noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Florence: Att skapa en meningsfull vardag för de äldre och ge tillbaka känslan av kontroll

Och hur vi strävar efter att överbrygga den digital klyftan!

LADDA NER RAPPORTEN
Fredrika Ling

Head of design and of d|lab, Tietoevry Banking

Utmaningen

Världens befolkning blir allt äldre i en aldrig tidigare skådad takt. Detta innebär en rad utmaningar som samhället måste förbereda sig inför. I framtiden kommer det att finnas färre vårdgivare per äldre som behöver vård, samtidigt som vårdgivare vill förlänga tiden vården fortsätter att ske i hemmet.

Mot denna bakgrund ser vi en utmaning i att många äldre redan idag rapporterar att de känner sig ensamma och upplever en bristande kontroll över sin vardag. För att få en känsla av ökad kontroll och/eller umgänge, kontaktar en del brukare hemtjänsten genom att utlösa sitt trygghetslarm. Detta ökar arbetsbelastningen på de redan knappa resurserna inom hemtjänsten.

I vår studie fann vi att 25 procent av larmen utlöstes inte på grund av en nödsituation utan att brukarna (eller deras anhöriga) vill ställa en fråga eller få information från hemtjänsten. Vi kan också konstatera att digitalisering visserligen underlättar vardagen för många, men samtidigt vet vi att nästan en miljon svenskar uppger att de aldrig eller nästan aldrig har använt internet. Detta är nästan 10 procent av Sveriges befolkning och många av dem är äldre. 27 procent av kvinnor över 75 år uppger att de aldrig har använt Internet. (Källa SCB)

Dessa 10 procent utgör de mest utsatta medborgarna i vårt samhälle och desto fler samhällstjänster som digitaliseras, desto mer begränsar det möjligheterna att leva ett självständigt liv. Detta benämns ofta som den digitala klyftan, som riskerar att växa sig allt större under åren som kommer.

Lösningen

Med dessa samhällsutmaningar som utgångspunkt startade vi under 2019 ett innovationsprojekt tillsammans med två svenska kommuner, Malmö stad och Kristianstad, för att just undersöka möjligheterna till digitalisering i hemmet för brukare av hemtjänst. Majoriteten av dessa tillhörde de 10 procent som nämns enligt ovan.

För att kunna utvärdera vad som fungerar bra och mindre bra för målgruppen skapade vi en prototyp, döpt efter Florence Nightingale. Den första testfasen avslutades i april 2020 och Florence är än så länge bara en prototyp. Vi ser fram emot att fortsätta testa och vidareutveckla Florence tillsammans med våra kunder.

Läs en kort sammanfattning här (pdf)

Om kunden

Kristianstad kommun och Malmö stad använder idag våra Lifecare-lösningar för hemtjänstplanering, och ser att lösningar som Florence kan vara fördelaktiga både för att förbättra de övergripande processerna kring äldreomsorgstjänster, men även för välbefinnandet för varje individ som använder äldreomsorgstjänster.

Coronaviruset och dess inverkan

Våren 2020 har fört med sig nya perspektiv. Vi ser att digitaliseringen har blivit en viktig del för att kunna hjälpa våra mest utsatta medborgare att kunna hålla kontakt med nära och kära. Vi utmanar nu den digitala klyftan tillsammans med våra äldre, där unga hjälper gamla. Vi ser att denna förändring påskyndar processen för att teknologier som Florence ska kunna introduceras snabbare till en bredare användargrupp av äldre än vi trodde var möjligt i början av detta år.

Detta är Florence

Ger äldre mer kontroll över sin vardag.

Förbättra livet för de äldre

Ger äldre mer kontroll över sin vardag.

Minskar antalet larmsamtal som inte är kopplade till faktiska nödsituationer.

Minska antalet larm

Minskar antalet larmsamtal som inte är kopplade till faktiska nödsituationer.

Frigör dyrbar tid för hemtjänstpersonalen.

Minska arbetsbördan

Frigör dyrbar tid för hemtjänstpersonalen.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn