noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fjärrtillsyn och digitaliseringen inom hemtjänsten

Se videon: Höörs digitaliseringsresa
Kristoffer Ström

Head of Sales Welfare Sweden, Tietoevry Care

Allt fler kommuner runt om i Sverige väljer att digitalisera delar av sin verksamhet. Men spridningen är stor gällande hur pass långt man kommit på digitaliseringsresan – och vilka områden man valt att satsa på först. I pandemins spår har många helt enkelt tvingats ställa om snabbt och medarbetare har fått anpassa sig efter nya förhållningssätt i arbetet.

Ett av de områden som påverkats kraftigt under det gångna året är hemsjukvården. När personalen inte längre kunde utöva tillsyn av de äldre och sjuka medborgarna i samhället på samma sätt som tidigare, i alla fall inte på ett säkert och coronaanpassat vis, så krävdes moderna och nytänkande metoder.

Höörs kommun i Skåne är av de som legat i framkant med att utveckla sina digitala medborgartjänster. Här var hemtjänsten redan igång med ett pilotprojekt för Fjärrtillsyn när pandemin bröt ut.

Tjänsten fungerar helt enkelt så att man med hjälp av en kamera hos brukaren kan göra ett digitalt tillsynsbesök. En handlingsplan för varje fall tas fram i samråd med såväl medborgaren som dennes anhöriga, sett till de unika behoven. Ett exempel kan vara att kameran endast slår på när medborgaren använder sitt trygghetslarm, alternativt under specifika tider på dygnet.

– Vi är alla medborgare i Höörs kommun och vi är lika värda. Vi har testat det här pilotprojektet med Fjärrtillsyn under en tid, främst hos personer med demens. Detta för att de ska få både den trygghet och den självständighet som de förtjänar och mår bra av, säger Emelie Klanjcic, systemförvaltare i Höörs kommun.

Tillsynen av de äldre och sjuka i kommunen kunde på så vis bedrivas på distans – och de fysiska besöken kunde minskas. Eftersom Fjärrtillsynen implementerades i det befintliga verksamhetssystemet Lifecare så var steget inte långt för personalen att börja använda tjänsten i sitt dagliga arbete – där det digitala hantverket redan fanns på plats.

– Det har varit mycket positiva reaktioner från både anhöriga och de som har fått ut systemet till sina hem, säger Carola Frankson på hemtjänsten i Höör.

Enligt en undersökning som har gjorts av tidskriften Framtidens Karriär – Socionom så svarade 89 procent av de tillfrågade socionomerna att de digitala kontakterna har ökat sedan coronapandemin brutit ut. Däremot är det endast hälften i undersökningen som sade sig vara positiv till fler brukar- och/eller klientkontakter på distans.

En viktig sak att komma ihåg är att landets kommuner inte stod likvärdiga inför denna utmaning. En del hade redan kommit väldigt långt i sin digitaliseringsresa och hade under flera års tid jobbat med olika typer av digitala lösningar inom såväl hemtjänsten som andra delar av omsorgen. Andra blev istället tagna på sängen och hade helt enkelt inte den digitala infrastruktur på plats som krävdes för att snabbt kunna erbjuda digitala lösningar för sina medborgare.

Hur ser det då ut idag?

När röken väl har lagt sig kommer pandemins effekter på landets vård- och omsorgstjänster att klarna. På många håll kommer effekterna att vara kvarstående och somliga kommuner kommer helt enkelt inte gå tillbaka till hur det var innan.

Digitaliseringen har inte bara fyllt en mycket viktig funktion i en unik vardag. Den har även kunnat visa på positiva effekter som kanske inte var helt självklara innan. I Höörs kommun har brukarna inte bara blivit mer självständiga i sina hem med hjälp av Fjärrtillsyn. Det har även kunnat bidra till en ökad trygghet hos medborgarna, framför allt inom de äldre målgrupperna.

– Tidigare så hade vi en medborgare som larmade väldigt mycket på grund av att denne var orolig i sitt hem. Men så fort vi började använda tjänsten med kamera så lugnade det ned sig. För de vet att om de trycker på knappen så finns vi där och tittar, säger Carola Frankson.

I Höör vill man särskilt lyfta fram engagemanget hos ledningen som en bidragande orsak till varför kommunen har valt att satsa på ny teknik och nya system.

– Jag ser positivt på framtiden. För att vi har en väldigt modig och villig ledning som vill utvecklas och som ser positivt på digitalisering, säger Emelie Klanjcic.

Men vad som i slutändan avgör de bestående är alltid samma kärnfråga: Hur snabbt är kommunerna villiga att utvecklas?

Vill du veta mer om våra lösningar?
Läs mer här: Kommunal vård och omsorg

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn