noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Optimera er framtid med en framgångsrik digital strategi

I dagens digitala era är en genomtänkt digital strategi avgörande för att optimera verksamheten. Tietoevry har kunskapen att hjälpa företag att nå sina mål.

Digital Strategi

I dagens snabbrörliga digitala era är en genomtänkt digital strategi avgörande för att organisera, transformera och optimera verksamheten. Hos Tietoevry finns gedigen kunskap av att hjälpa företag och organisationer över hela världen att navigera i den digitala labyrinten och nå sina mål.

Vad är en digital strategi?

En digital strategi är som en polstjärna som guidar er i rätt riktning genom den digitala framtiden. Den definierar bland annat mål, identifierar målgrupper och väljer de bästa vägarna för att nå framgång. Med en stark digital strategi kan ni nyttja digital teknik till fullo och optimera er verksamhet.

Vår expertis

Tietoevrys team av erfarna digitala strateger är fokuserade på att skapa skräddarsydda lösningar som passar just er verksamhet. Vi börjar med att gemensamt skapa en kunskapsbank, lära känna era målgrupper och utforska era utmaningar. Därefter utformar vi tillsammans en strategi för er som inte bara passar den nuvarande situation utan även tar hänsyn till framtida trender och teknologiska revolutioner.

Låt oss tillsammans definiera er framtid och skapa en digital strategi som sätter er på kartan för framgång. Kontakta oss idag för en dialog om hur vi kan hjälpa er att stärka er digitala närvaro och att nå era mål.
Jesper Viktor

Head of Digital Experience, Create Sweden

Utmaningar och behov

Formulera konkreta mål

Vi hjälper er att omvandla er digitala vision till konkreta affärs-, verksamhets-, kund-, eller användarmål. Inklusive delmål som kan uppnås inom en närliggande tid.

Målgruppsanalys

Vi hjälper er att förstå era kunder och deras beteende för att forma en strategi som engagerar och konverterar.

Innehållsstrategi

Våra innehållsstrateger vägleder er i skapandet av relevant och engagerande innehåll som gör allt från att bygga relationer till att öka konverteringar.

Mätplan och optimering

Vi tar fram mätdokument, sätter upp KPI:er och erbjuder kontinuerlig uppföljning och analys för att säkerställa att er strategi ger resultat.

Kanalplanering

Vi identifierar de bästa digitala kanalerna för att nå ut till er målgrupp och maximera er synlighet.

Tietoevry som er partner

Vi har arbetat framgångsrikt med lösningar för digital handel inom olika branscher och med en variation av tekniska plattformar.

Erfarenhet

Vi har arbetat framgångsrikt med lösningar för digital handel inom olika branscher och med en variation av tekniska plattformar.

Vi har de resurser och den kompetens som krävs för att skala upp och ner projekt baserat på era behov. Vi har tillgång till de vassa verktyg som krävs.

Resurser

Vi har de resurser och den kompetens som krävs för att skala upp och ner projekt baserat på era behov. Vi har tillgång till de vassa verktyg som krävs.

Er marknad förändras och så även era kunders behov. Vi har en proaktiv hållning till ständig utveckling av er lösning över tid. Vårt åtagande är långsiktigt.

Långsiktighet

Er marknad förändras och så även era kunders behov. Vi har en proaktiv hållning till ständig utveckling av er lösning över tid. Vårt åtagande är långsiktigt.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn