noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry: Fullt fokus på de slutliga återställningsstegen efter ransomware-attacken – och kontinuerliga förbättringsåtgärder i en framväxande era av cyberbrottslighet

06 mars 2024

Ransomware-attacken mot ett av Tietoevrys datacenter i Sverige ägde rum under natten mellan den 19 och 20 januari. Tietoevry kunde stoppa attacken och begränsa effekterna till endast en plattform. Attacken påverkade ett antal av Tietoevrys kunder inom olika branscher, och har därmed märkts av på flera sätt i samhället. Tietoevry beklagar djupt de utmaningar som denna kriminella attack har orsakat våra kunder och som en konsekvens av detta även har drabbat många andra grupper och individer.

Tietoevrys arbete att återställa de påverkade kundernas tjänster har fortskridit i stadig takt och idag är den tekniska systemåterställningen till 97 procent klar. Återställningen av kundernas tjänster är för närvarande till 83 procent klar. Ett par kundspecifika situationer är mer komplicerade och Tietoevry fortsätter att med högsta prioritet arbeta med åtgärder för att stötta kunderna till en komplett återställning av tjänsterna. 

Tietoevry tar ransomware-attacken på största allvar och vill säkerställa att både en noggrann utredning och ett hållbart återuppbyggande sker. Direkt efter attacken utvärderade företagets säkerhetsexperter potentiella attackvektorer och vidtog nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkra verksamheten. Som en del av den efterföljande utredningen har Tietoevrys säkerhetsteam även utfört en storskalig dataanalys. Utöver detta har företaget anlitat tredjepartsexperter för att genomföra en kriminalteknisk analys och validera resultat samt attackmetod. Resultaten delas kontinuerligt med myndigheterna. Dessutom har Tietoevry anlitat externa experter för att bistå med att lösa de mest komplicerade systemåterställningarna. 

– Det har varit beklämmande att se de utmaningar som våra kunder, andra grupper samt individer har ställts inför som ett resultat av denna kriminella attack. Jag ber uppriktigt om ursäkt för alla problem som detta orsakat. Det är också plågsamt att få ett så nära och påtagligt bevis att vi lever i "det nya normala" där cyberbrottsligheten växer både i omfattning och påverkan. Framstegen inom digitalisering och teknologi som för med sig så många fördelar för företag, individer och samhällen, ger tyvärr också nya verktyg för cyberbrottslingar, säger Kimmo Alkio, vd Tietoevry. 

– Vi på Tietoevry är en del av det nordiska samhället och tar vårt ansvar på stort allvar. Vi måste hela tiden bli bättre inom digital säkerhet. Vi har alltid haft ett starkt fokus på säkerhet, men vi är ödmjuka inför den nya verkligheten och genomför nu ytterligare cybersäkerhetsinvesteringar och åtgärder på bredare basis. Det är viktigt att alla goda krafter på alla samhällsnivåer nu arbetar tillsammans för att begränsa cyberbrottslingarnas framfart, fortsätter Kimmo Alkio. 

Med hänsyn till Tietoevrys roll som en tjänsteleverantör, attackens kriminella karaktär och säkerhetsaspekterna, kan Tietoevry inte offentliggöra tekniska detaljer om attacken. Tietoevry respekterar alltid avtalsförpliktelser och kundsekretess, och därför kan företaget inte dela kundspecifik information om detta fall. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Tietoevry Newsdesk, +358 40 5704072, news (at) tietoevry.com 

Tidigare pressmeddelanden: 

15 februari: Tietoevry: Fortsatt fokus på återställning efter ransomware-attack

29 januari: Tietoevry: Stabila framsteg i återställningen av kundsystem efter ransomware-attacken

25 januari: Tietoevry: Det systematiska återställningsarbetet fortsätter efter ransomware-attacken – de första kundsystemen är igång igen

22 januari: Uppdatering om ransomware-attacken i Sverige 

21 januari: UPPDATERING: Ransomware-attack påverkar vissa kunder i Sverige

20 januari: Ransomware-attack påverkar ett antal svenska kunder

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. 

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn