noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Skellefteå kommun motverkar digitalt utanförskap med en innovativ IoT-lösning

01 februari 2023

Lösningen har resulterat i ökad självständighet för personer med funktionsnedsättningar samtidigt har detta bidragit till stora tidsbesparingar för kommunen. Under 2023 kommer alla dagliga verksamheter i Skellefteå kommun att införa lösningen för tidsrapportering.

Under 2022 har två dagliga verksamheter för personer med olika funktionsvariationer i Skellefteå kommun varit testpiloter för TIDA, en digital lösning som ger personer inom kommunens dagliga verksamhet möjlighet att registrera sin egen arbetstid.

Marcus Hedström är stödassistent på en av de dagliga verksamheterna som deltagit i pilotprojektet. Verksamheten är arbetsplatsförlagd till industriföretaget Iplast och omfattar sju personer.

– Det är personer som på grund av olika kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar är ovana och har svårigheter att hantera digital teknik, säger Marcus Hedström.

Den digitala lösningen som utvecklats av Skellefteå kommun tillsammans med Tietoevry är därför dels en app i telefonen, dels en analog smart skylt med en IoT-lösning på baksidan. När skylten dras från den ena sidan till den andra går en trådlös signal till systemet som sköter registreringen.

 

Inkluderande lösning

Marcus Hedström menar att lösningen, som innebär att brukarna själva utför sin tidrapportering, bidrar till en ökad självständighet och delaktighet och även
skapar en slags normalisering till samhället i stort.

– De känner en stor stolthet att själva få stämpla ut och in på arbetet precis som alla andra på arbetsplatsen. Nu är det faktiskt de andra medarbetarna på fabriken, som stämplar ut och in med fysiska stämpelkort, som är lite omoderna, säger han.

För vissa brukare har TIDA också fungerat som pedagogiskt verktyg som förtydligar sambandet mellan registrerad tid och lön. Så till den grad att vissa brukare har velat och fått börja arbeta fler timmar, berättar Marcus Hedström.

 

Kortare handläggningstid

TIDAs automatiserade process säkrar en korrekt utbetalning av habiliteringsersättningen samtidigt som den minskar den manuella administrationen. Skellefteå kommun beräknas spara omkring 60 procent av handläggningstiden som är kopplad till habiliteringsersättning.

– Vi i personalen registrerade tidigare brukarnas närvaro manuellt varje dag. Det var ett onödigt krångligt system, som dessutom kändes omodernt, säger Inga-Lill Hultdin, stödassistent på dagliga verksamheten Sjungande Dalen, som också deltagit i pilotprojektet.

På Sjungande Dalen arbetar 27 personer med olika funktionsvariationer. Majoriteten av deltagarna använder den smarta skylten med IoT-lösning.

– Många av brukarna kan nu registrera sin närvaro självständigt. Det har inneburit ett självständigt tydliggörande av arbetsdagens början och slut, säger Mona Eriksson, stödassistent på Sjungande Dalen.

 

Motverkar digitalt utanförskap

Responsen under pilotprojektet på de dagliga verksamheterna i Skellefteå kommun har varit positiv och under 2023 kommer samtliga dagliga verksamheter i kommunen att införa TIDA. Totalt handlar det om cirka 26 dagliga verksamheter och omkring 440 brukare med olika funktionsvariationer.

– Det känns särskilt positivt att vi lyfter den här målgruppen som ofta förbises i den pågående digitaliseringen. Det finns annars en stor risk att de blir stående kvar på perrongen när digitaliseringståget kommer. Det väcker förhoppningsvis även deras intresse för andra digitala personliga hjälpmedel, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare i Skellefteå kommun.


Resultat av TIDA:

Rapportera arbetade timmar

Minst 80 procent av målgruppen kan på egen hand rapportera sina arbetade timmar. Resterande 20 procent kan göra det med hjälp av personalen.

Manuella processer

Hela den manuella processen blir digitaliserad. Det beräknas spara kommunen omkring 60 procent av handläggningstiden som är kopplade till habiliteringsersättning.

Pedagogiskt verktyg

TIDA fungerar också som ett användbart pedagogiskt verktyg för brukare. Detta bland annat genom att hjälpa dem förstå kopplingen mellan registrerad tid och lön.

Inkluderande design

TIDA är byggt med hjälp av användarcentrerade metoder där stor vikt läggs på att förstå användarens situation och behov. 7 olika koncept itererades i tidiga faser innan det slutligen landade i en tudelad lösning, den smarta skylten i kombination med en app.

 

Nomineringar av TIDA:

Vinnaren av Guldmolnet 2022

Finalbidrag till 2021-års CIO Awards

 

Läs mer om TIDA

TIDA: Innovativ IoT-lösning som inkluderar alla

 

För mer information

Suzana Johansson

Head of marketing, Tietoevry Care

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn