noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Rätt vård vid rätt tidpunkt i Fredrikstads vård och omsorg

Ökad digitalisering gör att många vårdtjänster kan flyttas in i patientens hem

Tietoevry at your service

Utmaningen

Anställda inom vårdsektorn i Fredrikstads kommun ville förbättra arbets- och dokumentationsflödet i verksamheten. Det var viktigt att alla utlösta säkerhetslarm och andra incidenter till samma plats. 

Lösningen

2013 resulterade detta i utvecklingen av plattformen för välfärdsteknik och början på Lifecare eSense i Fredrikstads kommun, för att kunna ge bättre service till patienterna.

Om kunden

Fredrikstads kommun är en norsk kommun som är belägen på östra sidan av den yttre delen av Oslofjorden i Østfold fylke, nära gränsen till Sverige med en befolkningsmängd på 77 591 (2014).

Genom digitala verktyget kan vård ske i patientens hem, vart som helst, när som helst.

Tillgänglighet

Genom digitala verktyget kan vård ske i patientens hem, vart som helst, när som helst.

Förbättrat arbets- och dokumentationsflöde genom Lifecare eSence

Effektivitet

Förbättrat arbets- och dokumentationsflöde genom Lifecare eSence

Bättre service till patienterna och Rätt patientinformation vid rätt tidpunkt

Patienten i centrum

Bättre service till patienterna och Rätt patientinformation vid rätt tidpunkt

Rätt vård vid rätt tidpunkt i Fredrikstads vård-och omsorg

Ökad digitalisering gör att många vårdtjänster kan flyttas in i patientens hem. Fredrikstad är en kommun som satsar stort på digitala verktyg som ger de äldre möjlighet att stanna hemma längre.

Fredrikstad startade 2011 projektet eSenior, vars syfte är att underlätta välfärdstekniken för äldre och ge dem möjlighet att stanna hemma längre. Investeringen ska leda till rätt vård vid rätt tidpunkt, säkerställa ett bra arbetsflöde och öka trygghetskänslan hos de som bor inom vård-och omsorgs ansvarsområde. Initiativet att satsa på välfärdsteknik kommer från det norska Helsedirektoratet, som konstaterar att Norge måste hitta nya lösningar för den åldrande befolkningen.

 

Digitala verktyg som ger äldre möjlighet att leva hemma, längre.

– 2013 resulterade detta i utvecklingen av plattformen för välfärdsteknik och början på Lifecare eSense i Fredrikstads kommun, säger Ulf Harry Evensen, IKT-rådgivare för välfärdsteknik i Fredrikstads kommun.

Förbättrat arbets- och dokumentationsflöde
Anställda inom vårdsektorn i Fredrikstads kommun ville förbättra arbets- och dokumentationsflödet i verksamheten. Det var viktigt att alla utlösta säkerhetslarm och andra incidenter till samma plats. 

– Tidigare fick mycket göras manuellt. Bland annat var telefonerna kopplade till larmmottagningen, där jourhavande läkare följde upp och kontaktade hemtjänsten – allt via telefon. Vi ville göra dessa processer lättare för hemtjänsten och ge bättre service till varje invånare, säger Tonje Myrvold, systemansvarig för avdelningen för e-hälsa, vård och välfärd i Fredrikstads kommun.

Rätt patientinformation vid rätt tidpunkt

Syftet med Lifecare eSense är att automatiskt länka patientinformationen till de händelser som tas emot i systemet. Fredrikstad har haft Gericas patientjournalsystem från Tieto under flera år och är nöjda med det. Ett av kraven var därför sömlös integration med detta system.  

– Det faktum att Gerica och eSense är integrerade tillåter oss att ha ett bättre arbetsflöde där patientdata finns tillgängliga när vi behöver dem. Det ger oss möjlighet att underlätta för ett bättre medicinskt beslutsunderlag, eftersom vi kan se patientens medicinska behov. Inkommande larm som patienten har utlöst dokumenteras direkt i eSense och ger mottagaren på läkarjouren/vårdvaktscentralen möjlighet att prioritera och delegera till rätt tjänst, säger Myrvold.

Lösningen ger oss möjlighet att underlätta för ett bättre medicinskt beslutsunderlag

Tonje Myrvold

Systemansvarig för avdelningen för e-hälsa, vård och välfärd i Fredrikstads kommun

Bättre service till patienterna

Genom att investera i lösningen underlättar kommunen för att vårdpersonalen får mer överblick och kan ge bättre uppföljning, service och omsorg till varje enskild patient i kommunen. Detta kan bidra till att öka livskvaliteten för varje medborgare.

Lifecare eSense ger kommunens vaktcentral möjlighet att följa processen från mottagandet av ett utlöst larm tills den följs upp av rätt tjänst, så att patienterna får det stöd som behövs.
– Förbättrad ljudkvalitet genom de installerade sensorerna och dialog gör att patienter och anhöriga känner sig tryggare, säger en i vårdpersonalen på Fredrikstad och Hvaler läkarjourtjänst.

eSense underlättar för att kommunens vaktcentral får mer översikt över planerade besök och bättre medicinskt beslutsunderlag baserat på patientdata. Detta kan resultera i kostnadseffektiv resursanvändning, eftersom hemtjänsten kan undvika extrautryckningar.
– Om det finns händelser i kommunens vaktcentral som inte har avklarats med patienten, kan hemtjänsten upprätta en direkt dialog med den som utlöste larmet via Lifecare Mobil Pleie, en Tieto-utvecklad app där journaler och uppdrag hanteras digitalt och mobilt, säger Myrvold.  

Lösningen ger också kommunens vaktcentral möjlighet att hämta ut rapporter och därmed hålla koll på den enskilda patientens larmanvändning. Baserat på dessa rapporter kommer vi att kunna underlätta för bättre tjänster, välfärdsteknik och uppföljning.

Lösningen underlättar kommunen för att vårdpersonalen får mer överblick och kan ge bättre uppföljning, service och omsorg till varje enskild patient i kommunen

Tonje Myrvold

Systemansvarig för avdelningen för e-hälsa, vård och välfärd i Fredrikstads kommun

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn