noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Esbo kommun: Lifecare Camera - visuellt stöd i vården

Lifecare Camera ger dig möjligheten att överföra bilderna direkt till patientinformationssystemet. Dokumentera vårdbehandlingen med bilder. Säkert och användarvänligt.

Tietoevry at your service

Utmaningen

Esbo kommun eftersökte en lösning som underlättade för distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor inom hemsjukvården och vårdarbetet, förbättrade patient uppföljningen och bidrog till bättre kommunikation mellan medarbetare.

Lösningen

Lösningen blev Lifecare Camera som erbjuder visuell data som stöder vården. Sedan sommaren 2018 har numera hemsjukvården, tandvården och vårdcentralerna i Esbo tillgång till systemet Lifecare Camera.

Om kunden

Esbo är Finlands näst största stad med 281 742 invånare (2018). Esbo stad tog 2018 första plats i den internationella tävlingen Intelligent Community Awards.

Systemet i sig är mycket enkelt och användarvänligt, Tillförlitliga patientuppgifter och bilder samlas på ett och samma ställe.

Användarvänligt

Systemet i sig är mycket enkelt och användarvänligt, Tillförlitliga patientuppgifter och bilder samlas på ett och samma ställe.

Minska mängden administration och få mer tid över till patienterna.

Bättre patientupplevelse

Minska mängden administration och få mer tid över till patienterna.

Vårt självinstruerande och användarvänliga system ger dig alltid rätt beslutsunderlag.

Bättre beslutsstöd

Vårt självinstruerande och användarvänliga system ger dig alltid rätt beslutsunderlag.

Nöjda användare i Esbo

Hösten 2017 utvärderades Lifecare Camera av 30 distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor inom hemsjukvården. Erfarenheterna var så bra att man vill få ett större antal användare så snart som möjligt.

Systemet i sig är mycket enkelt och användarvänligt, och man lär sig använda lösningen inom 30 min

- Redan hösten 2017 tog sköterskorna bilder hemma hos klienterna, bland annat av deras sår på huden. I den integrerade helheten överförs bilderna direkt till patientinformationssystemet och anställda behöver inte spara bilderna i mobiltelefonen. Detta snabbar upp arbetet avsevärt att det lagras direkt, berättar Applikationsspecialisten, Nina Tähkäpää från Esbo.

- Systemet i sig är mycket enkelt och användarvänligt, och man lär sig använda lösningen inom 30 min.. Inom hemsjukvården har alla redan mobiltelefoner, så därför behöver man inte heller skaffa någon extra utrustning. Appen laddas ner automatiskt till allas mobiltelefoner via centraliserad appdistribution, så därför behöver användaren inte tänka på det, säger Tähkäpää.

Med Lifecare Camera kan användaren logga in med sitt eget lösenord för patientinformationssystemet och då krävs det inga separata lösenord. Arbetet går snabbare när man inte behöver separata inloggningar.

Visuella data stöder vården

Återkopplingen från användarna har varit mycket positiv när det gäller detta system. Denna reform har man verkligen väntat på och längtat efter. Den tydligaste förbättringen är att man sparar tid och slipper onödigt besvär, när man inte behöver ansluta kameran med kabel till en arbetsstation och manuellt hämta bilder från enheten till appen för bildbehandling och lagring. Bilderna sparas inte heller i mobiltelefonen, vilket är bra tanke på klientens dataskydd.

När en bild har skickats iväg, gör sköterskan en anteckning i formuläret och bifogar bilden i form av en länk. Om sköterskan vill konsultera en läkare, kan hon skicka ett meddelande till läkaren till exempel medan hon fortfarande är hemma hos klienten. Bilden överförs utan fördröjning och läkaren får upp bilden genom att klicka på länken.

Möjligheten att spela in videos med Lifecare Camera Appen togs även i bruk under andra halvåret av 2018.

- Till exempel: distriktssköterskor som arbetar med rehabilitering kan övervaka sina egna klienter för att se vilka framsteg de gör som att gå eller utveckla sin talförmåga.  Datat är även till stort värde även för andra parter inom i vården, säger Tähkäpää. 

Enligt Joona Pylkäs, som är produktchef för digital bildbehandling, så svarar Lifecare Camera mot behoven av informationshantering inom hälso-och sjukvården. Den mobila lösningen stöder delning av visuell information. Genom systemet dirigeras bildmaterialet dels till organisationens bildarkiv, dels som en bildlänk till patientjournalen.

- Det finns vissa begränsningar med att använda text som t.ex. med bild. Det är ofta ett ineffektivt sätt att beskriva patientens tillstånd och omvårdnad. Att dokumentera vårdbehandling med bilder är en klar förbättring i detta avseende. Visuella data som skapas med Lifecare Camera bifogas till patientjournalen, vilket innebär att dokumentationen av vårdbehandlingen blir mer informativ och lättare att förstå, berättar Pylkäs.

- En patientjournal illustrerad med bilder möjliggör välgrundade beslut som leder till bättre vård. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att garantera dataskyddet i denna lösning. All kommunikation mellan den mobila enheten och molntjänsten är krypterad och ingen data finns kvar på den mobila enheten eller i molntjänsten när datan har sparats. berättar Pylkäs.

En patientjournal illustrerad med bilder möjliggör välgrundade beslut som leder till bättre vård.

Nina Tähkäpää

Applikasjonsspesialist, Espoo kommune

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn