noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tal förvandlas till text med taligenkänning

Lösningen Lifecare Speech Recognition förbättrar journalanteckningarnas kvalitet och förmedlar dem i realtid

Teemu Vähäkainu

Head of Health, Tietoevry Care

Utmaningen

En driftsäker och användarvänlig lösning efterlystes för att anteckna patientuppgifter och göra informationsgången snabbare inom vården.                    

Lösningen

Lifecare Speech Recognition har tagits emot med entusiasm i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.                                      

Om kunden

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP) omfattar 21 kommuner och i området bor cirka 270 000 människor.

Mellersta Finland är Finlands största sjukvårdsdistrikt som inte har ett universitetssjukhus. Sjukvårdsdistriktet har cirka 3 700 anställda.

KSSHP:s centrala verksamhetsställe är centralsjukhuset i Jyväskylä. En ny sjukhusbyggnad ska bli färdig år 2020.

 

www.ksshp.fi
Taligenkänning omvandlar läkarens diktering direkt till text. Tidigare skulle texten skrivas ut av sekreterare.

Betydande besparingar väntas

Taligenkänning omvandlar läkarens diktering direkt till text. Tidigare skulle texten skrivas ut av sekreterare.

Patientuppgifterna förmedlas omedelbart till andra professionella inom vården utan mellanhänder. Det minskar väntetiderna och gör att patienten får vård snabbare.

Informationen förmedlas i realtid

Patientuppgifterna förmedlas omedelbart till andra professionella inom vården utan mellanhänder. Det minskar väntetiderna och gör att patienten får vård snabbare.

Taligenkänning används i allt större omfattning för registrering av klinisk information. Det minskar mängden upprepningar i anteckningarna.

Registreringarnas kvalitet blir bättre

Taligenkänning används i allt större omfattning för registrering av klinisk information. Det minskar mängden upprepningar i anteckningarna.

Tal förvandlas till text med taligenkänning

Taligenkänning omvandlar tankar till text

Lifecare Lifecare Speech Recognition har använts på KSSHP sedan sommaren 2020. Sjukvårdsdistriktet hade inte särskilt goda erfarenheter av tidigare lösningar för taligenkänning, och därför hade många anställda en rätt skeptisk attityd till nyheten.

"Programmet är väldigt behändigt. Jag skulle kunna använda detta även hemma, om det var möjligt. Det skriver precis vad jag tänker", sammanfattar Chief Medical Information Officer (CMIO) och endokrinolog, Anna-Mari Koski på KSSHP sin upplevelse av Lifecare Taligenkänning.   

I Mellersta Finland har införandet av taligenkänning helt byggt på frivillighet.

"Inom den specialiserade sjukvården arbetar cirka 400 läkare, och hälften av dem har redan börjat använda taligenkänning. Det tycker jag är en bra siffra. Dessutom blir användarna fler hela tiden. Många har blivit ytterst förtjusta i taligenkänning och berättat om dess fördelar på sina avdelningar."

Inom kort kommer KSSHP att utvidga användningen av taligenkänning också till primärvården.

"Vi siktar på att taligenkänning i framtiden är det enda sättet att göra journalanteckningar".

Anna-Mari Koski, Chief Medical Information Officer, endokrinolog för KSSHP (Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt)

"I sjukvårdsdistriktet pågår många stora reformer. Trots det har väldigt många läkare börjat använda taligenkänning."

Anna-Mari Koski

Chief Medical Information Officer (CMIO) och endokrinolog för KSSHP (Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt)

Spela video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

 

Taligenkänning revolutionerar informationsutbytet inom hälso- och sjukvården

Enligt Koski är den främsta fördelen med taligenkänning att läkarens journalanteckningar förmedlas till andra yrkesutbildade inom vården i realtid.

"Det gör informationsgången betydligt snabbare. Traditionellt gick dikteringarna via sekreterare. Andra i vårdpersonalen fick möjlighet att ta del av informationen först när sekreteraren skrivit ut dikteringen som text. Taligenkänning avlägsnar detta moment och journalanteckningen är genast tillgänglig för den övriga vårdpersonalen."

Den snabba informationsgången har omedelbara effekter på den vård som patienterna får. Till exempel uppgifterna om jourpatienter som tas in på vårdavdelning finns att få i patientdatasystemet genast när läkaren gjort dikteringen.

Även patienten får omedelbart sina uppgifter och till exempel skriftliga instruktioner för egenvård i MinaKanta (e-tjänst för eRecept och patientuppgifter)

"Taligenkänning kommer att förändra journalanteckningarna på samma sätt som e-posten ändrade postgången. Metoden ger så många fördelar att det lönar sig för oss att göra den lilla satsningen och sätta oss in i tekniken."

Pålitlig arbetskamrat skapar bättre text

Koski berättar att det är enkelt att jobba med Lifecare Speech Recognition. Användaren pratar till programmet på samma sätt som tidigare och behöver således inte lära sig en ny dikteringsteknik.

"Programmet är en pålitlig arbetskamrat. Taligenkänningen skriver mycket väl ut det som man säger till den. Vi använder förkortningar som kan bestå av en blandning av stora och små bokstäver och vilkas rätta stavning har gått i arv från sekreterare till sekreterare. När användaren en gång lär taligenkänningsprogrammet hur någonting ska stavas, kan programmet det i fortsättningen."

Det är möjligt att skapa automatiska texter av olika slag i systemet. Med hjälp av dem kan man anteckna texter som upprepas ofta med ett enda röstkommando.

"Det spar särskilt mycket tid för den som dikterar. Den här egenskapen kommer med säkerhet att användas alltmer i framtiden."

En ytterligare förbättring är att dikteringen omedelbart visas som text på läkarens skärm, berättar Koski.

"Ibland kan dikteringar bli rätt långa. Det är helt otroligt att man tidigare var tvungen att försöka minnas vad man dikterat tio minuter tidigare, när det gällde att avgöra om alla nödvändiga uppgifter redan blivit upplästa. Nu kan läkaren läsa den skriftliga texten under hela dikteringen. Det minskar upprepningarna och gör journalanteckningarna bättre."

Taligenkänning revolutionerar informationsutbytet inom hälso- och sjukvården

Enligt Koski är den främsta fördelen med taligenkänning att läkarens journalanteckningar förmedlas till andra yrkesutbildade inom vården i realtid.

"Det gör informationsgången betydligt snabbare. Traditionellt gick dikteringarna via sekreterare. Andra i vårdpersonalen fick möjlighet att ta del av informationen först när sekreteraren skrivit ut dikteringen som text. Taligenkänning avlägsnar detta moment och journalanteckningen är genast tillgänglig för den övriga vårdpersonalen."

Den snabba informationsgången har omedelbara effekter på den vård som patienterna får. Till exempel uppgifterna om jourpatienter som tas in på vårdavdelning finns att få i patientdatasystemet genast när läkaren gjort dikteringen.

Även patienten får omedelbart sina uppgifter och till exempel skriftliga instruktioner för egenvård i MinaKanta (e-tjänst för eRecept och patientuppgifter)

"Taligenkänning kommer att förändra journalanteckningarna på samma sätt som e-posten ändrade postgången. Metoden ger så många fördelar att det lönar sig för oss att göra den lilla satsningen och sätta oss in i tekniken."

Pålitlig arbetskamrat skapar bättre text

Koski berättar att det är enkelt att jobba med Lifecare Speech Recognition. Användaren pratar till programmet på samma sätt som tidigare och behöver således inte lära sig en ny dikteringsteknik.

"Programmet är en pålitlig arbetskamrat. Taligenkänningen skriver mycket väl ut det som man säger till den. Vi använder förkortningar som kan bestå av en blandning av stora och små bokstäver och vilkas rätta stavning har gått i arv från sekreterare till sekreterare. När användaren en gång lär taligenkänningsprogrammet hur någonting ska stavas, kan programmet det i fortsättningen."

Det är möjligt att skapa automatiska texter av olika slag i systemet. Med hjälp av dem kan man anteckna texter som upprepas ofta med ett enda röstkommando.

"Det spar särskilt mycket tid för den som dikterar. Den här egenskapen kommer med säkerhet att användas alltmer i framtiden."

En ytterligare förbättring är att dikteringen omedelbart visas som text på läkarens skärm, berättar Koski.

"Ibland kan dikteringar bli rätt långa. Det är helt otroligt att man tidigare var tvungen att försöka minnas vad man dikterat tio minuter tidigare, när det gällde att avgöra om alla nödvändiga uppgifter redan blivit upplästa. Nu kan läkaren läsa den skriftliga texten under hela dikteringen. Det minskar upprepningarna och gör journalanteckningarna bättre."

"Taligenkänningen förstår bra både medicinskt fackspråk och grundläggande termer i allmänspråket."

Anna-Mari Koski

Chief Medical Information Officer (CMIO) och endokrinolog för KSSHP (Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt)

Intresserad och veta mer kring våra produkter och tjänster? Läs mer här: Lifecare Speech Recognition

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn