarbetat med IDC för att göra studien.

För mer information, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: +358 40 5704072, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Vill du veta mer?

Johan Torstensson

Tietoevry alumni

IDC Nordic Cloud Study 2020

Läs mer och ladda ner rapporten här!

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn