noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Norrbotten blir först ut i landet med samordnad individuell plan på nätet via 1177

03 december 2018

Nu kan patienterna i Norrbotten själva få tillgång till sin samordnade individuella plan (SIP) genom e-hälsoplattformen 1177, ”Journalen”. Projektet är en del av den digitala omställningen som ska skapa större delaktighet i vården för medborgaren.

Den nya tjänsten är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå Tekniska Universitet och IT-bolaget Tieto som har pågått sedan 2016.

Projektet Min plan, som är delfinansierat via EU:s strukturfonder, syftar till att stärka den enskildes delaktighet i sin vård, stöd och omsorg och att nå en ökad följsamhet till processerna för upprättande av samordnad individuell plan (SIP) både vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som i öppenvård. Detta har möjliggjorts genom att utveckla och implementera en ny arbetsprocess, välfärdsteknologi samt Tietos processanpassade IT-stöd utifrån ny lagstiftning (2018) - ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.

Projektet har, tillsammans med Tieto, utvecklat IT-stödet så att upprättad SIP kan publiceras på den nationella e-hälso plattformen 1177 ”Journalen”. Norrbotten blir därmed först ut i landet att kunna erbjuda regionens medborgare åtkomst till denna vård- och omsorgsinformation.

– Anhöriga vi mött har påtalat vikten för dem och den enskilde att ha tillgång till planen för att känna trygghet och veta vem som ansvarar för vad i vården och omsorgen, säger Karin Sundström, projektledare Norrbottens Kommuner.

– Vi ser att samarbetet med Tieto har varit väldigt fruktsamt och det är med stor glädje vi nu kan erbjuda den enskilde en ökad delaktighet i sin vård, stöd och omsorg genom att tillgängliggöra planen på 1177 Journalen. Att vi dessutom är först i Sverige med att kunna erbjuda denna lösning ger inspiration och energi för fortsatta innovativa lösningar i samverkan, säger Sofi Nordmark, fil Dr, Leg sjuksköterska, projektledare Min plan, Region Norrbotten.

En annan fördel av ny IT-baserad arbetsprocess är en minskning av antalet utskrivningsklara patienter som legat kvar på sjukhusen. Under 2017 var antalet utskrivningsklara patienter 1 700 per månad och har nu under 2018 minskat till 700 per månad vilket innebär att regionen nu placerat sig bland de främsta regionerna i Sverige. Patientens delaktighet i det samordnade planeringsmötet har ökat från 50 procent under 2017 till 80 procent under 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Täkte, affärsområdeschef Hälso-och sjukvård
Tel. +46(0) 703033344, e-post:
cecilia.takte@tieto.com 

Sofi Nordmark, fil Dr, Leg sjuksköterska, Projektledare Min plan, Region Norrbotten
Tel. +46(0) 722449167, e-post: sofi.nordmark@norrbotten.se 

Karin Sundström, Utvecklingsledare, biståndshandläggare, Projektledare Min plan, Norrbotten Kommuner
tel. +46(0) 70 693 54 18, e-post: karin.sundstrom@kfbd.se

Region Norrbotten 

Region Norrbotten, med tillhörande kommuner, är Sveriges nordligaste region och till ytan Sveriges största region med 25 procent av dess yta. Region Norrbotten är länets största arbetsgivare med omkring 7 500 anställda. Regionen har fyra olika verksamhetsområden hälso- och sjukvård och tandvård, regional utveckling, kultur och utbildning samt länsteknik och service.

Regionens största uppdrag är hälso- och sjukvården. I regionen finns 5 sjukhus och över 30 vårdcentraler

Norrbotten har 14 kommuner med totalt dryga 250 000 invånare. Invånarantalet varierar från 2800 i den minska kommunen till ca 78 000 i den största kommunen. I länet finns ca 100 äldreboenden, de flesta i kommunal regi.

Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem.
www.tieto.com 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn